Prepositions

Прийменники часу

Предлоги можуть вказувати на точний час, період часу або на час початку та кінця дії.

Предлог in вживається, коли йдеться про довгий період часу:

1) Рік або місяць: in 1980/in March - у 1980 році/в березні.
2) Час дня, року: in (the) autumn - восени, in the morning - вранці.
3) Століття або певний період: in ice age - під час льодовикового періоду, in the 20th century - у 20-му столітті, in the future - у майбутньому.
4) Щось станеться через певний час: in a few minutes/an hour/ two days/a month/a year - через кілька хвилин, через годину/два дні/місяць/рік.

Предлог on вживається:

. 1) З датами та днями тижня: on Sunday - у неділю, on 24th of June - 24 червня.

. Предлог at вживається, коли йдеться про найкоротший проміжок часу.

1) Час за годинником: at 3 o'clock - о третій годині, at 2 p.m. - о другій годині.
2) Короткі проміжки часу at the moment - зараз, at breakfast - за сніданком.

Зверніть увагу на ці стійкі поєднання. Вони знадобляться вам під час тренування.

. at night - вночі
at midnight - опівночі
at noon - опівдні
at the weekend/on the weekend - у вихідний
at the same time - у той самий час
at present - у теперішній час.
at the time - у той час
on a trip - під час поїздки
on my way home - по дорозі додому

Прийменники місця

Предлоги місця позначають положення в просторі та напрямок і відповідають на запитання: де? (знаходиться об'єкт у просторі відносно інших об'єктів).

in - у, всередині
on - на
at - біля, за
across - через, по той бік
Your car is across the street. - Ваша машина через дорогу.
under - під
His dog is under that tree. - Його собака під тим деревом.
by - близько, біля
She sat at a table by the window. - Вона сиділа за столом біля вікна.
behind - за, позаду
The plate is behind the bowl. - Тарілка за мискою.
over - над
I raised my arm over my head. - Я підняла руку над головою.Особливості вживання:


in - предмет перебуває в межах великого простору або всередині обгородженого простору. We're in Greece. - Ми в Греції. (у межах великого простору)
She can sleep in my room. - Вона може спати в моїй кімнаті. (усередині кімнати)
My money was in the car. - Мої гроші були в машині. (всередині машини)at - предмет знаходиться в конкретному місці або поблизу чого-небудь

Her car was at the airport. - Її машина була в аеропорту. (на території аеропорту, але не в будівлі аеропорту)
We'll meet at my apartment. - Ми зустрінемося біля моєї квартири. (біля входу в квартиру, а не всередині квартири)
My car is at the garage. - Моя машина біля гаража. (біля в'їзду в гараж, а не всередині гаража)


. ⇒ on - предмет знаходиться на поверхні чого-небудь

His ring was on the floor. - Його перстень був на підлозі.
Your name was on the envelope. - Ваше ім'я було на конверті.
His picture was on the wall. - Його картина була на стіні.

. Зверніть увагу на ці поєднання. Вони знадобляться вам під час тренування.

. in the picture/photo - на картині/фотографії
in the police/army - у поліції/армії
in/on the street - на вулиці
in the rain - під дощем
at home - вдома
at the table - за столом
at the end of the street - у кінці вулиці
at the wedding - на весіллі
in the center/centre - у центрі
on the radio - на радіо
at the conference - на конференції

Приклади використання Prepositions

 • You're in Tokyo. - Ви у Токіо.
 • The cat is under the umbrella. - Кішка під парасолькою.
 • I heard it on Thursday - Я почув це у четвер.
 • You can hear it at night. - Ви можете почути це вночі.
 • My daughter is in the car. - Моя дочка у машині.
 • I hid under the desk in the office. - Я ховався під столом в офісі.
 • He'll be here in a minute. - Він буде тут за хвилину.
 • His stick fell on the ground. - Його палиця впала на землю.
 • My mom sits at the table. - Моя мама сидить за столом.
 • The garden is behind the school. - Сад за школою.
 • Your breakfast is on the table. - Твій сніданок на столі.
 • She sat on the ground in the rain. - Вона сиділа на землі під дощем.
 • Will it be the same in the future? - Воно буде таким самим у майбутньому?
 • Read it in an hour. - Прочитай це за годину.
 • We'll meet at my apartment. - Ми зустрінемося біля моєї квартири.
 • We live in Milan. - Ми живемо у Мілані.
 • He laid his hand on my shoulder. - Він поклав руку на моє плече.
 • Your name was on the envelope. - Ваше ім'я було на конверті.
 • We'll be there in a minute. - Ми будемо там за хвилину.
 • My apartment is across the street. - Моя квартира через дорогу.