Article Артикль в англійській мові

В англійській мові слова, що однаково вимовляються або пишуться, можуть належати до різних частин мови і мати різне значення. Артикль – це особлива частка, це службова частина мови, що вживається з іменниками, вказує на їх визначеність або невизначеність та допомагає відрізняти їх від дієслів, прикметників та інших частин мови. В українській мові не існує відповідників цієї службової частки, тому артикль можна сприймати як невід'ємна частина іменника.

 • a fly – муха
 • the end – кінець
 • the blame – провина, звинувачення
 • to fly – літати
 • to end – закінчувати
 • to blame – звинувачувати
 • I dream about it every day. – Я мрію про це кожного дня. (дієслово)
 • I had adream last night. – Мені наснився сон минулої ночі. (невизначений іменник)
 • Thedream was kind of strange. – (Той) сон був якийсь дивний. (визначений іменник)
 • an apple – яблуко (іменник)
 • apple juice – яблучний сік (прикметник)
 • a documentary – нарис, документальна повість, передача, фільм (іменник)
 • documentary proof – документальний доказ (прикметник)

Загальні правила

Всі прикметники, що відповідають на питання «який?», «яка?», «яке?», «які?» будуть стояти між артиклем та іменником, до якого відносяться. Кількість таких прикметників необмежена.

 • a job – робота
 • a good job – гарна робота
 • a good simple job – гарна проста робота
 • an atomic bomb – атомна бомба
 • the White House – Білий дім

Неозначений артикль a / an

Неозначений артикль a або an використовується з обчислювальними іменниками у формі однини. A / an це частка, що утворилася від числівника one (один, єдиний) і означає, що цей предмет один з множини подібних, такий же, як і інші предмети.

 • a pen – (одна) ручка
 • a dog – (один) собака
 • a child – (одна) дитина

Артикль a / an використовується, коли певний предмет згадується вперше і не виокремлюється з ряду інших подібних предметів.

 • I want to buy a car. – Я хочу купити машину.
 • My father is an engineer. – Мій батько - інженер.
 • There is a man near your house. – Біля твого будинку стоїть (якийсь) чоловік.

Вибір артикля a або an залежить від звуку, яким починається наступне слово після артикля. A використовується перед приголосними звуками. An ставиться перед голосними звуками. Слід зазначити, що неважливо, з якої букви пишеться слово, важливо з якого звуку воно вимовляється.

 • a message – повідомлення
 • a stage – сцена, етап
 • a phone – телефон
 • a year – календарний рік
 • an alcoholic – алкоголік
 • an agent – агент
 • an hour – година
 • an sms – СМС

Означений артикль the

Означений артикль the утворився від вказівних займенниківthis (цей, ця, це), these (ці), that (той, та, те), those (ті). Він виокремлює предмет з загальної множини подібних предметів і вказує на нього як на «той самий» предмет. Артикль the може використовуватися з іменниками як в однині, так і в множині.

Артикль the можна використовувати з іменниками в множині та необчислювальними іменниками, чим він і відрізняється від неозначеного артикля a / an, що використовується тільки з обчислювальними іменниками в однині.

 • The students in my group are very smart. – Студенти в моїй групі дуже розумні.
 • The water is too hot. Put some cold one. – Вода надто гаряча. Долий трохи холодної.

Раніше згадуваний предмет, конкретне поняття

Артикль the використовується, коли говорять про вже знайомий або вже згадуваний предмет. В цьому випадку цей предмет виділяється з множини подібних йому предметів.

 • We moved to a new house. The house is haunted by ghosts. – Ми переїхали до нового будинку. В (цьому) будинку живуть привиди.
 • I've found an old phone. The phone was broken. – Я знайшов старий телефон. (Цей) телефон був зламаний.
 • We bought a Thai cat. We named the cat Zergling. – Ми купили тайського кота. Ми назвали (цього) кота Зерлінгом.

Артикль the також використовується, коли розмова йде про певне абстрактне поняття, певний предмет або ж певну частину, порцію необчислювальних предметів, але не про цей предмет взагалі.

 • He was the courage and the force of his team. – Він був сміливістю та силою своєї команди.
 • Do you remember the girl I was talking about? – Ти пам'ятаєш (ту) дівчину, про котру розповідав?
 • The bread got stale. – Хліб зачерствів.
 • I’ve bought the wine you asked. – Я купив вино, яке ти просила.
 • You are really good at cooking! The meat is so tasty! – Ти дуже добре готуєш! М'ясо дуже смачне!

