Вживання узагальнюючих займенників

Вживання

Займенники all, everything, everybody, both називаються узагальнюючими.

All ставиться перед іменниками і перекладається як "все", "вся" тощо. Якщо all стоїть перед займенником, воно має значення "все" (наприклад, ми всі і.т.д.)

Everything використовують, коли йдеться про всі предмети, everybody/ everyone - якщо говоримо про всіх людей.

Both використовується перед іменниками і вказує на два предмети.

Приклади використання Indefinite pronouns

 • We're all surprised. - Ми всі здивовані.
 • We're both upset. - Ми обидва засмучені.
 • We're all busy. - Ми всі зайняті.
 • They're both hot. - Вони обоє гарячі.
 • They're all popular. - Вони всі популярні.
 • We're all ready. - Ми всі готові.
 • Everyone is so happy. - Усі такі щасливі.
 • He knew all the secrets. - Він знав усі секрети.
 • You are all perfect - Ви всі ідеальні.
 • He knew all the names. - Він знав усі імена.
 • You're both strong. - Ви обидва сильні.
 • They're all full. - Вони всі повні.
 • We are both good - Ми обидва добрі.
 • We opened all the drawers. - Ми відчинили всі ящики.
 • I missed all the signs. - Я пропустила всі знаки.
 • We're both young. - Ми обидва молоді.
 • He heard all the stories - Він чув усі історії.
 • They locked all the exits. - Вони замкнули всі виходи.
 • I called all the hospitals. - Я зателефонував до всіх лікарень.
 • Everything is so important. - Все так важливо.
 • We saw all the movies. - Ми бачили усі фільми.
 • You're all wet! - Ви всі мокрі!
 • They are both hard. - Вони обидва важкі.
 • Everything is so small. - Таке маленьке.
 • We're both smart. - Ми обидва розумні.
 • You're all free. - Ви всі вільні.
 • I go there all the time. - Я ходжу туди весь час.
 • They're all right! - У них все гаразд.
 • You know everything about me. - Ви знаєте все про мене.
 • I ignored all the comments. - Я ігнорував усі коментарі.
 • I had all the answers. - У мене були всі відповіді.
 • He deleted all the messages. - Він видалив усі повідомлення.
 • Everything is so quiet. - Все таке тихе.
 • They're all gray. - Вони всі сірі.
 • They're all weak. - Вони всі слабкі.
 • You work hard all the time. - Ви працюєте завзято весь час.
 • We're both different. - Ми обидва різні.
 • We're all afraid. - Ми всі налякані.
 • They're all important. - Вони всі важливі.
 • Is everyone happy? - Усі щасливі?
 • They do everything for you. - Вони роблять все для вас.
 • Everything seems so new - Все здається таким новим.
 • You're both angry. - Ви обидва злитесь.
 • They're both hungry. - Вони обоє голодні.
 • Is everything good? - Все добре?
 • They're both strong - Вони обидва сильні.
 • I knew all the answers. - Я знала усі відповіді.
 • I locked all the doors. - Я замкнула всі двері.
 • We know everything about them. - Ми знаємо про них.
 • They're all clean. - Вони всі чисті.