Superlative degree of adjectives

Вживання most

Довгі прикметники не змінюються. У найвищому ступені до них додають the most (найбільший):


This is the most beautiful waterfall I've ever seen. - Це найкрасивіший водоспад, який я коли-небудь бачив.

. Примітка: Most вживається також із прийменником of перед іменником, що позначає певну групу предметів, осіб або кількість чого-небудь. Поєднання most of вживається без артикля і означає "більшість (з), більша частина (з)".

. Most of these books have been published in London. - Більша частина цих книг видана в Лондоні.
Most of the students use this application. - Більшість студентів використовують цей додаток.

Вживання -est

Щоб пояснити, що одна річ перевершує в чомусь інші, до коротких прикметників додається -est. Перед такою формою прикметника завжди ставиться the:


big (великий) - bigger (більший) - the biggest (найбільший)
This is the biggest mirror in the world. - Це найбільше дзеркало у світі.

Приклади використання Superlative degree of adjectives

 • I'm the best player. - Я найкращий гравець.
 • It's the best place in the world. - Це найкраще місце у світі.
 • It is the most interesting story in this book. - Це найцікавіша розповідь у цій книзі.
 • It is the longest day of the year. - Це найдовший день на рік.
 • You're my best client. - Ви мій найкращий клієнт.
 • He is one of the richest men in the world. - Він один із найбагатших людей у світі.
 • This is the greatest day in our history. - Це найбільший день у нашій історії.
 • He's the richest kid in the world. - Він найбагатша дитина у світі.
 • It's the most obvious thing in the world. - Це найочевидніша річ у світі.
 • It was the most delicious supper of all time. - Це була найсмачніша вечеря всіх часів.
 • I have the best intentions. - У мене найкращі наміри.
 • It's the most magical place in the world. - Це найчарівніше місце у світі.
 • Your first visit will be the most important. - Ваш перший візит буде найважливішим.
 • He's the smartest man in the world. - Він найрозумніший чоловік у світі.
 • It's the most dangerous animal - Це найнебезпечніша тварина.
 • He's one of the wealthiest men in the south. - Він один із найбагатших людей на півдні.
 • It's one of the most important parts of the show. - Це одна з найважливіших частин шоу.
 • It's the worst day in my life. - Це найгірший день у моєму житті.
 • She is the fairest! - Вона найчесніша!
 • This is the happiest dog in the world. - Це найщасливіший собака у світі.