Participles

Причастя

Англійські дієприкметники поділяються на дієприкметник теперішнього часу (Participle I) і дієприкметник минулого часу (Participle II).

1. Participle I утворюється за допомогою - ing і вживається:

. - Для утворення Present, Past, Future Continuous: I was saving your life.
- У пасивному стані: I don't like being followed.
- Перед іменниками як означення: a dancing girl
. - У дієприкметникових і дієприслівникових зворотах: He felt his panic growing.

2. Participle II утворюється за допомогою - ed і вживається:

. - У Present, Past, Future Perfect та пасивному стані: I have received it today.
- Перед іменниками як означення: a written letter.
- У дієприкметникових зворотах: I found a book left by my friend.

Приклади використання Participles

 • You're an elected official. - Ви обрана посадова особа.
 • I want a signed copy. - Мені потрібен підписаний примірник.
 • I sighed, closing my eyes. - Я зітхнув, заплющуючи очі.
 • He felt his mask slipping. - Він відчув, як його маска сповзає.
 • We were awaiting your arrival. - Ми чекали на ваш приїзд.
 • I thought he was fighting - Я думав, що він бився.
 • I replied, shrugging my shoulders. - Я відповів, знизуючи плечима.
 • I was depositing my paycheck. - Я клав у банк свою зарплатню.
 • I thought he was joking. - Я думав, він жартував.
 • I was serving my country. - Я служив своїй країні.
 • I don't like being spied - Мені не подобається, коли за мною стежать.
 • I felt my heartbeat rising. - Я відчував, як посилювалося моє серцебиття.
 • You are a lost man. - Ви заблукала людина.
 • I don't mind being criticized. - Я не проти, коли мене критикують.
 • I was testing your theory. - Я тестував вашу теорію.
 • I knew you were investigating. - Я знав, що ви проводили розслідування.
 • I smiled, closing my eyes. - Я посміхнувся, заплющуючи очі.
 • He was glaring at Hagrid and his fists were clenched. - Він сердито дивився на Геґріда, і його кулаки стискалися.
 • I have a signed contract. - Я маю підписаний контракт.
 • I don't like being touched. - Мені не подобається, коли мене чіпають.