Superlative degree of adjectives

Вживання most

Довгі прикметники не змінюються. У найвищому ступені до них додають the most (найбільший):


This is the most beautiful waterfall I've ever seen. - Це найкрасивіший водоспад, який я коли-небудь бачив.

. Примітка: Most вживається також із прийменником of перед іменником, що позначає певну групу предметів, осіб або кількість чого-небудь. Поєднання most of вживається без артикля і означає "більшість (з), більша частина (з)".

. Most of these books have been published in London. - Більша частина цих книг видана в Лондоні.
Most of the students use this application. - Більшість студентів використовують цей додаток.

Вживання -est

Щоб пояснити, що одна річ перевершує в чомусь інші, до коротких прикметників додається -est. Перед такою формою прикметника завжди ставиться the:


big (великий) - bigger (більший) - the biggest (найбільший)
This is the biggest mirror in the world. - Це найбільше дзеркало у світі.

Приклади використання Superlative degree of adjectives

 • He was the most careful man on the planet. - Він був найобережнішою людиною на планеті.
 • He's the nicest guy on the planet. - Він наймиліший хлопець на планеті.
 • It's my best advice! - Це моя найкраща порада!
 • This is your best chance. - Це твій найкращий шанс.
 • He's my closest friend. - Він мій найближчий друг.
 • This is the most common answer. - Це найпоширеніша відповідь.
 • He's my most difficult patient. - Він мій найскладніший пацієнт.
 • It was the best feeling in the world. - Це було найкраще почуття у світі.
 • It's the smallest. - Воно найменше.
 • It's the biggest company in the country. - Це найбільша компанія у країні.
 • She is the most beautiful woman - Вона найкрасивіша жінка.
 • I'm the worst secretary in the world. - Я найгірший секретар у світі.
 • It's one of the most important parts of the show. - Це одна з найважливіших частин шоу.
 • This is my latest invention. - Це мій останній винахід.
 • The most extraordinary thing happened. - Незвичайна річ трапилася.
 • You have the most beautiful voice in the universe. - У вас найкрасивіший голос у всесвіті.
 • I'm your biggest fan. - Я твій найбільший фанат.
 • He was the most respected scientist in the field. - Він був найшановнішим ученим у сфері.
 • It was the largest pearl in the world. - Це була найбільша перлина у світі.
 • The most important thing is food. - Найважливіша річ – це їжа.