Inversion, Ellipsis, Substitution

Підміна

Substitution


Щоб уникнути повторів, використовуються як еліпсиси, а й заміни.

Замість обчислюваних іменників використовують one/ones : She lost her key and asked me a new one. Вона втратила свій ключ і попросила у мене нового;

Замість незліченних іменників використовують some/any : We don't have milk, can you buy some? У нас немає молока, можеш купити?

З дієсловами, пов'язаними з промовою та думкою, використовується слово-замінник So : I think so. Я так думаю.

Довгі фрази з дієсловами при повторі можна замінювати відповідним допоміжним дієсловом: I don't like singing but my husband does. Я не люблю співати, а мій чоловік кохає.

Як заміни використовуються поєднання Do so/that/it : By doing so, you can save water. Роблячи так, ти можеш заощаджувати воду.

Ось приходить/ йде

Here comes/ There goes


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Here comes/There goes + основна частина
Here comes the desert! А ось і десерт!
Якщо підлягає виражене займенником, інверсії нічого очікувати.
There he goes. А ось і він.

Так

So


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція so + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт
Ця конструкція означає «теж так» і використовується у складних реченнях або коротких відповідях.
I went to the cinema, and so did she. Я пішов у кіно, і вона також.

Рідко/Рідко

Seldom/Rarely


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Seldom/Rarely + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт + смислове дієслово (якщо потрібен)
Ця конструкція перекладається як «Рідко/Нечасто…».
Seldom was she upset by something. Рідко вона була чимось засмучена.

Не раніше

No sooner


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція No sooner + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт + смислове дієслово (якщо потрібен) + that
Дана конструкція перекладається як «Як тільки/Варто тільки».
No sooner did she enter the room that her dog ran to her. Варто їй тільки ввійти в кімнату, як її собака побігла до неї.

Ні в якому разі

In no way


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція In no way + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт + смислове дієслово (якщо потрібен)
Дана конструкція перекладається як «У жодному разі».
In no way was your personal date exposed. В жодному разі ваші персональні дані не були розкриті.

Ні слова

Not a word

Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Not a word + to do у потрібній формі + суб'єкт + дієслова мови/слуху
Ця конструкція перекладається як «Ні слова» і часто поєднується з дієсловами say (говорити) або hear (чути).
Нема word did I hear from her since she left. Ні слова я від неї не почув з того часу, як вона поїхала.

Не до

Not until


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція not until + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт + смислове дієслово (якщо потрібен).
Дана конструкція вказує на можливість здійснення будь-якої дії до якогось часу або за будь-якої умови та перекладається «Не раніше/Тільки до».
Not until New Year will she come home. Вона приїде додому лише до Нового року.

Якби не було

Had it not been for


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Had it not been for + об'єкт
Конструкція перекладається як «Якби не…/Якби це не було заради…».
Had it not been for my grandmother, I would have stayed home. Якби не моя бабуся, я залишився б удома.

Еліпсис

Ellipsis


Еліпсіс - це конструкція, в якій опускаються слова, інтуїтивно зрозумілі з контексту, ситуації спілкування або життєвого досвіду.
У розмові часто опускаються

Займенника: (I) hope you have a good day! (Я) сподіваюся, у тебе буде чудовий день!

Допоміжні дієслова у питаннях: (Have you) seen my book? (Ти) бачив мою книгу?

Повторювані слова: We went to the shop and (we) bought some ice-cream. Ми пішли в магазин і купили морозиво.

Союз that: I heard (that) You were going to Paris. Я чув, що ти збираєшся до Парижа.

Ніколи не мав

Never had…


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Never + had + суб'єкт
Never had he seen anything як that. Ніколи не бачив нічого подібного.

Ні

Neither


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція neither + допоміжне дієслово у потрібній формі + суб'єкт
Дана конструкція означає "теж ні" і використовується в складних реченнях або коротких відповідях. Neither вже вказує на заперечення, тому іншого заперечення у цій частині пропозиції бути не повинно.
He didn't як the steak, and neither did she. Йому не сподобався стейк і їй теж (ні).

