Past perfect passive

Час Past Perfect Passive у англійській мові

Час Past Perfect Passive, також відомий як Минулий доконаний страй у пасивному стані, використовується для опису дії, яка відбулася та була завершена до певного моменту в минулому. Цей час є менш поширеним, аніж інші пасивні конструкції, але також важливий для розуміння нюансів англійської граматики.

Структура часу Past Perfect Passive складається з допоміжного дієслова "had" у минулому часі, за яким слідує пасивний дієприкметник (Participle II) основного дієслова. Наприклад:

 • The report had been written before the meeting started. (Звіт був написаний до початку зустрічі.)
 • The song had been sung by many artists before her. (Пісню виконали багато артистів до неї.)

Використання часу Past Perfect Passive дозволяє підкреслити, що дія була виконана до минулого моменту і не має прямого зв'язку з теперішнім часом. Це корисно в контексті, де важливо вказати завершення певної дії.

Для запитань у часі Past Perfect Passive ставлять "Had" на початок речення, а після підмета використовують "been" та основне дієслово у формі Participle II. Наприклад:

 • Had the work been done before he arrived? (Чи була робота зроблена до його прибуття?)

Для заперечень у цьому часі достатньо додати "not" після "had". Наприклад:

 • The project had not been completed on time. (Проект не було завершено вчасно.)

Коротко кажучи, час Past Perfect Passive в англійській мові є важливою граматичною конструкцією для опису дій, що були завершені до певного моменту в минулому, і вона допомагає створити чітку хронологічну послідовність подій.

Приклади використання Past perfect passive

 • When he came to London, the room hadn't been booked for him. - Коли він приїхав до Лондона, номер для нього не був заброньований.
 • When he came to the office, his computer had been already repaired. - Коли він прийшов до офісу, його комп'ютер уже було відремонтовано.
 • When I came home, the door had already been painted. - Коли я прийшов додому, двері були вже пофарбовані.
 • The glass had been broken before he came. - Склянка була розбита до того, як він прийшов.
 • The house had been renovated before she sold it. - Будинок було відремонтовано до того, як вона продала його.
 • When her boss called her, the problem hadn't been solved. - Коли її бос зателефонував їй, проблему не було вирішено.
 • The theatre had not been renovated before a new season began. - Театр не було відремонтовано до того, як розпочався новий сезон.
 • When they came back, the dinner had already been cooked. - Коли вони повернулися, вечеря була вже приготовлена.
 • Had his car been repaired before she sold it? - Його машину було відремонтовано до того, як вона продала її?
 • Had your bike been stolen before you finished your classes? - Твій велосипед викрали до того, як ти закінчив уроки?
 • Had the presentation been prepared when they cancelled it? - Презентація була підготовлена до того, як вони скасували її?
 • The stadium construction had not been completed before the Olympic games. - Будівництво стадіону не було завершено до Олімпійських ігор.
 • Had the shop been closed before you got there? - Магазин був закритий до того, як ти дістався туди?
 • The Chinese vase had been already broken when the children came. - Китайська ваза вже була розбита, коли діти прийшли.
 • Had the bank been robbed before someone called the police? - Банк був пограбований до того, як хтось зателефонував до поліції?
 • Had the application been sent before the deadline? - Заявку було надіслано до дедлайну?
 • When he arrived at the airport, his flight had already been cancelled. - Коли він прибув до аеропорту, його рейс вже було скасовано.
 • When they came to the office, the documents hadn't been signed. - Коли вони прийшли до офісу, документи не підписали.
 • The dinner had not been cooked when his mother came home. - Вечеря не була приготовлена, коли його мати прийшла додому.
 • When my partner came, the deal had not been discussed yet. - Коли мій партнер прийшов, угода ще не була обговорена.