Wh-questions

Спеціальне питання

Спеціальне питання починається з питального слова і ставиться з метою отримання більш докладної уточнюючої інформації.


Спеціальні запитання можуть починатися словами:

Who? - хто?
Whom? - кого?
Whose? - чий? What? - що? який?
Which? - який? When? - коли? Where? - де? куди? Why? - чому? How? - як? How much? - скільки? How many? - скільки?
How long? - як довго? скільки часу? How often? - як часто?

Щоб скласти речення зі спеціальним запитанням (окрім запитання до підмета), необхідно:

1. на перше місце поставити when, where або інше питальне слово;
2. Необхідне допоміжне дієслово - am/is/are/do/does/have/has/had/will тощо;
3. Потім I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або множині
. 4. Необхідне смислове дієслово - see, going, made, given тощо;
5. Решта слів.

Зверніть увагу, що питання до підмета не вимагає зміни порядку слів.

. Предложення будують таким чином:

1. На перше місце ставлять Who або What;
2. Дієслово в третій особі: sees, is going, has made тощо;
5. Решта слів.

Приклади використання Wh-questions

 • Who sings this? - Хто це співає?
 • What am I hiding? - Що я приховую?
 • What did they promise you? - Що вони обіцяли вам?
 • What happened to the sun? - Що сталося із сонцем?
 • Who's counting? - Хто рахує?
 • What happened to the town? - Що трапилося із містом?
 • What did I promise him? - Що я йому обіцяв?
 • What is she afraid of? - Чого вона боїться?
 • Who lives upstairs? - Хто живе нагорі?
 • Who wants candy? - Хто хоче цукерок?
 • Who controls them? - Хто їх контролює?
 • How do we fix this? - Як ми робимо це?
 • How do you solve this? - Як ви це вирішуєте?
 • Why didn't I stop you? - Чому я тебе не зупинив?
 • Who knows them? - Хто їх знає?
 • Why didn't you help them? - Чому ви їм не допомогли?
 • Why didn't they find it? - Чому вони не знайшли цього?
 • Where do you do this? - Де ти це робиш?
 • Why didn't you read it? - Чому ви це не прочитали?
 • How much do they earn? - Скільки вони заробляють?