Унікальні предмети, поняття

Артикль the використовується, коли розмова йде про єдині у своєму роді предмети та поняття.

 • the sun – сонце
 • the moon – місяць (супутник Землі)
 • the Earth – Земля
 • the air – повітря
 • the sky – небо
 • the sea – море
 • the ground – земля, поверхня
 • the weather – погода
 • the world – світ
 • the countryside – сільська місцина
 • the seaside – берег моря
 • the coast – берег, узбережжя

Однак, якщо в реченні зазначається якийсь особливий стан, певне визначення місяця, сонця або ж неба, то можливе використання неозначеного артикля a / an. В більшості випадків таке використання артиклів зустрічається в художній літературі.

 • A pearl-white moon smiles through the green trees. – Перлинно-білий місяць усміхався крізь зелені дерева.

Артикль the використовується з назвами газет, кінотеатрів, театрів, готелів, музеїв та галерей, з назвами музичних груп, назвами кораблів.

 • the Rolling Stones – група "Роллінг Стоунз"
 • the Berlin Philharmonic Orchestra – Берлінський філармонічний оркестр
 • the Times – газета "Таймс"
 • the Sheraton – готель "Шератон"
 • the White House – Білий дім

Артикль the використовується з назвами річок, пустель, пляжів, джунглів, океанів, водних каналів, а також з назвами країн, в яких є слова States (штати), Kingdom (королівство), Republic (республіка) тощо.

 • the Amazon – ріка Амазонка
 • the Sahara – пустеля Сахара
 • the Pacific – Тихий океан
 • the Panama Canal – Панамський канал
 • the UK – Сполучене королівство
 • the United States – Сполучені Штати
 • the Czech Republic – Республіка Чехія

Артикль the використовується з унікальними географічними термінами. 

 • the Arctic Circle – Північне полярне коло
 • the Antarctic – Антарктика
 • the Equator – екватор
 • the Eastern Hemisphere – Східна півкуля
 • the North – Північ
 • the West – Захід

Родові поняття

Артикль the використовується з родовими поняттями, коли обчислювальний іменник вказує не на окремий предмет, а клас однорідних предметів чи понять. 

 • The lion is the King of the Jungle. – Лев - король джунглів.
 • The telephone was invented in the 19th century. – Телефон був винайдений в 19-му сторіччі.

Однак, іменник man (чоловік, людина) у значенні родової назви не використовується з артиклем the. Щодо іменника woman (жінка) у значенні родового поняття, то це слово може стояти з артиклем the, хоча частіше зустрічається без нього. 

 • Man is the cruelest animal. – Людина - найжорстокіша тварина.
 • His trust in man was cruelly destroyed. – Його віра в людину була жорстоко зруйнована.
 • Woman is man’s helpmate. – Жінка - права рука чоловіка.
 • The woman is a reflection of her man. – Жінка - відображення свого чоловіка.

Національності

Артикль the використовується з назвами національностей, що закінчуються на -sh, -ch, -ese. Інші назви національностей можуть використовуватися як з артиклем the, так і без нього. 

 • the Portuguese – португальці
 • the Polish – поляки
 • the French – французи
 • (the) Canadians – канадці
 • (the) Ukrainians – українці
 • (the) Americans – американці

Артикль the також використовується в назвах трьох країн: Нідерланди, Ватикан та Україна (застаріле використання).

 • the Netherlands – Нідерланди
 • the Vatican – Ватикан
 • the Ukraine – Україна (на даний час використовується без артикля – Ukraine)

Група предметів

Артикль the використовується, коли мова іде про групу предметів. The ставиться перед назвами груп островів, групи озер, гірських хребтів (адже вони вказують на групу предметів). Також the використовується перед іменами сімей (їх прізвищами), коли маються на увазі всі члени родини разом. 

 • the Great Lakes – Великі озера
 • the Alps – Альпи
 • the Philippines – Філіппінські острови
 • the Himalayas – Гімалаї
 • the Simpsons – Сімпсони
 • the Smiths – Смітти

Організації, установи

Артикль the використовується з назвами великих організацій та установ, а також з такими назвами, які складаються з абревіатур.

 • the Commonwealth – Співдружність націй
 • the Fed – Федеральна резервна система
 • the EU – Європейський союз
 • the BBC – Бі-бі-сі
 • the World Wildlife Fund – Всесвітній фонд дикої природи

Однак, якщо абревіатури є акронімами (читаються як окреме слово), тоді артикль the не використовується.

