Passive Voice - Present Perfect

Затвердження

Щоб скласти стверджувальне речення в Passive Voice - Present Perfect, необхідно:

1. поставити на перше місце I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або у множині;
2. have/has;
3. been;
4. До дієслова додати закінчення -ed або використовувати його 3-ю форму (для неправильних дієслів);
4. решта слів.

Зверніть увагу на форми to have у перфектом пасиві.


- He/she/it або іменник в однині вживаються з has;
- I/we/you/they або іменник(-и) у множині вживаються з have.

заперечення

Щоб скласти заперечне речення в Passive Voice - Present Perfect, необхідно:

1. поставити на перше місце I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або у множині;
2. have not/has not або haven't/hasn't ;
3. been;
4. До дієслова додати закінчення -ed або використовувати його 3-ю форму (для неправильних дієслів);
4. решта слів.

Зверніть увагу на форми to have у перфектом пасиві.


- He/she/it або іменник в однині вживаються з has;
- I/we/you/they або іменник(-и) у множині вживаються з have.

Питання

Запитальні речення в Passive Voice - Present Perfect утворюються за допомогою Have/Has. Розглянемо їхнє утворення.


. 1. Поставте на перше місце Have/Has (якщо питання починається з Where/When тощо, то have/has ставимо після них);
2. Потім I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або множині;
3. been;
4. Дієсловом з - ed або використовується його 3-тя форма (для неправильних дієслів).

Зверніть увагу на форми to have у Passive Voice - Present Perfect.
- Has вживається з he/she/it або іменником в однині;
- Have вживається з I/we/you/they або іменником(-ами) у множині.

Приклади використання Passive Voice - Present Perfect

 • It's been illegally installed. - Воно незаконно встановлено.
 • The script has been rewritten. - Сценарій переписано.
 • Why has it been wasted? - Чому воно було витрачено?
 • Has it ever been used? - Воно колись використовувалося?
 • It has been cleverly done. - Це розумно зроблено.
 • I've been locked - Мене замкнули.
 • We've been chosen. - Нас вибрали.
 • The prince has been poisoned. - Принца отруїли.
 • It hasn't been decided yet. - Це ще не вирішено.
 • Has he been fired? - Його звільнили?
 • It hasn't been written yet. - Воно ще не було написано.
 • He's been badly wounded. - Він тяжко поранений.
 • This key question hasn't yet been answered. - На це ключове запитання ще не відповіли.
 • My path has been chosen. - Моя дорога обрана.
 • They haven't been introduced. - Їх не представили.
 • It looks like it hasn't been used - Воно виглядає так, ніби воно не використовувалося.
 • This call has been disconnected. - Цей дзвінок роз'єднали.
 • Has he been threatened? - Йому загрожували?
 • I've been arrested! - Мене заарештували!
 • He's been replaced by a machine. - Його замінили на машину.