Infinitive and Gerund

Герундій

Герундій, як частину мови, можна описати як "щось середнє між іменником і дієсловом", тобто він має ознаки і того, і іншого. Щоб утворити герундій, до дієслова додається закінчення -ing.

singing - спів
skating - катання на ковзанах
traveling (travelling) - подорожі

Герундій вживається в таких випадках:
- Після прийменників (for, before, without, by, about, of, from, in).
I'm interested in drawing. - Я цікавлюся малюванням.

. ⇒ Герундій вживається після деяких дієслів:

like - подобатися
mind - заперечувати
enjoy - насолоджуватися
hate - ненавидіти
love - любити
I like swimming. - Мені подобається плавати.


Після деяких дієслів вживається і герундій, і інфінітив, але при цьому значення змінюється:
Try + герундій означає спробувати, намагатися щось зробити.
Try + інфінітив вживається, коли мовець хоче зробити щось, але насправді в нього нічого не виходить.
Stop - у значенні "припинити" вживається як герундій.
Stop - у значенні "припинити одну дію, щоб почати іншу" вживається як інфінітив.

Герундій вживається після деяких фразових дієслів. Запам'ятайте ці дієслова! Вони будуть використовуватися в тренуванні.
go on - продовжувати
feel like - хотіти
carry on - продовжувати
insist on - наполягати на чому-небудь
keep (on) - продовжувати
plan on - збиратися
I plan on meeting my relatives. - Я збираюся відвідати своїх родичів.

Інфінітив

Інфінітив - це форма дієслова з часткою to, яка зазвичай зазначається в словнику. Наприклад, to go, to be, to swim. В українській мові це форма на -ть: ходити, бути, плавати.

Інфінітив вживається після дієслів і сполучень:
want - хотіти
decide - вирішувати
learn - вчитися, дізнаватися
refuse - відмовлятися
offer - пропонувати
would like/would love to - хотів би
try - у значенні намагатися
plan - планувати
agree - погоджуватися
Запам'ятайте ці дієслова! Вони будуть використовуватися в тренуванні.

. ⇒ Інфінітив вживається для вказівки на причину і відповідає сполучнику "щоб" в українській мові.
She goes to the supermarket to buy food. - Вона ходить до супермаркету, щоб купувати їжу.

Інфінітив вживається після прикметників, таких як glad, afraid, happy, ready, у реченнях з to be.
I am glad to see you. - Я радий бачити вас.

.

Приклади використання Infinitive and Gerund

 • I don't remember falling. - Я не пам'ятаю, як упав.
 • Do you like writing? - Тобі подобається писати?
 • They're easy to build. - Їх легко збудувати.
 • I wanted to be your friend. - Я хотів бути твоїм другом.
 • There was no time to explain. - Не було часу пояснювати.
 • The girl tried to leave. - Дівчинка спробувала піти.
 • I decided to tell her everything. - Я вирішив розповісти їй все.
 • He was ready to forgive her. - Він був готовий пробачити її.
 • I wanted to ask your opinion. - Я хотів спитати вашу думку.
 • I'm happy to help. - Я радий допомогти.
 • I don't remember winning. - Я не пам'ятаю, як виграв.
 • He kept on running. - Він продовжив тікати.
 • I learned it by doing it. - Я навчився цього, займаючись цим.
 • I don't mind walking. - Я не проти піти пішки.
 • We don't mind sharing. - Ми не проти поділитись.
 • Stop correcting him! - Перестань виправляти його!
 • He decided to sell his house. - Він вирішив продати свій будинок.
 • Thinking is good. - Думати – це добре.
 • I'll try to arrange it. - Я намагатимусь організувати це.
 • We would like to invite you. - Ми хотіли б запросити вас.