Numerals Числівники в англійській мові

Числівники це самостійна частина мови, що вказує на кількість предметів або їхній порядок. В англійському реченні числівники виступають у якості означення або іменної частини складного присудка, адже в англійській мові вони нерідко називаються кількісними прикметниками. Числівники англійської мови поділяються на кількісні та порядкові числівники.

Кількісні числівники

Кількісні числівники (cardinal numbers) вказують на кількість живих істот, предметів, явищ. Вони відповідають на питання «скільки

 • 1 – one
 • 2 – two
 • 3 – three
 • 4 – four
 • 5 – five
 • 6 – six
 • 7 – seven
 • 8 – eight
 • 9 – nine
 • 10 – ten
 • 11 – eleven
 • 12 – twelve
 • 13 – thirteen
 • 14 – fourteen
 • 15 – fifteen
 • 16 – sixteen
 • 17 – seventeen
 • 18 – eighteen
 • 19 – nineteen
 • 20 – twenty
 • 21 – twenty-one
 • 22 – twenty-two
 • 23 – twenty-three
 • 24 – twenty-four
 • 25 – twenty-five
 • 26 – twenty-six
 • 27 – twenty-seven
 • 28 – twenty-eight
 • 29 – twenty-nine
 • 30 – thirty
 • 40 – forty
 • 50 – fifty
 • 60 – sixty
 • 70 – seventy
 • 80 – eighty
 • 90 – ninety
 • 100 – one hundred
 • 200 – two hundred
 • 1000 – one thousand
 • 1200 – one thousand two hundred / twelve hundred
 • 100 000 – one hundred thousand
 • 1 000 000 – one million
 • 1 000 000 000 – one billion (мільярд)

При використанні у лічбі слів сто, тисячі, мільйони тощо, до таких числівників не додається закінчення -s, що вказує на множину. Закінчення -s вживається, коли ці числівники виступають у якості іменників, що не вказують на конкретну кількість предметів, наприклад, в словосполученнях dozens of (десятки, багато), hundreds of (сотні), thousands of (тисячі) в значенні «дуже багато».

 • I bought twelve eggs. I hope it will be enough. – Я купила дванадцять яєць. Сподіваюсь, цього буде достатньо.
 • There were dozens of students from our university at this party. – На цій вечірці були десятки студентів з нашого університету.
 • Two hundred dollars for this shirt is too expensive. – Двісті доларів за цю сорочку - це надто дорого.
 • Hundredsof people protested against new economic reforms. – Сотні людей протестували проти нових економічних реформ.

Кількісні числівники вживаються в номерах сторінок, глав, томів, аудиторій, домів, автобусів тощо. В цьому випадку такі іменники використовуються без артикля, а числівники стоять після іменників, які означують. 

 • We stopped reading at page fifty-five (55). – Ми зупинились на п'ятдесят п'ятій сторінці.
 • The next lecture will be in room four five four (454). – Наступна лекція буде в чотириста п'ятдесят четвертій кімнаті.

Порядкові числівники

Порядкові числівники (ordinal numerals) вказують на порядок об'єктів, їх порядковий номер. Вони відповідають на питання «котрий?». Більшість порядкових числівників утворюється від кількісних за допомогою закінчення -th.

 • 1 – first
 • 2 – second
 • 3 – third
 • 4 – fourth
 • 5 – fifth
 • 6 – sixth
 • 7 – seventh
 • 8 – eighth
 • 9 – ninth
 • 10 – tenth
 • 11 – eleventh
 • 12 – twelfth
 • 13 – thirteenth
 • 14 – fourteenth
 • 15 – fifteenth
 • 16 – sixteenth
 • 17 – seventeenth
 • 18 – eighteenth
 • 19 – nineteenth
 • 20 – twentieth
 • 21 – twenty-first
 • 22 – twenty-second
 • 23 – twenty-third
 • 24 – twenty-fourth
 • 25 – twenty-fifth
 • 26 – twenty-sixth
 • 27 – twenty-seventh
 • 28 – twenty-eighth
 • 29 – twenty-ninth
 • 30 – thirtieth
 • 40 – fortieth
 • 50 – fiftieth
 • 60 – sixtieth
 • 70 – seventieth
 • 80 – eightieth
 • 90 – ninetieth
 • 100 – hundredth
 • 200 – two hundredth
 • 1000 – thousandth
 • 1200 – one thousand two hundredth
 • 100 000 – hundred thousandth
 • 1 000 000 – millionth
 • 1 000 000 000 – billionth (мільярдний)

Іменники, перед якими стоять порядкові числівники, вживаються з означеним артиклемthe

 • It is the first time I see such beautiful flowers. – Вперше я бачу такі гарні квіти!
 • The tenth candy was too much for me. – Десята цукерка була для мене зайвою.
 • Matt was the hundredth customer that day so he got a present. – В той день Метт був сотим покупцем, тому він отримав подарунок.

Особливості використання числівників

Нуль

Цифра нуль в англійській мові в залежності від контексту може читатися по-різному: zeroonil.

Нуль читається як «zero», коли нуль вживається в дробах, процентах, телефонних номерах та певних виразах.

 • Please, write down my phone number: three-two-four zero-zero-one six-eight-six. – Будь ласка, запишіть мій телефон: 3-2-4 0-0-1 6-8-6.
 • There is 0% chance that we will win. – В нас нульові шанси на те, що ми виграємо.

O (читається, як англійська буква [əu]) використовується в позначенні років, часу, адрес, та іноді в телефонних номерах.

 • It happened in fourteen o seven. – Це сталося у 1407 році.
 • Our train leaves at thirteen o five. – Наш потяг відправляється в 13:05.

Nil використовується в рахунках спортивних матчів.

