Participle Дієприкметник в англійській мові

Дієприкметник (Participle)– це безособова форма дієслова, що передає ознаку предмета за дією та відповідає на питання «який?» та «що роблячи?». Англійські дієприкметники поєднують у собі ознаки дієслова, прикметника, а також прислівника. Дієприкметник не змінюється за категоріями числа, особи та способу, також він не має ступенів порівняння. В залежності від контексту у реченні англійський дієприкметник може відповідати дієприкметнику та дієприслівнику в українській мові, однак часто він передається підрядним реченням.

 • Що роблячи? (як дієприслівник української мови)
 • I always sing while doing housework. – Я завжди співаю, пораючись по дому.
 • Який? (як дієприкметник української мови)
 • I have read a story written by my son. – Я прочитав оповідь, написану моїм сином.

Частка not завжди ставиться перед дієприкметником, до якого належить.

 • Not being able to swim, Ann was afraid to get in the water. – Не вміючи плавати, Енн боялася заходити у воду.
 • She was looking out the window not paying attention to our conversation. – Вона дивилася у вікно, не звертаючи уваги на нашу розмову.

Форми дієприкметника

Дієприкметник теперішнього часу

Дієприкметник теперішнього часу (Present Participle або Participle 1) має дві видові форми в активному та пасивному станах. Він утворюється за допомогою додавання закінчення -ing до основи смислових дієслів або до допоміжних дієслів to be, to have, що вживаються з формою Participle II, якщо цього потребує форма дієприкметника.

Participle I Indefinite
неозначений дієприкметник
being eaten
being + Participle II
Participle I Perfect
доконаний дієприкметник
having been eaten
having been + Participle II

Неозначений дієприкметник (Indefinite Participle 1) в активному та пасивному станах вказує на дію, що відбувається одночасно з іншою дією, вираженою дієсловом-присудком. Також цей дієприкметник може вказувати на дію, що не залежить від певного часу взагалі або ж її час невідомий.

 • Активний стан
 • Who is this crying boy? – Хто цей хлопчик, що плаче?
 • While listening to his stories, Kate couldn’t help laughing. – Слухаючи його розповіді, Кейт не могла стримати сміх.
 • Пасивний стан
 • Being written in pencil the text was difficult to read. – Було складно читати текст, так як він був написаний олівцем.
 • Being left alone in the house Ann didn’t know what to do. – Енн, яку залишили одну вдома, не знала, що їй робити.

Доконаний дієприслівник (Perfect Participle 1) в активному та пасивному станах вказує на дію, що відбулася або протікала до іншої дії, вираженої дієсловом-присудком.

 • Активний стан
 • Nancy and Mark, having washed their hands, sat down at the table. – Ненсі та Марк вимили руки та сіли за стіл. 
 • Having been friends at school we still keep in touch. – Ми були друзями в школі та до цих пір підтримуємо зв'язок один з одним. 
 • Пасивний стан
 • Having been cheated once Michael doesn’t trust anyone. – Так як Майкла вже один раз обдурили, він нікому не довіряє.
 • Not having been informed beforehand I didn’t know when to come to the meeting. – Так як мені не сповістили заздалегідь, я не знав, коли приходити на збори.

Неозначений дієприкметник вживається замість доконаного дієприкметника з дієсловами сприйняття та руху, навіть якщо дія передає значення передування іншій дії.

 • to arrive – прибувати
 • to come – приходити
 • to enter – входити
 • to hear – чути
 • to look – дивитись
 • to see – бачити
 • to seize – схопити
 • to turn – повертати
 • Arriving at the hotel we could relax at last. – Коли ми приїхали в готель, ми нарешті змогли відпочити.
 • Hearing someone coming Jack rushed to hide his diary. – Почувши, що хтось йде, Джек побіг ховати свій щоденник. 
 • Entering the shop Clark stood a bit in the doorway and then went to the cashier. – Зайшовши до магазину, Кларк постояв трохи у проході, а потім пішов до касира.

Дієприкметник минулого часу

Дієприкметник минулого часу (Past Participleабо Participle II) має тільки одну форму, а також не поділяється на активний та пасивний стани.

Дієприкметник минулого часу для правильних дієслів утворюється додаванням закінчення -ed. Для неправильних дієслів використовується третя форма дієслова з таблиці неправильних дієслів.

 • She is a girl loved by everyone. – Вона – дівчина, яку люблять усі.
 • The homework done by Matt was full of mistakes. – В домашньому завданні, виконаним Меттом, було багато помилок.
 • The book written by Hugh became a bestseller. – Книга, яку написав Х'ю, стала бестселером.

Використання англійських дієприкметників

Для утворення форм часу та пасивного стану

Дієприкметник теперішнього часу (Participle I) вживається для утворення часів Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous, а також Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous та Future Perfect Continuous.

