Participles

Причастя

Англійські дієприкметники поділяються на дієприкметник теперішнього часу (Participle I) і дієприкметник минулого часу (Participle II).

1. Participle I утворюється за допомогою - ing і вживається:

. - Для утворення Present, Past, Future Continuous: I was saving your life.
- У пасивному стані: I don't like being followed.
- Перед іменниками як означення: a dancing girl
. - У дієприкметникових і дієприслівникових зворотах: He felt his panic growing.

2. Participle II утворюється за допомогою - ed і вживається:

. - У Present, Past, Future Perfect та пасивному стані: I have received it today.
- Перед іменниками як означення: a written letter.
- У дієприкметникових зворотах: I found a book left by my friend.

Приклади використання Participles

 • I was saving your life. - Я рятував твоє життя.
 • I don't like being scared. - Мені не подобається, коли мене лякають.
 • I was expecting your father. - Я чекав на твого батька.
 • You're an elected official. - Ви обрана посадова особа.
 • I was painting my apartment. - Я фарбувала свою квартиру.
 • I do not wish to be found. - Я не хочу, щоб мене знайшли.
 • I am a qualified doctor. - Я кваліфікований лікар.
 • I'm a registered nurse. - Я дипломована медсестра.
 • You don't deserve to be hurt. - Ви не заслуговуєте, щоб вас ображали.
 • You're the crowned prince. - Ви коронований принц.
 • I trust the enclosed document - Я довіряю прикріпленому документу.
 • I'm a spoiled child. - Я зіпсована дитина.
 • I was practising my answer. - Я практикував свою відповідь.
 • He was wasting his time. - Він витрачав свій час марно.
 • I don't want to be hurt. - Я не хочу, щоб мене кривдили.
 • I don't like being lectured. - Мені не подобається, коли мене повчать.
 • You don't want to be stopped. - Ви не бажаєте, щоб вас зупиняли.
 • You are an educated woman. - Ви освічена жінка.
 • I want a signed copy. - Мені потрібен підписаний примірник.
 • I replied, shrugging my shoulders. - Я відповів, знизуючи плечима.