Present Perfect vs Past Simple

Справжнє досконале - Просте минуле

Present Perfect використовується, коли

 • дія закінчена, а його результат важливий зараз (I can't find the book. I've lost it.);
 • дія закінчена, а період часу, про який йдеться, ще триває: I have drunk 2 cups of coffee today. (Today ще не закінчилося); I have been to Canada twice. (мається на увазі in my life, і life ще не закінчилася)

Слова-помічники : just, already, yet, recently, so far, in the last few days/months, since breakfast/lunch

Past Simple використовується для вираження

 • подій, які відбулися і закінчилися в минулому ( I lost my key yesterday. Tchaikovsky was a great composer.

Слова-помічники : yesterday, last week/month/year, 2 days/weeks/months/years ago

Приклади використання Present Perfect vs Past Simple

 • My dad broke his leg last month. - Мій батько зламав ногу минулого місяця.
 • Has James just left? - Джеймс щойно пішов?
 • Who did you meet at the party yesterday? - Кого ти зустрів на вечірці вчора?
 • What did your husband do last month? - Що робив ваш чоловік минулого місяця?
 • Did we take this bus last time? - Ми їхали цим автобусом минулого разу?
 • The teacher hasn't seen you this week. - Вчитель не бачив тебе цього тижня.
 • My sister was born in Italy. - Моя сестра народилася Італії.
 • Anna has met me today. - Анна зустріла мене сьогодні.
 • I didn't go to the university last week. - Я не ходив до університету минулого тижня.
 • I didn't do it on my own. - Я не зробив це самотужки.
 • Has Anna passed this exam already? - Ганна вже склала цей іспит?
 • Where did you work five years ago? - Де ти працював п'ять років тому?
 • They haven't lived here for years. - Вони не живуть тут багато років.
 • Jack has seen this film before. - Джек бачив цей фільм раніше.
 • Rosie didn't bake this cake, I did. - Розі не спекла цей торт, це я зробив.
 • I've known Sarah for five years. - Я знаю Сару п'ять років.
 • I haven't bought a new computer yet. - Я ще не купив новий комп'ютер.
 • Has Rachel ever studied Hindi? - Рейчел колись вивчала хінді?
 • Did they go to the university with you? - Вони ходили з тобою до університету?
 • Have you ever met a celebrity? - Ти колись зустрічав знаменитість?