Мало зробив

Little did


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Little + to do у потрібній формі + суб'єкт + смислове дієслово
Дана конструкція часто використовується з дієсловами know(знати), realize(розуміти) тощо.
Little did he know… Нічого не знав.

Ніколи / Ні за яких обставин

At no time


Under no circumstances


On no account


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкції At no time/Under no circumstances/On no account + дієслово + суб'єкт
Дані конструкції перекладаються як Ні в якому разі/Ні за яких умов/Ніколи
Under no circumstances should you lie to me. У жодному разі ти не повинен брехати мені.

Навряд чи/ледь/ледь

Hardly/Barely/Scarcely


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Hardly/Barely/Scarcely + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт + смислове дієслово (якщо потрібен).
Ця конструкція перекладається як «Тільки…».
Hardly had she bought a new purse before she lost it. Тільки-но вона купила новий гаманець, як уже втратила його.

Тільки...

Тільки …


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Only + прислівник + допоміжне дієслово в потрібній формі + суб'єкт + смислове дієслово (якщо потрібен)
Дана конструкція перекладається як «Лише…» і найчастіше використовується з дієсловами realise (розуміти), notice (помічати), find out (пізнавати) і т.д. Найчастіше поєднується з прислівниками then (тоді), later (пізніше), once (одного разу).
Тільки вони кинулися, що його wife stole його гроші. Тільки тоді він дізнався, що його дружина вкрала гроші.

Лише якщо

Only if


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція only if + умова + інверсія у частині, що описує результат
Зверніть увагу: в даній конструкції показником інверсії є поєднання Only if, але порядок слів змінюється в іншій частині пропозиції, де описується результат.
Тільки якщо ви писаєте цей лист буде зроблено з job. Тільки якщо вона напише цього листа, вона отримає цю роботу.

Слід…

Should…


Інверсія – це зворотний порядок слів у реченні. Інверсія використовується в розмовній та літературній мові для посилення виразності.
Конструкція Should + суб'єкт + смислове дієслово
Конструкція з Should це умовна конструкція, що найчастіше використовується у формальній мові.
Should you have any requests, please, call us. Якщо у вас будуть будь-які прохання, будь ласка, зателефонуйте нам.

Приклади використання Inversion, Ellipsis, Substitution

 • Here comes the guide! - А ось і гід!
 • He is smart but indecisive. - Він розумний, але нерішучий.
 • There goes the holiday. - Ось і відпустка.
 • My grandfather likes dogs, and so does his brother. - Мій дідусь любить собак, і його брат теж.
 • There goes my lunch. - Ось і мій ланч.
 • Here comes the bride! - А ось і наречена!
 • Like your dress. - Подобається твоє плаття.
 • Here comes the groom! - А ось і наречений!
 • Seldom was anything too hard to do for her. - Рідко щось було надто складним для неї.
 • Never had he seen such a beautiful face. - Ніколи він не бачив такого гарного обличчя.
 • At no time did he tell me the truth. - Ніколи він не казав мені правди.
 • Never had she imagined that. - Ніколи вона не уявляла цього.
 • Hardly had he returned from Paris before he got back to work. - Щойно він повернувся з Парижа, він приступив до роботи.
 • Never had I seen a person like her. - Я ніколи не бачив такої людини, як вона.
 • Here comes the tea! - А ось і чай!
 • I really love pizza, and so does my best friend. - Я дуже люблю піцу, і мій найкращий друг теж.
 • I would never go diving and she would. - Я б ніколи не стала займатися дайвінгом, а вона стала б.
 • Only then did he realize how much he loved her. - Тільки тоді він зрозумів, як сильно любив її.
 • Never had he felt so alive. - Ніколи він не почував себе таким живим.
 • Not until May will he go on holidays. - Не раніше травня він поїде у відпустку.