Present Simple Простий (неозначений) теперішній час

Стверджувальне речення

Стверджувальне речення в Present Simple (Present Indefinite) утворюється за допомогою підмета (хто? що?) та присудка (здебільшого він виражається смисловим дієсловом в першій формі).

 • I study French. – Я вчу французьку мову.
 • You speak English. – Ти розмовляєш англійською.
 • We play the violins. – Ми граємо на скрипках.
 • Cats like milk. – Коти люблять молоко.

Якщо підмет виражений іменником або займенником в третій особі однини, тоді до дієслова додається закінчення -s або -es.

 • She speaks English. – Вона розмовляє англійською.
 • He plays the violin. – Він грає на скрипці.
 • Simon's cat likes milk. – Кіт Саймона любить молоко.

Особливості додавання закінчення -es детально розглянуті в окремій статті.

 • to live → lives
 • to read → reads
 • to clean → cleans
 • to buy → buys
 • to have → has
 • to rush → rushes
 • to dry → dries
 • to go → goes

Заперечне речення

Заперечне речення в Present Simple утворюється за допомогою допоміжного дієсловаdo з заперечною часткою not (do not), що ставиться після підмета (хто? що?). Після допоміжного дієслова do вживається смислове в формі інфінітиву без частки to.

 • I do not speak English. – Я не розмовляю англійською.
 • They do not play the violin. – Вони не грають на скрипках.
 • do not = don't (скорочення)
 • Cats don't like tomatoes. – Коти не люблять помідори.

Дієслово do з підметом, вираженим третьою особою однини (he, she, it), вживається з закінченням -es у формі does. Після does смислове дієслово використовується у формі простого інфінітиву без частки to (перша форма дієслова).

 • She does not speak English. – Вона не розмовляє англійською.
 • He does not play the violin. – Він не грає на скрипці.
 • does not = doesn't (скорочення)
 • Simon's cat doesn't like to swim. – Кіт Саймона не любить плавати.

Заперечення в Present Simple також можна виразити за допомогою заперечних займенників та прислівників. Після них використовується смислове дієслово в стверджувальній формі, так як подвійне заперечення не характерне для англійської мови. 

 • None of us are saints. – Ніхто з нас не є святим.
 • Nobody speaks Latin. – Ніхто не розмовляє на латині.
 • No one knows who we are. – Ніхто не знає, хто ми.
 • We do nothing. – Ми нічого не робимо.
 • I go nowhere. – Я нікуди не йду.

Питальне речення

Питальне речення (загальне питання) в Present Simple утворюється за допомогою допоміжного дієслова do або does (якщо підмет стоїть в третій особі однини he, she, it), що стоїть перед підметом. Після підмета йде смислове дієслово в першій формі.

 • Do you speak English? – Ти розмовляєш англійською?
 • Do they play the guitars? – Вони грають на гітарах?
 • Do cats like fish? – Коти люблять рибу?
 • Does he speak English? – Він розмовляє англійською?
 • Does she play the violin? – Вона грає на скрипці?
 • Does Simon's cat like to swim? – Кіт Саймона любить плавати?

Спеціальне питання в Present Simple утворюється за допомогою необхідного питального слова або фрази, що ставиться на початок речення. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні з Present Simple.

 • Why do you speak English? – Чому ти розмовляєш англійською?
 • Where does she play the violin? – Де вона грає на скрипці?
 • How long do they play the guitars? – Як давно вони грають на гітарах?

To be в Present Simple

Дієслово to be (бути, існувати, знаходитися)  особливий і в часі Present Simple вживається в трьох формах: am, is, are. Вибір необхідної форми залежить від особи та числа підмета у реченні. 

 • I → am ( для 1-ї особи однини: я)
 • He, She, It → is ( для 3-ї особи однини)
 • We, You, They → are( для 1-ї, 2-ї та 3-ї особи множини)

Дієслово to be не потребує використання допоміжних дієслів для утворення заперечних або питальних речень. Докладніше про це дієслово та його використання читайте в статті to be.

 • I am ready. – Я готовий.
 • You are handsome. – Ти красивий (про чоловіка).
 • She is not here. – Вона не тут.
 • Medical records are confidential. – Медичні записи конфіденційні.
 • Is this your first application to college? – Це ваша перша заява на вступ до коледжу?

Використання Present Simple

Загальні ствердження

Present Simple використовується для вираження певного факту або інформації, що не зв'язана з певним часовим проміжком, а є актуальними загалом. Часто це чиїсь звички або вподобання.

 • He likes to be in the focus of attention. – Йому подобається бути в центрі уваги.
 • Do you prefer red wine or white wine? – Ви віддаєте перевагу червоному або білому вину?
 • What do you think about online dating? – Що ви думаєте про знайомства в Інтернеті?

Загальновідомі факти

Present Simple використовується для опису загальновідомих істин, наукових фактів, явищ природи, того, що за думкою мовця завжди є незмінним.

 • The Earth revolves around the Sun. – Земля обертається навколо Сонця.
 • Snow consists of water. – Сніг складається з води.
 • At what temperature does water freeze? – За якою температурою замерзає вода?

Дії, що регулярно повторюються

Present Simple використовується для вираження дій, що регулярно відбуваються або часто повторюються. Часто це звички або щоденний розклад людини.

