Prepositions Прийменники в англійській мові

Прийменник – це службова частина мови, що позначає певні зв'язки між словами в реченні або виражає залежність одного слова від іншого. Прийменники ніколи не змінюють своєї форми і не можуть вживатися самостійно. В більшості випадків після прийменника використовується іменник або займенник, іноді вони можуть стояти перед прикметниками, числівниками або герундієм. 

 • along the street – вздовж вулиці
 • on Monday – в понеділок
 • because of you – через тебе

Види прийменників за значенням

Прийменники англійської мови за своїм значенням (функціями) поділяються на різноманітні групи, найпоширеніші з яких прийменники місця, прийменники часу, прийменники напряму (руху), прийменники діяча та інструмента.

 • місця
 • руху
 • часу
 • діяча та інструмента
Прийменники руху
across
через, крізь, впоперек
along
вздовж, по
away from
від, геть від
back to
назад до
down
вниз, за
into
в, до
off
від, з
onto
на
out of
з, за межі
over
через
past
мимо, повз
round, around
навколо
through
через, крізь, по
to
до, в, на
towards
до, у напрямі до
under
під
up
вгору
Прийменники часу
after
після, за
at
в, о, протягом
before
до, перед
by
до, не позніше ніж
during
протягом, під час
for
протягом
from
з, від
in
у, в, протягом, за, через
on
у, в, протягом
since
з, після, відколи
Прийменники діяча та інструмента
by
за допомогою, через (вказує на особу або предмет, хто виконує дію)
with
за допомогою (те, чим виконується дія)
without
без (чогось)
on
про, за допомогою, за посередництвом

Прийменники місця

Прийменники місця (prepositions of place) вживаються для позначення місця, де знаходиться предмет, особа, або виконується певна дія.

 • above – над, вище
 • across from – навпроти, через дорогу від
 • around – навколо, навкруги
 • at – у, в, на, при
 • behind – позаду, за
 • below – під, нижче
 • between – між
 • by, beside, near – при, поряд, поруч
 • under – під
 • close to – близько до, поруч з
 • in – в, всередині
 • in front of – спереду, поперед, проти
 • next to – поруч, наступний після 
 • on – на
 • opposite – навпроти, проти
 • over – над
 • past – за, повз, мимо
 • Don’t jump on your bed! – Не стрибай на своєму ліжку!
 • There is a free parking place between those two big cars. – Там є вільне паркувальне місце між тими двома великими машинами.
 • The cat is hiding under my bed. – Кіт ховається під моїм ліжком.
 • We live across from my school. – Ми живемо навпроти моєї школи. 

Прийменники руху

Прийменники руху (prepositions of movement) вказують на напрямок певної дії, її початкові та кінцеві пункти.

 • across – через, впоперек, на той бік
 • along – вздовж
 • away from – від, геть від
 • back to – назад до
 • down – вниз, донизу
 • from – від, з, із 
 • into – в
 • off – від, з
 • onto – на
 • out of – з, за межі
 • over – через
 • past – мимо, повз
 • round, around – навколо
 • through – через, крізь, по
 • to – до, в, в напрямку до
 • towards – до, в напрямі до
 • under – під
 • up – вгору
 • I’m walking towards your house. – Я йду в напрямі до твого будинку.
 • After one year abroad I have to go back to my country. – Після одного року за кордоном я повинен повернутися в свою країну. 
 • Matt went out of my room. – Метт вийшов з моєї кімнати.
 • This old lady often walks along the river. – Ця леді у літах часто прогулюється вздовж річки.

Прийменники часу

Прийменники часу (prepositions of time) вказують на час дії, її початок, кінець і тривалість або на певний проміжок часу.

