Superlative degree of adjectives

Вживання most

Довгі прикметники не змінюються. У найвищому ступені до них додають the most (найбільший):


This is the most beautiful waterfall I've ever seen. - Це найкрасивіший водоспад, який я коли-небудь бачив.

. Примітка: Most вживається також із прийменником of перед іменником, що позначає певну групу предметів, осіб або кількість чого-небудь. Поєднання most of вживається без артикля і означає "більшість (з), більша частина (з)".

. Most of these books have been published in London. - Більша частина цих книг видана в Лондоні.
Most of the students use this application. - Більшість студентів використовують цей додаток.

Вживання -est

Щоб пояснити, що одна річ перевершує в чомусь інші, до коротких прикметників додається -est. Перед такою формою прикметника завжди ставиться the:


big (великий) - bigger (більший) - the biggest (найбільший)
This is the biggest mirror in the world. - Це найбільше дзеркало у світі.

Приклади використання Superlative degree of adjectives

 • I am the worst father. - Я найгірший батько.
 • The most important thing is food. - Найважливіша річ – це їжа.
 • It was the most precious moment of my life. - Це був найдорожчий момент мого життя.
 • This is the most important step. - Це найважливіший крок.
 • Honesty's the best policy. - Чесність – найкраща політика.
 • It's the simplest. - Це найпростіше.
 • This is the most terrible moment of my life. - Це найжахливіший момент мого життя.
 • This is your best nanny. - Це ваша найкраща няня.
 • It's one of the strongest muscles in the body. - Це один із найсильніших м'язів у тілі.
 • She is one of the nicest people in the world. - Вона одна з наймиліших людей у світі.
 • It was the simplest thing in the world. - Це була найпростіша річ у світі.
 • It was the largest yacht in the harbor. - Це була найбільша яхта у бухті.
 • It was the most terrible experience of my life. - Це був найжахливіший досвід мого життя.
 • This is the most important thing for a woman. - Це найважливіша річ для жінки.
 • It's their most popular dish. - Це їхня найпопулярніша страва.
 • It's the most magical place in the world. - Це найчарівніше місце у світі.
 • It's one of the loveliest cities in the world. - Це одне з наймиліших міст у світі.
 • You ask the strangest questions. - Ви ставите найдивніші питання.
 • Friendship is the most valuable thing in the world. - Дружба – це найцінніша річ у світі.
 • It is one of the most amazing organs in the body. - Це один із найдивовижніших органів у тілі.