 • Our team won with the score three-nil. – Наша команда виграла з рахунком 3-0.
 • And the game is ending in a draw with a score nil-nil. Such a tough game it was! – І гра закінчується нічиєю з рахунком нуль-нуль. Яка була напружена гра!

Іноді в британському варіанті англійської мови зустрічається слово naught або ж nought «нуль», «ніщо». На даний час використання цього слова у лічбі вважається застарілим, а саме слово зустрічається в сталих виразах та фразеологізмах.

 • All Kate's plans came to naught.– Всі плани Кейт звелись до нуля.
 • That guy is naught but a worthless fool.– Той хлопець просто нікчемний дурень.

Літочислення

Роки в англійській мові позначаються кількісними числівниками. Чотиризначні роки при прочитанні умовно поділяються навпіл, і такі дві половинки читаються як два окремих числа. Однак, міленіуми (тисячоліття, наприклад, 2000-й рік) читаються тисячами. Роки, що складаються з трьох чисел, також можуть розділятися на два числа (однозначне та двозначне), або ж читатися як одне тризначне число. Роки теперішнього століття можуть читатися як звичайні чотиризначні числа. 

BC – Before Christ – до Різдва Христова, до нашої ери.
AD – Anno Domini – після Різдва Христова, наша ера.

 • 2000 BC – two thousand BC
 • 1825 – eighteen twenty-five
 • 1660 BC – sixteen sixty BC
 • 1901 – nineteen o one
 • 33 AD – thirty-three AD
 • 2000 – two thousand
 • 1003 – ten o three
 • 2016 – twenty sixteen, two thousand sixteen

Дроби

Звичайні дроби (fractions) в англійській мові часто пишуться словами та через дефіс, якщо для запису чисельника або знаменника не вживається інший дефіс. Для чисельника (numerator) використовуються кількісні числівники, а для знаменника (denominator) - порядкові числівники.

 • 1/2 – one-half, a half (0.5)
 • 1/100 – one-hundredth (0.01)
 • 1/5 – one-fifth
 • 1/1000 – one-thousandth
 • 2/7 – two-seventh
 • 44/73 – forty-four seventy-third
 • 27/100 – twenty-seven hundredth
 • 6 целых 15/19 – six and fifteen-nineteenth

Десяткові дроби (decimals) в англійській мові читаються за допомогою слова point (крапка), що відділяє ціле число від десятих, після якого всі числа читаються окремо. Це правило не стосується підрахунку грошей.

 • 0.2 – zero point two (point two)
 • 1.05 – one point zero five
 • 0.25 – zero point two five (point two five)
 • 3.005 – three point zero zero five
 • 120.85 – one hundred twenty point eight five
 • 13.445 – thirteen point four four five

Проценти

Проценти (percentages) в англійській мові позначаються словом percent (процент). Після числівників (з процентами використовуються кількісні числівники) слово percent ніколи не вживається з закінченням множини -s, так як з французької мови це слово перекладається як «з сотні», «на сотню».

 • 1% – one percent
 • 10% – ten percent
 • 255% – two hundred fifty-five percent
 • 30.55% – thirty point five five percent

Гроші

Для рахування грошей в англійській мові спочатку вимовляється (читається) число, а потім назва валюти. Якщо число складається з десяткового дробу, то називається ціла частина, назва валюти, а після неї десятки (копійки) читаються як звичайне однозначне або двозначне число. В кінці може використовуватися назва монети, якщо вона існує.

 • $2 – two dollars
 • €14,99 – fourteen euros ninety nine (cents, euro cents)
 • £204 – two hundred and four pounds
 • ₴167 – one hundred and sixty seven hryvnias
 • ₱25.15 – twenty five roubles and fifteen kopecks
 • ¥10 000 – ten thousand yen

Арифметичні дії

В арифметичних діях використовується дієслово to be або to equal (дорівнювати), що в більшості випадків вживаються в формі однини.

 • 2 + 1 = 3 – two plus one is three.
 • 5 – 4 = 1 – five minus four equals one.
 • 20 х 2 = 40 – twenty multiplied by two is forty.
 • 30 : 6 = 5 – thirty divided by six equals five.

У випадку додавання може також використовуватись дієслово to make і форма множини для вищезазначених дієслів.

 • 3 + 21 = 24 – three and twenty-one are twenty-four.
 • 5 + 100 = 105 – five plus hundred equal one hundred five.
 • 7 + 3 = 10 – seven and three make ten.

Приклади використання Numerals

 • The record is sixty-four days. - Рекорд складає шістдесят чотири дні.
 • I sent a million messages! - Я надіслав мільйон повідомлень!
 • I choose five numbers. - Я вибираю п'ять цифр.
 • I have twenty dollars. - У мене є двадцять доларів.
 • She's two weeks younger than you. - Вона на два тижні молодша за вас.
 • I have three phones. - У мене три телефони.
 • She has a million dresses. - Вона має мільйон суконь.
 • That song has over a hundred lines. - У тій пісні понад сто рядків.
 • It is five minutes to ten. - Без п'яти хвилин десята.
 • We begin in thirty minutes. - Ми почнемо за тридцять хвилин.
 • My dog has three puppies. - У мого собаки три цуценята.
 • I am back in five minutes. - Я повертаюся за п'ять хвилин.
 • It's twenty minutes to five. - Без двадцяти хвилин п'ята.
 • I can be there in five minutes. - Я можу бути там за п'ять хвилин.
 • She has seventy thousand pounds. - Вона має сімдесят тисяч фунтів.
 • I have eight dollars. - У мене є вісім доларів.
 • They start in ten minutes. - Вони починають за десять хвилин.
 • I know a million songs. - Я знаю мільйон пісень.
 • This hotel has seven floors. - У цьому готелі сім поверхів.
 • She comes back in two weeks. - Вона повертається за два тижні.