 • after – після, за
 • at – в, о, протягом
 • before – до, перед
 • by – до, не пізніше ніж
 • during – протягом, під час
 • for – протягом, за
 • from – з, від 
 • in – у, в, на, протягом, через, за
 • on – в, у
 • past – після, опісля, за
 • since – з, після, з того часу як, відколи
 • through – протягом
 • till, until – до, не раніш, до того часу як
 • within – протягом, в межах, не пізніше, ніж
 • I will come to you at 6 sharp. – Я прийду до тебе рівно о 6-тій. 
 • We always start our studying in September. – Ми завжди починаємо заняття в вересні. 
 • Jack will visit his grandma on Saturday. – Джек відвідає свою бабусю в суботу.
 • The Smiths have been living in this city since 1987. – Смітти живуть в цьому місті з 1987 року.

Прийменники діяча та інструмента

Прийменники діяча та інструмента (prepositions of agent and instrument) вказують на особу або предмет, що виконують певну дію, або предмет, за допомогою якого ця дія виконується. Такі прийменники передають значення орудного відмінка української мови і часто зустрічаються в пасивних реченнях.

 • by – від імені (вказує та особу або предмет, хто виконує дію)
 • with – за допомогою (вказує на те, чим виконується дія)
 • without – без чогось
 • on – про, за допомогою, шляхом
 • I was scolded by my teacher. – На мене насварився вчитель.
 • Our house was destroyed by a falling tree. – Наш будинок був зруйнований впавшим деревом. 
 • He always writes only with a pencil. – Він завжди пише тільки олівцем.
 • I cut my hand on a broken glass. – Я порізався розбитою склянкою.

Види прийменників за способом творення

Прийменники за своєю формою та способом творення поділяються на прості, складні, фразові та похідні (дієприслівникові) прийменники. 