 • I wake up at 6:15 a.m. – Я прокидаюсь о 6:15 ранку (регулярно, кожного дня).
 • Не runs 10 kilometers every morning. – Він пробігає 10 км кожного ранку.
 • When does she usually come home? – Коли вона звичайно приходить додому?

Розклад та домовленості

Present Simple використовується для вираження розкладу чогось (потягів, автобусів, телепрограм тощо), а також певної чіткої домовленості про зустріч (побачення, збори, візит до лікаря), навіть якщо мається на увазі виконання дії в майбутньому часі.

 • The train leaves at 7 o'clock. – Потяг відправляється о сьомій годині.
 • Let's meet under the big tree. – Давай зустрінемося під великим деревом.
 • He has a meeting with the doctor in two hours. – В нього зустріч з лікарем через дві години.
 • Is the next flight at 9 o'clock tomorrow morning? – Наступний літак вилітає завтра о дев'ятій годині ранку?

Інструкції

Present Simple використовується в інструкціях, вказівках, рецептах тощо. В цьому випадку Present Simple має відтінок наказового способу.

 • Push the button to turn on the TV. – Натисни на кнопку, щоб увімкнути телевізор.
 • The water is deep here, so don't fall in! – Тут глибоко, тому не впади у воду!
 • Use a capital letter at the beginning of names. – Використовуйте заголовну літеру на початку імен.
 • Take one chicken breast fillet and gratinate it at 200 degrees Centigrade. – Візьміть одне куряче філе та запікайте його до рум'яної скоринки при 200 градусах за Цельсієм.

Коментарі

Present Simple використовується для зображення або опису послідовних дій, що відбуваються в цей момент, наприклад, в спортивних оглядах, коментування новин, матчів, переказі історій тощо.

 • Fewhard advances the puck and freezes it. – Ф'югард веде шайбу та затримує її в своїй зоні.
 • Saltan intercepts the pass and makes unbelievable goals-kick. – Салтан перехоплює м'яч та робить неймовірний удар від воріт.
 • Semmy runs and outstrips her main contender. – Семмі біжить та обганяє свою головну суперницю.

З "нетривалими" дієсловами

Present Simple використовується з дієсловами, що вказують не на дію, а скоріше на певний стан, в якому перебуває особа або предмет в даний момент часу.

 • Do you see me? – Ти бачиш мене?
 • She feels sad. – Їй сумно.
 • She appears confused. – Вона виглядає розгубленою.
 • They don’t need help right now. – Вони не потребують допомоги зараз.

В заголовках

Present Simple використовується в заголовках газет, книг, а також в новинах та інформаційних повідомленнях для скорочення кількості символів та економії місця.

 • What happens when you quit smoking? – Що відбувається, коли ви кидаєте палити?
 • Northern Ireland teenager sues Facebook over her nude photo. – Підліток з Північної Ірландії судиться з Фейсбуком через публікації її фото в оголеному вигляді.
 • Rio Paralympics 2016: Dame Sarah Storey wins 12th Paralympic gold medal. – Параолімпійські ігри в Ріо 2016: Дейм Сара Сторі виграла дванадцяту параолімпійську золоту медаль.

Маркери часу

Present Simple може вживатися з певними словами та виразами, що вказують як часто відбувається або не відбувається певна дія.

 • always – завжди
 • often – часто
 • usually – звичайно
 • regularly – постійно, регулярно
 • from time to time – час від часу
 • sometimes – інколи
 • seldom – зрідка, подеколи
 • rarely – рідко
 • never – ніколи
 • every day – кожного дня, щодня, кожний день
 • every week – кожного тижня, щотижня, кожний тиждень
 • every month – кожного місяця, щомісяця, кожний місяць
 • every year – кожного роки, щороку, кожний рік
 • at the weekend – на вихідних
 • at weekends – по вихідним
 • at 7 o'clock – о 7-й годині (в розкладах)
 • twice a week – два рази (двічі) на тиждень
 • three times a week – три рази (тричі) на тиждень
 • four times a month – чотири рази на місяць
 • on Mondays – щопонеділка
 • on Sundays – щонеділі

Приклади використання Present Simple

 • How do you tell your boss? - Як ти кажеш своєму начальникові?
 • She's not here today. - Її немає тут сьогодні.
 • It doesn't make me happy. - Це не робить мене щасливим.
 • I don't believe her. - Я їй не вірю.
 • I'm interested in robots. - Я цікавлюсь роботами.
 • I grab my phone. - Я хапаю свій телефон.
 • I don't understand this language - Я не розумію цієї мови.
 • I'm sorry I'm so late. - Вибачте, що я так спізнився.
 • I don't have a son. - У мене нема сина.
 • I don't have a brother. - В мене немає брата.
 • I don't need another friend - Мені не потрібен інший друг.
 • I don't take anything. - Я нічого не беру.
 • They don't forgive and they don't forget. - Вони не прощають і вони не забувають.
 • Why do you stay? - Чому ви залишаєтеся?
 • I'm tired of parks. - Я втомився від парків.
 • I help her. - Я їй допомагаю.
 • You don't look good. - Ти не виглядаєш гарно.
 • Does he know about the show? - Він знає про шоу?
 • I don't know it! - Я не знаю цього!
 • You're full of questions. - У тебе повно запитань.