Verbs with prepositions

Вживання

В англійській мові іноді після дієслів можна побачити прийменник. Цей прийменник не можна відокремлювати від дієслова. Він фіксований.

talk with/about - розмовляти з кимось/про щось
care for - піклуватися про
worry about - хвилюватися про
ask for - просити про
look at - дивитися на
stare at - пильно дивитися на
agree with - погоджуватися з
rely on - сподіватися
search for - шукати
dream about/of - мріяти, марити про (будь-що)
speak with/to - говорити з кимось/про щось
think of/about - думати про
pay for - платити за
wait for - чекати
depend on - залежати від
deal with - мати справу з
focus on - фокусуватися на
shout at - кричати (на кого-л. / кому-л.)
insist on - наполягати на
work at - працювати в
hide from - ховатися від
count on/upon - розраховувати
stand by - бути присутнім; бути свідком
stay with - зупинятися, жити; гостювати (у кого-л.)
send for - посилати за
listen to - слухати

Приклади використання Verbs with prepositions

 • She'll forget about it. - Вона забуде про це.
 • She did not write to me. - Вона мені не писала.
 • We can count on them! - Ми можемо розраховувати на них!
 • They talk about you. - Вони говорять про тебе.
 • I will speak with her. - Я поговорю з нею.
 • I work with you. - Я працюю із вами.
 • I'll write to her. - Я їй напишу.
 • We can work with you - Ми можемо працювати з вами.
 • Who are you searching for? - Кого ви шукаєте?
 • I will wait for you! - Я зачекаю на вас!
 • You search for me - Ви шукаєте мене.
 • They'll go with you. - Вони підуть із вами.
 • He'll agree with you. - Він погодиться з тобою.
 • She'll go with him. - Вона піде з ним.
 • You'll repeat after me. - Ви повторюватимете за мною.
 • We apologize for him. - Ми вибачаємось за нього.
 • I'll wait for him. - Я зачекаю на нього.
 • She could depend on me. - Вона могла залежати від мене.
 • You stare at me. - Ви пильно дивитеся на мене.
 • It will happen to you. - Це станеться з тобою.