 • ПРОСТІ
 • СКЛАДНІ
 • ФРАЗОВІ
 • ДІЄПРИКМЕТНИКОВІ
Складні прийменники
about
про, навколо, по
above
над, вище, понад, поза
across
через, крізь
after
після, за, позаду
against
проти, по, на, з, до
along
вздовж, по
amid
серед, посеред, між
among
серед, між, із
around
навколо, по, за, близько
atop
над, поверх
before
до, перед
behind
за, позаду, після
beside
поруч з, коло, мимо, крім
besides
крім, опріч
between
між, серед
beyond
за, поза, по той бік
inside
у, в, всередині
into
в, на
onto
на, в, у
outside
зовні, поза, за межі, крім
since
з, після, відколи
through
через, крізь, по
throughout
через, протягом, упродовж
towards
до, щодо, у напрямі до
underneath
під
upon
за, з, під, під час, після
within
в, у межах, всередині
without
без
Фразові прийменники
according to
згідно з
ahead of
перед, попереду
along with
разом, поруч з
apart from
окрім, не враховуючи
as far as
до, наскільки
as for
на счет, что до, что касается
as long as
допоки, до тих пір, поки
as of
з, починаючи з, на момент
as opposed to
на відміну від
as regards
що стосується, по відношенню до
as soon as
як тільки
as well as
а також, так, як і
at the back of
за, позаду
at the end of
наприкінці
at the risk of
не дивлячись на
at the top of
на межі
because of
через, з вини
by dint of
за допомогою, через, шляхом
by force of
за допомогою, через, шляхом
by means of
за допомогою, шляхом
by the side of
біля, коло, поблизу
by virtue of
за допомогою, завдяки, через
by way of
через, заради, шляхом
close to
поруч, майже
conformably to
відповідно до
contrary to
всупереч
due to
через, внаслідок
except for
окрім, за виключенням
far from
далеко від
for the sake of
заради, для
in accordance with
відповідно до, згідно з
in addition to
на додачу до
in back of
за, поза
in case of
у випадку, якщо
in connection with
з приводу, у зв'язку з
in consequence of
внаслідок, завдяки
in favour of
за, для, на користь
in front of
перед, попереду
in line with
відповідно до
in memory of
в пам'ять про
in order to
для того, щоб, через
in place of
замість
in reference to
in reference to
in / with regard to
щодо, стосовно
in respect of
щодо
in search of
шукаючи, для
in spite of
не дивлячись на, всупереч
in (the) course of
протягом, під час
in the direction of
у напрямі до
in the event of
в разі
in the habit of
за звичкою
in the middle of
всередині, посередині
in view of
через, зважаючи на, у зв'язку з
in want of
з необхідності, з наміру, потребуючи
inside of
в межах
instead of
замість
in need of
потребуючи, через нестачу
near to
коло, близько, майже
next to
біля, поруч
on account of
через, внаслідок
on the part of
за, на совісті (когось)
on top of
на додаток, окрім, опріч
opposite to
навпроти
out of
з, поза, за, за межі, внаслідок
owning to
через, завдяки, внаслідок
regardless of
попри, незважаючи на, незалежно
right of
праворуч від
subsequent to
внаслідок, в результаті
thanks to
завдяки
up to
до, настільки
with a view to
з наміром, з тим, щоб, для
with an eye to / on
з наміром, з тим, щоб, для того, щоб
with reference to
відносно, посилаючись на
with regard to
відносно, в зв'язку з
with respect of
щодо
with the exception of
за винятком, окрім
with the help of
за допомогою, шляхом
Фразові прийменники
according to
згідно з
ahead of
перед, попереду
along with
разом, поруч з
apart from
окрім, не враховуючи
as far as
до, наскільки
as for
щодо, стосовно, що стосується
as long as
допоки, до тих пір, поки
as of
з, починаючи з, на момент
as opposed to
на відміну від
as regards
що стосується, по відношенню до
as soon as
як тільки
as well as
а також, так, як і
at the back of
за, позаду
at the end of
наприкінці
at the risk of
не дивлячись на
at the top of
на межі
because of
через, з вини
by dint of
за допомогою, через, шляхом
by force of
за допомогою, через, шляхом
by means of
за допомогою, шляхом
by the side of
біля, коло, поблизу
by virtue of
за допомогою, завдяки, через
by way of
через, заради, шляхом
close to
поруч, майже
conformably to
відповідно до
contrary to
всупереч
due to
через, внаслідок
except for
окрім, за виключенням
far from
далеко від
for the sake of
заради, для
in accordance with
відповідно до, згідно з
in addition to
на додачу до
in back of
за, поза
in case of
у випадку, якщо
in connection with
з приводу, у зв'язку з
in consequence of
внаслідок, завдяки
in favour of
за, для, на користь
in front of
перед, попереду
in line with
відповідно до
in memory of
в пам'ять про
in need of
потребуючи, через нестачу
in order to
для того, щоб, через
in place of
замість
in reference to
відносно
in / with regard to
щодо, стосовно
in respect of
щодо
in search of
шукаючи, для
in spite of
не дивлячись на, всупереч
in (the) course of
протягом, під час
in the direction of
у напрямі до
in the event of
в разі
in the habit of
за звичкою
in the middle of
всередині, посередині
in view of
через, зважаючи на, у зв'язку з
in want of
з необхідності, з наміру, потребуючи
inside of
в межах
instead of
замість
near to
коло, близько, майже
next to
біля, поруч
on account of
через, внаслідок
on the part of
за, на совісті (когось)
on top of
на додаток, окрім, опріч
opposite to
навпроти
out of
з, поза, за, за межі, внаслідок
owning to
через, завдяки, внаслідок
regardless of
попри, незважаючи на, незалежно
right of
праворуч від
subsequent to
внаслідок, в результаті
thanks to
завдяки
up to
до, настільки
with a view to
з наміром, з тим, щоб, для
with an eye to / on
з наміром, з тим, щоб, для того, щоб
with reference to
відносно, посилаючись на
with regard to
відносно, в зв'язку з
with respect of
щодо
with the exception of
за винятком, окрім
with the help of
за допомогою, шляхом
Дієприкметникові прийменники
accepting
беручи до уваги, враховуючи
assuming
за умови, якщо
barring
окрім, за винятком
concerning
касательно, относительно
considering
заважаючи на, беручи до уваги, відносно
counting
зважаючи
depending
в залежності від
during
протягом, під час
excepting
за винятком, окрім
excluding
за винятком, окрім, поза
failing
за відсутністю
following
після, в супровід
given
враховуючи, беручи до уваги
gone
за, більш, ніж
granted
за умовою, через
including
включаючи, у тому числі
notwithstanding
не дивлячись на, незважаючи на
pending
упродовж, протягом, аж до
provided
за умови, що, якщо тільки
regarding
щодо, стосовно
respected
по відношенню, з поваги
respecting
відносно
saving
окрім, за винятком
touching
щодо, відносно, стосовно
Дієприкметникові прийменники
accepting
беручи до уваги, враховуючи
assuming
за умови, якщо
barring
окрім, за винятком
concerning
відносно, щодо
considering
заважаючи на, беручи до уваги, відносно
counting
зважаючи
depending
в залежності від
during
протягом, під час
excepting
за винятком, окрім
excluding
за винятком, окрім, поза
failing
за відсутністю
following
після, в супровід
given
враховуючи, беручи до уваги
gone
за, більш, ніж
granted
за умовою, через
including
включаючи, у тому числі
notwithstanding
не дивлячись на, незважаючи на
pending
упродовж, протягом, аж до
provided
за умови, що, якщо тільки
regarding
щодо, стосовно
respected
по відношенню, з поваги
respecting
відносно
saving
окрім, за винятком
touching
щодо, відносно, стосовно

