Infinitive and Gerund

Герундій

Герундій, як частину мови, можна описати як "щось середнє між іменником і дієсловом", тобто він має ознаки і того, і іншого. Щоб утворити герундій, до дієслова додається закінчення -ing.

singing - спів
skating - катання на ковзанах
traveling (travelling) - подорожі

Герундій вживається в таких випадках:
- Після прийменників (for, before, without, by, about, of, from, in).
I'm interested in drawing. - Я цікавлюся малюванням.

. ⇒ Герундій вживається після деяких дієслів:

like - подобатися
mind - заперечувати
enjoy - насолоджуватися
hate - ненавидіти
love - любити
I like swimming. - Мені подобається плавати.


Після деяких дієслів вживається і герундій, і інфінітив, але при цьому значення змінюється:
Try + герундій означає спробувати, намагатися щось зробити.
Try + інфінітив вживається, коли мовець хоче зробити щось, але насправді в нього нічого не виходить.
Stop - у значенні "припинити" вживається як герундій.
Stop - у значенні "припинити одну дію, щоб почати іншу" вживається як інфінітив.

Герундій вживається після деяких фразових дієслів. Запам'ятайте ці дієслова! Вони будуть використовуватися в тренуванні.
go on - продовжувати
feel like - хотіти
carry on - продовжувати
insist on - наполягати на чому-небудь
keep (on) - продовжувати
plan on - збиратися
I plan on meeting my relatives. - Я збираюся відвідати своїх родичів.

Інфінітив

Інфінітив - це форма дієслова з часткою to, яка зазвичай зазначається в словнику. Наприклад, to go, to be, to swim. В українській мові це форма на -ть: ходити, бути, плавати.

Інфінітив вживається після дієслів і сполучень:
want - хотіти
decide - вирішувати
learn - вчитися, дізнаватися
refuse - відмовлятися
offer - пропонувати
would like/would love to - хотів би
try - у значенні намагатися
plan - планувати
agree - погоджуватися
Запам'ятайте ці дієслова! Вони будуть використовуватися в тренуванні.

. ⇒ Інфінітив вживається для вказівки на причину і відповідає сполучнику "щоб" в українській мові.
She goes to the supermarket to buy food. - Вона ходить до супермаркету, щоб купувати їжу.

Інфінітив вживається після прикметників, таких як glad, afraid, happy, ready, у реченнях з to be.
I am glad to see you. - Я радий бачити вас.

.

Приклади використання Infinitive and Gerund

 • Keep applying them. - Продовжуй застосовувати їх.
 • They will try to stop us. - Вони намагатимуться зупинити нас.
 • We are happy to agree. - Ми раді погодитись.
 • Keep practising it. - Продовжуй це практикувати.
 • Stop accusing me! - Перестань звинувачувати мене!
 • Stop selling it. - Перестань продавати це.
 • They respected me for saying it. - Вони шанували мене за те, що я це говорив.
 • I'd love to explore it. - Я б із задоволенням дослідив це.
 • You offered to help her escape. - Ви запропонували допомогти їй втекти.
 • Stop reminding me. - Перестань нагадувати мені.
 • I had no thought of interfering. - Я не мав і думки втручатися.
 • I did without thinking. - Я зробив без роздумів.
 • They're hard to explain. - Їх важко пояснити.
 • Keep on moving. - Продовжуй рухатись.
 • He tried to help your dad. - Він намагався допомогти твоєму батькові.
 • I'd like to thank her. - Я хотіла б подякувати їй.
 • The girl tried to leave. - Дівчинка спробувала піти.
 • We're ready to begin. - Ми готові розпочати.
 • I'd be happy to try. - Я був би щасливий спробувати.
 • I'll try to stop them. - Я намагатимусь зупинити їх.