 • OPEC – ОПЕК
 • NATO – НАТО
 • UNESCO – ЮНЕСКО
 • WWF – Всесвітній фонд дикої природи

Музичні інструменти, танці

Артикль the використовується перед назвами музичних інструментів та танців.

 • the trumpet – труба, сурма
 • the guitar – гітара
 • the flamenco – фламенко
 • the waltz – вальс

Титул, звання

Артикль the використовується перед титулами та званнями, якщо після них не використовуються власні імена.

 • the Pope – Папа Римський
 • the King – король
 • the Prime Minister – прем'єр-міністр
 • the President – президент
 • President Barack Obama – президент Барак Обама
 • Prince William – принц Вільям
 • Pope Francis – Папа Римський Франциск

Час, історичні епохи

Артикль the використовується перед словами day (день), morning (ранок), afternoon (пообідній час), evening (вечір), коли вони позначають час, в який виконується певна дія. 

 • I take a shower in the morning. – Я приймаю душ вранці.
 • We will go shopping in the evening. – Ми підемо по магазинам увечері.

Однак, артикль the не використовується в наступних словосполученнях.

 • at night – вночі
 • at noon – опівдні
 • at midnight – опівночі
 • by day – удень (в денний час)
 • by night – уночі (в нічний час)

Артикль the також використовується з назвами сторіч, історичних епох, з назвами історичних подій. Однак, the не використовується у словосполученнях World War I та World War II.

 • the 21st century – 21-ше сторіччя
 • the Renaissance – епоха Відродження
 • the Middle Ages – Середньовіччя
 • the Korean war – Корейська війна
 • the Battle of Waterloo – битва при Ватерлоо
 • the Second World War – Друга світова війна

Найвищий ступіть порівняння

Артикль the обов'язково використовується з найвищим ступенем порівняння.

 • That was the best summer! – Це було найкраще літо!
 • He’s the smartest guy in his class. – Він найрозумніший хлопчина в своєму класі.
 • This is the most expensive restaurant in the city. – Це найдорожчий ресторан в місті.

Some, most, none

Артикль the використовується після слів some (декілька), many (багато), non (жоден з), most (більшість), якщо після них стоїть прийменникof.

 • Some of the students in this class speak really good French. – Деякі учні в цьому класі можуть говорити дуже непоганою французькою.
 • Most of the cats don’t like swimming. – Більшість котів не любить плавати.
 • None of the gentlemen helped this lady. – Жоден з джентльменів не допоміг цій дамі.

Однак, якщо після слів some, many, most вживається іменник без прийменникаof, тоді артикль the не ставиться. 

 • Most cats don’t like swimming. – Більшість котів не любить плавати.
 • Many students prepare for exams one day before them. – Багато студентів готовляться до екзаменів за один день до них.

Only, last, first, wrong, right, very

Артикль the використовується перед словами only (єдиний), last (останній), first (перший), wrong (не той), right (той, правильний), very (той самий), коли вони вживаються у якості прикметників.

 • She was the last person to leave. – Вона була останньою, хто вийшов.
 • It is thefirst time I eat scallops. – Я вперше їм гребінці.
 • It is the only chance we have. – Це наш єдиний шанс.
 • We entered the wrong room. – Ми увійшли не в ту кімнату.
 • Follow me, I know the right way. – Йдіть за мною, я знаю правильний шлях.
 • You are the very person I wanted. – Ти - той, хто мені потрібен.

Нульовий артикль

Zero article (нульовий артикль) – це відсутність неозначеного (a / an) або означеного (the) артиклів перед іменником. В англійській мові існують певні правила та випадки, коли артиклі перед іменниками не вживаються.

Присвійні та вказівні займенники

Артиклі не вживаються, коли перед словом стоять присвійні та вказівні займенники, тому що слова, що вказують на приналежність предмета до чогось або когось, заміняють собою артиклі. Наприклад, займенники my (мій), your (твій), his (його), her (її), its (цього), this (цей), that (той).

 • Look at her pretty smile. – Подивись на її гарну посмішку.
 • He broke his best record. – Він побив свій найкращий рекорд.
 • It’s my last chance. – Це мій останній шанс.
 • Let’s watch this movie. – Давай подивимось цей фільм.
 • I have already read these articles. – Я вже читав ці статті.

