Wh-questions

Спеціальне питання

Спеціальне питання починається з питального слова і ставиться з метою отримання більш докладної уточнюючої інформації.


Спеціальні запитання можуть починатися словами:

Who? - хто?
Whom? - кого?
Whose? - чий? What? - що? який?
Which? - який? When? - коли? Where? - де? куди? Why? - чому? How? - як? How much? - скільки? How many? - скільки?
How long? - як довго? скільки часу? How often? - як часто?

Щоб скласти речення зі спеціальним запитанням (окрім запитання до підмета), необхідно:

1. на перше місце поставити when, where або інше питальне слово;
2. Необхідне допоміжне дієслово - am/is/are/do/does/have/has/had/will тощо;
3. Потім I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або множині
. 4. Необхідне смислове дієслово - see, going, made, given тощо;
5. Решта слів.

Зверніть увагу, що питання до підмета не вимагає зміни порядку слів.

. Предложення будують таким чином:

1. На перше місце ставлять Who або What;
2. Дієслово в третій особі: sees, is going, has made тощо;
5. Решта слів.

Приклади використання Wh-questions

 • Why didn't you take me? - Чому ви мене не взяли?
 • How much do you smoke? - Скільки куриш?
 • How do you avoid this? - Як ви уникаєте цього?
 • Why didn't we find it? - Чому ми це не знайшли?
 • Who knows the answers? - Хто знає відповіді?
 • How much do they earn? - Скільки вони заробляють?
 • What happened to the bus? - Що сталося з автобусом?
 • How do you resolve this? - Як ви це вирішуєте?
 • Why didn't she love me? - Чому вона мене не любила?
 • Where do I put this? - Куди мені покласти це?
 • What're they saying? - Що вони говорять?
 • Who likes pizza? - Хто любить піцу?
 • Why didn't you help him? - Чому ви йому не допомогли?
 • What's your news? - Які ваші новини?
 • Why didn't they ask me? - Чому вони не спитали мене?
 • Why didn't they tell us? - Чому вони нам не сказали?
 • Why didn't you finish it? - Чому ви це не закінчили?
 • What did they tell me? - Що вони мені сказали?
 • What did you do with him? - Що ти зробив із ним?
 • Why didn't they like it? - Чому їм це не подобалося?