Вживання узагальнюючих займенників

Вживання

Займенники all, everything, everybody, both називаються узагальнюючими.

All ставиться перед іменниками і перекладається як "все", "вся" тощо. Якщо all стоїть перед займенником, воно має значення "все" (наприклад, ми всі і.т.д.)

Everything використовують, коли йдеться про всі предмети, everybody/ everyone - якщо говоримо про всіх людей.

Both використовується перед іменниками і вказує на два предмети.

Приклади використання Indefinite pronouns

 • They're all right! - У них все гаразд.
 • We're both upset. - Ми обидва засмучені.
 • We're all hungry. - Ми всі голодні.
 • We're both stupid. - Ми обидва дурні.
 • They are all afraid. - Вони всі налякані.
 • They're all empty. - Вони всі порожні.
 • Everybody seems so happy - Усі здаються такими щасливими.
 • They're both empty. - Вони обидва порожні.
 • Everything seems so new - Все здається таким новим.
 • They're all open. - Вони всі відчинені.
 • Everything is so interesting. - Все так цікаво.
 • They're all lazy. - Вони всі ліниві.
 • He knew all the secrets. - Він знав усі секрети.
 • Is everyone happy? - Усі щасливі?
 • I know everything about them. - Я знаю про них.
 • They're both sick. - Вони обоє хворі.
 • Every war has its weapons. - Кожна війна має свою зброю.
 • They're all real. - Вони всі справжні.
 • I knew all the answers. - Я знала усі відповіді.
 • I live here all the time. - Я живу тут увесь час.