Родові поняття

Артиклі не вживаються з іменниками в множині або з необчислювальними іменниками, якщо вони вказують на родове або загальне поняття і не називають окремий конкретний предмет. Обчислювальний іменник man в якості родового поняття також не потребує артикля. 

 • Cats are great hunters. – Коти - чудові мисливці.
 • Women like when men make compliments. – Жінкам подобається, коли чоловіки роблять їм компліменти.
 • Charles likes chocolate. – Чарльз любить шоколад.
 • I listen to music every day. – Я слухаю музику кожного дня.
 • Life is short. – життя коротке. (життя як загальне поняття)
 • He lived a good life. – Він прожив гарне життя. (мова йде про конкретне життя людини)

Дні, місяці, свята

Артиклі не вживаються з назвами днів тижня, назвами місяців, свят. 

 • I will go there on Monday. – Я піду туди у понеділок.
 • It will be cold in January. – В січні буде холодно.
 • We are planning to go to France for Christmas. – Ми збираємось поїхати до Франції на Різдво.

Кольори, напої, страви

Артиклі не вживаються з назвами кольорів, напоїв та страв.

 • Green is my favourite color. – Зелений - мій улюблений колір.
 • How about a shot of tequilla? – Як щодо шоту текіли?
 • Give me a glass of milk. – Дай мені стакан молока.
 • I don’t want spaghetti. – Я не хочу спагеті.

Мови

Артиклі не вживаються з назвами іноземних мов.

 • Sorry, I don’t speak German. – Вибачте, я не розмовляю німецькою.
 • How do you say it in English? – Як ти кажеш це англійською?

Однак, означений артикль the вживається у реченні, якщо власне після назви мови стоїть слово language (мова).

 • The Spanish language is spoken by many people in the world. – Іспанською мовою розмовляє багато людей у всьому світі.
 • The Ukrainian language is hard, right? – Українська мова складна, правда?

Хвороби

Артиклі не вживаються з назвами хвороб

 • Kate has got asthma. – У Кейт астма.
 • Now it is possible to cure cancer. – Зараз можливо вилікувати рак.

Однак, артиклі можуть вживатися з назвами наступних хвороб

 • (the) flu – грип
 • (the) measles – кір
 • (the) mumps – свинка
 • (a) cold – застуда

Види спорту

Артиклі не вживаються з назвами видів спорту та фізичної активності.

 • I love skiing and I do it every year. – Я люблю кататися на лижах і я роблю це кожного року.
 • Sarah does dancing every week. – Сара ходить на танці кожного тижня.
 • Baseball is boring to me. – Бейсбол для мене нудний. (як родове загальне поняття)
 • I liked the baseball played by both teams. – Мені сподобалась бейсбольна гра, яку зіграли обидві команди. (конкретна гра)

Місцезнаходження

Артиклі не вживаютьсяперед словами bed (ліжко), school (школа), town (місто), table (стіл), sea (море), hospital (лікарня), college (коледж), court (суд), prison (в'язниця), university (університет), work (місце роботи), що вживаються з прийменниками і позначають функцію, ціль або місцезнаходження, а не конкретний предмет. 

 • I go to bed now. – Я зараз лягаю спати.
 • He was taken to hospital. – Його відвезли до лікарні.
 • My children go to school. – Мої діти ходять до школи (вчаться).
 • Jack is at work now. – Джек зараз на роботі.
 • He has already left town. – Він вже поїхав з міста.
 • I’m at table now, I will call you later. – Я зараз за столом, я передзвоню тобі пізніше (я зараз їм).
 • Matt decided to go to sea. – Метт вирішив стати моряком.

Однак, артиклі використовуються з цими словами, коли вони вказують на конкретний предмет або поняття.

 • The bed in my room is pretty old. – Ліжко в моїй кімнаті досить старе.
 • A new school will be opened soon. – Незабаром відкриється нова школа.
 • Put it on the table, please. – Поклади це на стіл, будь ласка.
 • The water in the sea is warm. – Вода в морі тепла.
 • I went to the hospital to visit Jane. – Я пішов у лікарню провідати Джейн.

Власні назви

Артикль не вживається з власними назвами, назвами книжок, п'єс, з назвами фірм, університетів за виключенням випадків, коли артикль входить до самої назви. Навіть у випадку, коли артикль є в оригінальній назві, наприклад, J.R.R. Tolkien's «The Lord of the Rings», він все одно не буде вживатись в розмовно-повсякденній мові.

