Numerals

Числівники

Числівником називається слово, що позначає кількість або порядок предметів за рахунком. Числівники поділяються на кількісні та порядкові.


.

Кількісні числівники в англійській мові позначають кількість предметів та їхній порядок. Числівники можуть бути як кількісними (one, two, three), так і порядковими (first, second, third). Порядкові числівники позначають порядок предметів у ряду (the first book, the second book, the third book), а кількісні - кількість предметів (one book, two books, three books). - Кількісні числівники позначають кількість предметів і відповідають на запитання How many - Скільки?
- Порядкові числівники позначають порядок предметів під час лічби та відповідають на запитання Which? - Який?

. ⇒ За будовою вони поділяються на прості, похідні та складові:

. 1. До простих належать числівники від 1 до 12.
2. Похідними є числівники від 13 до 19. Вони утворюються за допомогою суфікса -teen: six шість - sixteen шістнадцять. До похідних належать також числівники, що позначають десятки. Вони утворюються за допомогою суфікса -ty: six шість - sixty шістдесят.
3. До складених належать числівники, що позначають десятки з одиницями, починаючи з другого десятка. Вони пишуться через дефіс (риску). Наприклад: twenty-two двадцять два.

Приклади використання Numerals

 • That's six hundred hryvnias. - Це шістсот гривень.
 • I need three hours. - Мені потрібно три години.
 • My mother has four cats. - У моєї мами чотири кішки.
 • My TV has sixty-four channels. - У моєму телевізорі шістдесят чотири канали.
 • You have three messages. - У вас є три повідомлення.
 • It's twenty million years. - Це 20 мільйонів років.
 • They start in ten minutes. - Вони починають за десять хвилин.
 • We can be there in twenty minutes. - Ми можемо бути там за двадцять хвилин.
 • The house has three rooms. - У будинку три кімнати.
 • It's five minutes to eight. - Без п'яти хвилин восьма.
 • I can come there in ten minutes. - Я можу прийти туди за десять хвилин.
 • I have three phones. - У мене три телефони.
 • It's six minutes to eight. - Без шести хвилин вісім.
 • The match takes seventy minutes. - Матч триває сімдесят хвилин.
 • It's twenty thousand dollars. - Це 20 тисяч доларів.
 • I have two pictures. - У мене є дві фотографії.
 • You have three days. - У тебе три дні.
 • It takes eight years. - Це займає вісім років.
 • You have seven hours. - У вас сім годин.
 • It lasted seven hours and fifteen days. - Це тривало сім годин та п'ятнадцять днів.