Past Perfect Минулий доконаний час

 

Стверджувальне речення

В Past Perfect стверджувальне речення формується за допомогою допоміжного дієслова had та форми Past Participle (третя форма дієслова). Had це форма минулого часу допоміжного дієслова have.

Past Participle для правильних дієслів утворюється шляхом додавання закінчення -ed до словникової форми дієслова. Неправильні дієслова мають свої окремі треті форми, які можна взяти з таблиці неправильних дієслів.

Форми Past Perfect, на відміну від Past Simple, завжди утворюються допоміжним дієсловом had та формою Past Participle (третя форма дієслова) від смислового дієслова.

 • I had booked the table. – Я замовила (забронювала) столик.
 • She had washed her hair. – Вона вимила волосся.
 • They had seen the sunset. – Вони побачили захід сонця.

Всі правила додавання закінчення -ed детально розглянуті в окремій статті.

 • to work → worked
 • to translate → translated
 • to agree → agreed
 • to study → studied
 • to play → played
 • to stop → stopped
 • to relax → relaxed

Заперечне речення

Для того, щоб утворити заперечення Past Perfect, слід додати заперечну частку not після допоміжного дієслова had.

 • I had not booked a table. – Я не забронювала столик.
 • She had not washed her hair. – Вона не вимила волосся.
 • had not = hadn’t (скорочення)
 • They hadn’t seen the sunset. – Вони не побачили захід сонця.

Питальне речення

Загальне питання в Past Perfect формується шляхом винесення допоміжного дієслова had на початок речення перед підметом.

 • Had you booked a table? – Ти забронювала столик?
 • Had she washed her hair? – Вона вимила волосся?
 • Had they seen the sunset? – Вони побачили захід?

Спеціальне питання в Past Perfect утворюється за допомогою питального слова або фрази, що стоїть на самому початку речення. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні для Past Perfect (had + підмет + третя форма дієслова).

 • What had I done? – Що я зробила?
 • Where had she washed this cup? – Де вона мила цю чашку?
 • Who had seen the sunset? – Хто побачив захід сонця?

Використання Past Perfect

Дії, що передують іншим діям в минулому

Past Perfect використовується для вираження дії, яка передує іншій дії у минулому або ж відбувалася до певного моменту в минулому.

 • She told you she had met your mother. – Вона сказала тобі, що зустріла твою мати. (Вона спочатку зустріла мати, а потім через деякий час розповіла про це)
 • They had finished their work by 6 p.m. – Вони закінчили роботу до 6-ї вечора.
 • Tom had drunk a cup of coffee before going to work. – Том випив чашку кафи перед тим, як піти на роботу.

Видимий результат у минулому

Past Perfect використовується для вираження дій, що завершилися в минулому й результат цих дій був також спостерігався у минулому.

 • She was upset. She had torn her favorite dress. – Вона була засмучена. Вона розірвала свою улюблену сукню.
 • And the silence became deeper. They had dug the grave. – Й тиша стала ще глибше. Вони викопали могилу.
 • All these people were happy, because Kennedy had won the elections. – Всі ці люди були щасливі, бо Кеннеді отримав перемогу на виборах.

Hardly... when та No sooner...than

Past Perfect використовується в конструкціях hardly...when та no sooner...than. Ці два вирази перекладаються як «ледь я», «тільки-но я», «тільки щойно я». В таких реченнях Past Perfect також описує минулу дію, що відбулася перед іншою дією. Однак, особливістю є те, що в частині з Past Perfect використовується непрямий порядок слів (як в загальному питанні) або інверсія. В другій частині складного речення використовується час Past Simple.

 • Hardly had they met each other when it started to drizzle. Тільки-но вони зустрілись, як пішов дрібний дощик.
 • Hardly had I sent my message when she came. Щойно я відправив повідомлення, як вона прийшла.
 • No sooner had I drunk my glass of cold water than I felt toothache. Ледь я допив стакан холодної води, як відчув зубний біль.
 • No sooner had I come into the flat than the telephone rang. Тільки-но я зайшов до квартири, як задзвонив телефон.

Маркери часу

В часі Past Perfect використовуються певні слова та фрази, що вказують, до якого моменту було завершено дію у минулому.

 • before – до того як
 • before the moment – до (певного) моменту
 • before the evening – до (певного) вечора
 • before the day – до (певного) дня
 • before the year – до (певного) року
 • never before – ніколи раніше
 • after - після, після того, як
 • no sooner… than – лише, щойно, тільки-но, не встиг
 • hardly… when – тільки-но, щойно, ледь, не встиг і
 • by two o’clock – до 2-ї години
 • by half past six – до половини 7-ї
 • by that time – до того часу
 • by that morning – до того ранку
 • by evening – до вечора, під кінець дня
 • by afternoon – пообідь
 • by the 2nd of july – до 2-го липня
 • by that day – до того дня
 • by that month – до (початку) того місяця
 • by that year – до того року
 • by that age – до того віку

Приклади використання Past Perfect

 • I knew the spell she had just used. - Я знав заклинання, яке вона щойно використовувала.
 • What had she done with it? - Що вона зробила із цим?
 • He hadn't watched her. - Він не стежив за нею.
 • It looked exactly as he had left it. - Воно виглядало точно так, як він залишив це.
 • It was a face she had never seen. - Це було обличчя, яке вона ніколи не бачила.
 • She hadn't saved him. - Вона не врятувала його.
 • It was the first new car they had ever owned. - Це була перша нова машина, яка у них колись була.
 • What had happened ? - Що трапилося?
 • It had been someone else. - То був хтось інший.
 • Had they left a message? - Вони залишили повідомлення?
 • It was heavier than she'd imagined. - Воно було важче, ніж вона уявляла.
 • I hadn't spoken to him. - Я не розмовляв із ним.
 • He didn't know what she had heard. - Він не знав що вона почула.
 • Why had it altered? - Чому воно змінилося?
 • Had the picture changed? - Картина змінилася?
 • The landscape had begun to change. - Пейзаж почав змінюватись.
 • Emily hadn't been herself. - Емілі не була собою.
 • Had they read the book? - Вони прочитали книгу?
 • She was the first nice girl he had ever known. - Вона була першою милою дівчиною, яку він колись знав.
 • Why had he bothered? - Чому він турбувався?