 • Prince William is going to marry this girl. – Принц Вільям збирається одружитись з цією дівчиною.
 • He has never read Romeo and Juliet. – Він ніколи не читав Ромео та Джульєтту.
 • Martin works at Apple. – Мартін працює в Епл. (назва компанії).
 • I would like to go to Oxford. – Я хочу вступити до Оксфорду.
 • Ivan The Terrible loves The Beatles. – Іван Грізний любить Бітлз. (артикль входить до власної назви та назви музичної групи).
 • The University of Toronto is really famous. – Університет Торонто дуже відомий.

Артикль також не ставиться, коли слово вживається в якості звернення.

 • Believe me, friend. – Повір мені, друже. (звернення до друга)
 • I have a friend called Bob. – У мене є друг, якого звуть Боб. (він один з багатьох моїх друзів)
 • Where are you from, dude? – Ти звідкіля, чуваче?
 • He’s a really crazy dude. – Він реально божевільний чувак.

Артикль не використовуєтьсятакож зі словами home (дім), mother (мати), mom (мама), father (батько), dad (тато), коли мова йде про власний дім або батьків мовця.

 • Where’s mom? – Де (моя, наша) мама?
 • Dad bought a new car last week. – Тато придбав новий автомобіль минулого тижня.
 • I’m going home now. – Я йду додому зараз.

Географічні назви

Артиклі не використовуються з назвами вулиць, площ, міст, штатів, країн, континентів, окремих озер, островів і гірських вершин.

 • Michael lives near Trafalgar Square. – Майкл живе біля Трафальгарської площі.
 • Next week Pierre will go back to Paris. – Наступного тижня Пьєр повернеться в Париж.
 • It will be nice to spend our holidays in Europe. – Буде приємно провести канікули в Європі.
 • I have climbed Mount Fuji once. – Одного разу я піднялась на Фудзіяму.

Газетні заголовки

Для того, щоб зекономити місце, артиклі часто опускаються в заголовках газет, журналів тощо.

 • Woman killed on festival. – Жінка вбита на фестивалі.
 • New terrorist attack! – Новий теракт!
 • President to visit France. – Президент відвідав Францію.

Сталі вирази

Артиклі не вживаються в виразах, що вказують на спосіб пересування.

 • by air – повітрям
 • by bike – на велосипеді
 • by bus – автобусом
 • by (on) foot – пішки
 • by land – суходолом
 • by plane – літаком
 • by sea – морем
 • by train – потягом
 • He travels by bus. – Він подорожує автобусом. (автобус як загальна назва способу пересування)
 • The bus has driven away. – Автобус поїхав. (мова йде про конкретний автобус)

Артиклі не використовуються в прийменникових виразах та дієслівних словосполученнях.

 • by chance – випадково
 • by day – удень
 • by heart – напам'ять
 • by mistake – помилково
 • day after day – день за днем
 • day by day – день у день
 • in conclusion – на закінчення
 • in debt – в боргу
 • in fact – дійсно, справді
 • in mind – подумки, думками
 • in trouble – в біді
 • on board – на борту
 • on deck – на палубі
 • on sale – на продаж, розпродаж
 • to declare war – оголосити війну
 • to drop anchor – кинути якір
 • to keep house – господарювати
 • to lose sight of – випустити з очей
 • to make haste – поспішати
 • to make use of – використовувати
 • to take care – піклуватися
 • to take part – брати участь
 • to take place – відбуватися

Приклади використання Articles

 • He's on holiday. - Він у відпустці.
 • They're the biggest. - Вони найбільші.
 • I'm a rich man. - Я багата людина.
 • The rain began. - Дощ почався.
 • We are in the park. - Ми в парку.
 • It is a question. - Це питання.
 • I wasn't in danger. - Я не був у небезпеці.
 • I went to the zoo. - Я ходив до зоопарку.
 • She came to the door. - Вона підійшла до дверей.
 • Love is wonderful. - Кохання чудове.
 • How's Krakow? - Як Краків?
 • You start in the morning. - Ти починаєш уранці.
 • You're a passenger. - Ви пасажир.
 • He was not under arrest. - Він не був під арештом.
 • I have a farm. - Я маю ферму.
 • I shout to the driver. - Я кричу водію.
 • We've got a problem. - Ми маємо проблему.
 • We have a message for you - У нас є повідомлення для вас.
 • He is a driver. - Він водій.
 • The box is full. - Коробка повна.
Articles

Правила використання Articles в англійській граматиці з прикладами.