Вживання узагальнюючих займенників

Вживання

Займенники all, everything, everybody, both називаються узагальнюючими.

All ставиться перед іменниками і перекладається як "все", "вся" тощо. Якщо all стоїть перед займенником, воно має значення "все" (наприклад, ми всі і.т.д.)

Everything використовують, коли йдеться про всі предмети, everybody/ everyone - якщо говоримо про всіх людей.

Both використовується перед іменниками і вказує на два предмети.

Приклади використання Indefinite pronouns

 • You're both angry. - Ви обидва злитесь.
 • You are all perfect - Ви всі ідеальні.
 • Everything's so dirty. - Все таке брудне.
 • You're all wet! - Ви всі мокрі!
 • They do everything for you. - Вони роблять все для вас.
 • We're both different. - Ми обидва різні.
 • They're both correct. - Вони обидва правильні.
 • They're both nice. - Вони обоє милі.
 • I changed all the names. - Я змінив усі імена.
 • They're both fake. - Вони обидва підроблені.
 • Everything is too big. - Все дуже велике.
 • We're both smart. - Ми обидва розумні.
 • I ask everyone around me. - Я питаю всіх навколо мене.
 • We're both awesome. - Ми обидва класні.
 • They are all new. - Вони дедалі нові.
 • You knew all the answers. - Ви знали усі відповіді.
 • They're all weak. - Вони всі слабкі.
 • They're both hungry. - Вони обоє голодні.
 • They are all awesome! - Вони усі класні!
 • Is everyone happy? - Усі щасливі?