Present Perfect vs Past Simple

Теперішнє досконале - Просте минуле

Present Perfect використовується, коли

 • дія закінчена, а її результат важливий зараз (I can't find the book. I've lost it.);
 • дія закінчена, а період часу, про який ідеться, ще триває: I have drunk 2 cups of coffee today. (Today ще не закінчилося); I have been to Canada twice. (мається на увазі in my life, і life ще не закінчилася).

Слова-помічники: just, already, yet, recently, so far, in the last few days/months, since breakfast/lunch

Past Simple використовується для вираження

 • подій, які сталися і закінчилися в минулому (I lost my key yesterday. Чайковський був великим композитором. Він написав багато музичних творів.)

Слова-помічники: yesterday, last week/month/year, two days/weeks/months/years ago

Приклади використання Present Perfect vs Past Simple

 • Why did Anna go to Manchester two weeks ago? - Чому Ганна їздила до Манчестера два тижні тому?
 • Has your mother done the shopping already? - Твоя мама вже зробила покупки?
 • We went to Paris three months ago. - Ми їздили до Парижа три місяці тому.
 • My brother didn't play hockey at school. - Мій брат не грав у хокей у школі.
 • What is the most beautiful place you have ever been to? - Яке найкрасивіше місце, де ти колись був?
 • We have just got back from our holidays. - Ми щойно повернулися з відпустки.
 • I've known Sarah for five years. - Я знаю Сару п'ять років.
 • You've spilt the water and now the floor is wet. - Ти пролив воду, і тепер підлога мокра.
 • John liked my new book. - Джонові сподобалась моя нова книга.
 • Who is the smartest person you have ever met? - Хто найрозумніша людина, яку ти знаєш?
 • I stayed home last night. - Я залишився вдома вчора ввечері.
 • My brother has been to Mexico three times. - Мій брат був у Мексиці тричі.
 • Jack has seen this film before. - Джек бачив цей фільм раніше.
 • Rosie didn't bake this cake, I did. - Розі не спекла цей торт, це зробив я.
 • I went to Spain last year to study Spanish. - Я їздив до Іспанії минулого року, щоб вивчати іспанську.
 • The teacher hasn't seen you this week. - Вчитель не бачив тебе цього тижня.
 • Laura has never been abroad. - Лаура ніколи не була закордоном.
 • My mum has lost her keys and cannot get into the house now! - Моя мати втратила ключі і тепер не може потрапити додому!
 • Did we take this bus last time? - Ми їхали цим автобусом минулого разу?
 • What interesting foods have you eaten in your life? - Які незвичайні страви ти їв у житті?
Present Perfect vs Past Simple

Правила використання Present Perfect vs Past Simple в англійській граматиці з прикладами.