 • Jack isstudying now. – Джек зараз вчиться.
 • She willbeworking at 8a.m. tomorrow. – Завтра о 8-й ранку вона буде працювати.
 • We havebeenliving here for 10 years already. – Ми вже тут живемо 10 років.

Дієприкметник минулого часу (Past Participle або Participle II) вживається для утворення часових форм Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect та форми пасивного стану (це так звана третя форма дієслова).

 • I havefinished my work long time ago. – Я закінчив свою роботу дуже давно.
 • My cup isbroken so may I use yours? – Моя чашка розбита, тому можна я візьму твою?
 • She said she wouldhavewritten that article by Tuesday. – Вона сказала, що напише ту статтю до вівторка.

Як означення

Форми англійських дієприкметників в реченні можуть використовуватися як означення до іменників або займенників. Вони можуть стояти як перед словом, яке означують, так і після нього. В цій функції частіш за все використовується форма неозначеного дієприкметника теперішнього часу (Participle I) в активному стані або ж дієприкметник минулого часу (Participle II). 

 • Дієприкметник теперішнього часу
 • Approaching bus was already full. – Автобус, що під'їжджав, був вже забитим.
 • Those working men look tired. – Ті чоловіки, що працюють, виглядають втомленими.
 • We took the road leading to the castle. – Ми пішли дорогою, що вела до замку.
 • Дієприкметник минулого часу
 • Faded leaves covered my garden. – Зів'яле листя накрило мій сад.
 • She threw away the chair broken by me. – Вона викинула стілець, зламаний мною.
 • The problem discussed at the meeting was related to our department. – Питання, обговорюване на зборах, стосувалося нашого відділу.

Як обставина

Англійські дієприкметники в реченні також можуть вживатися як обставина часу, причини, порівняння. Без сполучників використовується дієприкметник теперішнього часу, а також його форми доконаного виду та пасивного стану

 • Having finished the task Jack could go home. – Виконавши завдання, Джек міг йти додому.
 • Reading a newspaper she didn’t pay attention to her children. – Читаючи газету, вона не звертала увагу на своїх дітей.
 • Having been broken in several places the vase was thrown away. – Вазу викинули, так як вона була розбита в декількох місцях.

Дієприкметник минулого часу у реченні виступає обставиною, коли стоїть після сполучників when (коли), while (в той час як), if (якщо), as if (ніби), asthough (неначе), though (хоча).

 • He fell as ifhit by someone. – Він впав, неначе його хтось вдарив.
 • Whenquestioned about her boyfriend Kate blushed. – Коли її запитали про її хлопця, Кейт залилася червоним.
 • He told me his secret which, ifdiscovered by others, would destroy his life. – Він розповів мені свій секрет, що зруйнує його життя, якщо інші про нього дізнаються.

Складний присудок

Англійські дієприкметники в реченні можуть вживатися як іменна частина складного присудка. В цій функції використовується неозначений дієприкметник теперішнього часу в активному стані (використовується досить нечасто) та дієприкметник минулого часу. В цьому випадку дієприкметники також можуть визначатися як прикметники, утворені від дієслів. 

 • Дієприкметник минулого часу
 • The door islocked. – Двері закриті.
 • I have no money. I'mbroken. – У мене немає грошей. Я бідняк (збанкрутілий).
 • Дієприкметник теперішнього часу
 • This situation is just terrifying! – Ця ситуація просто страшна! (така, що лякає) 
 • The whole day hasbeenhumiliating. – Весь цей день був принизливим. 

Приклади використання Participles

 • He was checking her position. - Він перевіряв її позицію.
 • She paused, composing her thoughts. - Вона сповільнилася, упорядковуючи свої думки.
 • He was holding her hand. - Він тримав її за руку.
 • He was taking her home. - Він відводив її додому.
 • I was cleaning your room. - Я прибирав твою кімнату.
 • He was glaring at Hagrid and his fists were clenched. - Він сердито дивився на Геґріда, і його кулаки стискалися.
 • I was practising my answer. - Я практикував свою відповідь.
 • I'm a spoiled child. - Я зіпсована дитина.
 • I was depositing my paycheck. - Я клав у банк свою зарплатню.
 • I have a signed contract. - Я маю підписаний контракт.
 • You are an educated woman. - Ви освічена жінка.
 • He felt his panic growing. - Він відчував, як його паніка зростала.
 • They don't need to be enforced. - Їм не потрібно, щоб їх примушували.
 • I don't like being touched. - Мені не подобається, коли мене чіпають.
 • I don't want to be distracted. - Я не хочу, щоб мене відволікали.
 • I don't like being used. - Мені не подобається, коли мене використовують.
 • I want a signed copy. - Мені потрібен підписаний примірник.
 • I was painting my apartment. - Я фарбувала свою квартиру.
 • I don't want to be worshipped. - Я не хочу, щоб мене шанували.
 • I don't like being spied - Мені не подобається, коли за мною стежать.