Passive Voice - Present Simple

затвердження

Пасивний стан у теперішньому часі використовується, коли нам більш важлива особа або предмет, над яким відбувається дія, а не той, хто її вчинив.


. ⇒ Щоб скласти стверджувальне речення в Passive Voice, необхідно:

1. поставити на перше місце I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині чи множині;
2. am/is/are;
3. До дієслова додати закінчення -ed або використовувати його 3-ю форму (для неправильних дієслів);
4. решта слів.

Зверніть увагу на форми to be в Passive Voice.

- I вживається тільки з am;
- He/she/it або іменник в однині вживаються з is;
- We/you/they або іменник(и) у множині вживаються з are.

заперечення

Негативні речення в Passive Voice утворюються за допомогою am/is/are та not. Вони часто скорочуються до isn't та aren't. Давайте розглянемо їхнє вживання.


1. На перше місце поставте I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або у множині;
. 2. am/is/are not або скорочену форму isn't/aren't;
3. Дієслово із закінченням -ed або використовуйте його 3-ю форму (для неправильних дієслів);
. 4. решта слів.

У заперечних реченнях до форми дієслова to be додають частку not.

. - I am not або I'm not;
- He/she/it is not або isn't;
- We/you/they are not або aren't.

питання

Запитальні речення в Passive Voice утворюються за допомогою Am/Is/Are. Розглянемо їхнє утворення.- Am вживається з I та дієсловом з - ed або використовується його 3-тя форма (для неправильних дієслів);
- Is вживається з he/she/it і дієсловом з - ed або використовується його 3-тя форма (для неправильних дієслів).
- Are вживається з you/we/they і дієсловом з - ed або використовується його 3-тя форма (для неправильних дієслів).

⇒ Якщо в запитанні є слова What?, Where?, When? тощо, то am/is/are стоять після них.

Приклади використання Passive Voice - Present Simple

 • These dots are read by a laser. - Ці точки зчитує лазер.
 • The door is locked. - Двері зачинені.
 • How are these candidates chosen? - Як цих кандидатів обирають?
 • I'm not often invited to parties. - Мене не часто запрошують на вечірки.
 • My condition is now changed. - Моя умова тепер змінена.
 • It is based on knowledge. - Воно ґрунтується на знанні.
 • The subject is closed. - Тема закрита.
 • These changes are discussed in this chapter. - Ці зміни розглянуті у цьому розділі.
 • A key is put in the lock. - Ключ вставлений у замок.
 • All commands are clearly explained. - Усі команди зрозуміло пояснені.
 • These dictionaries are intended for poets. - Ці словники призначені для поетів.
 • It is often used as a symbol of Ireland. - Це часто використовується як символ Ірландії.
 • It's not taught as a science. - Це не викладають як науку.
 • Scientists are governed by intellect. - Вченими керує інтелект.
 • It is written by a woman. - Воно написане жінкою.
 • It's defined in the contract. - Це визначено у договорі.
 • It's based on another poem. - Воно засноване на іншому вірші.
 • It's not derived from any theory. - Це не походить з будь-якої теорії.
 • How is the award issued? - Як винагорода видається?
 • Why are these words written? - Чому ці слова написані?