Прості прийменники (simple prepositions) складаються з одного кореня.

 • I am at my friend’s place now. – Я зараз вдома у свого друга.
 • Jack jumps over the stream. – Джек перестрибує через струмок.

Складні прийменники (compound prepositions) складаються з декількох коренів або кореня з додаванням суфіксів або префіксів. Деякі складні прийменники утворились шляхом додавання прийменника або певного префікса до іменника, прикметника або прислівника. До них також можна віднести подвійні прийменники, що злились в одне слово. 

 • I will be there around 10.15. – Я буду там біля 10.15.
 • We have been living here since 1989. – Ми живемо тут з1989 року.

Фразові прийменники (phrasal prepositions) – це прийменникові словосполучення, що складаються з слів, що належать до інших частин мови, та прийменників.

 • According to the weather forecast it will be sunny tomorrow. – Згідно з прогнозом погоди завтра буде сонячно.
 • I want to draw instead of doing my homework. – Я хочу малювати замість того, щоб робити домашнє завдання.

Дієприслівникові або дієприкметниковіприйменники (participle prepositions) утворилися від відповідних форм дієприкметників. Більшість з них має закінчення -ed, -ing и -en.

 • Matt works during the night that’s why he always looks tired. – Метт працює вночі, тому він завжди виглядає втомленим.
 • I can say nothing concerning this question. – Я нічого не можу сказати з приводу цього питання.

Приклади використання Prepositions

 • Her purse was on the table. - Її сумка була на столі.
 • He disappeared in 1955. - Він зник у 1955 році.
 • He must be in his office - Він має бути у своєму кабінеті.
 • His wife was in the kitchen. - Його дружина була на кухні.
 • That train leaves at seven. - Той поїзд вирушає о сьомій.
 • I'll come back in the morning - Я повернуся вранці.
 • You met me on Monday. - Ти зустрів мене у понеділок.
 • We will live in your city. - Ми житимемо у вашому місті.
 • He asked me on Friday. - Він питав мене у п'ятницю.
 • I'll be back in the evening. - Я повернусь увечері.
 • The cat is under the bed. - Кішка під ліжком.
 • My carriage is at the gate. - Моя карета біля воріт.
 • They divorced in 1996. - Вони розлучилися 1996 року.
 • Will it be the same in the future? - Воно буде таким самим у майбутньому?
 • I work in Baltimore. - Я працюю у Балтіморі.
 • My desk is at the window. - Мій стіл біля вікна.
 • Your place is on this ship. - Твоє місце на цьому кораблі.
 • We began it in April. - Ми почали це у квітні.
 • Her hand was on the table. - Її рука була на столі.
 • He'll be in his room. - Він буде у своїй кімнаті.
Prepositions

Правила використання Prepositions в англійській граматиці з прикладами.