Conditionals Типи умовних речень в англійській мові

Conditionals (умовні конструкції або умовні речення) – особливий вид складнопідрядних речень, коли в підрядній частині виражається певна умова, а в головному – наслідки такої умови. Такі речення часто називаються if-sentences (речення зі сполучником if).

В залежності від умови, вираженої у реченні, умовні конструкції поділяються на чотири типи: умовні конструкції нульового типу, першого, другого та конструкції третього типу. Також виокремлюють змішаний тип умовних речень.

Умовні конструкції нульового типу

Zero Conditional (умовне речення нульового типу) – умовне речення, що передає загальні істини, природні або наукові факти, правила або ж часто повторювані події, що стали правилом. В таких реченнях сполучник підрядностіif (якщо) може бути замінений на when (коли).

В умовних реченнях нульового типу завжди використовується Present Simple як в головному, так і в підрядному реченні.

 • Ice cream melts if we heat it. – Морозиво розтає, якщо ми його нагріємо.
 • If you don’t water plants, they die. – Якщо ти не будеш поливати рослини, вони загинуть.
 • The ground gets wet when it rains. – Земля намокає, коли йде дощ.
 • When we mix blue and yellow, we get green. – Коли ми змішуємо синій та жовтий, ми утримуємо зелений.

Умовні конструкції першого типу

First Conditional (умовне речення 1-го типу) – умовне речення, що виражає реальну або дуже ймовірну ситуацію в теперішньому або майбутньому часі. 

В умовних реченнях 1-го типу в підрядній частині завжди використовується час Present Simple, а в головній частині, в залежності від ситуації, може використовуватися Future Simple, спонукальний спосіб або ж модальні дієслова can, must, may тощо з інфінітивом без частки to.

 • Future Simple
 • If I like this dress, I’ll definitely buy it. – Якщо мені подобається ця сукня, я її обов'Язково придбаю.
 • Your feet will hurt if you wear these uncomfortable shoes. – У тебе будуть боліти ноги, якщо ти будеш носити ці незручні туфлі.
 • If Jack decides to move to Florida, we will never see him again. – Якщо Джек вирішить переїхати до Флориди, ми його більше ніколи не побачимо.
 • Спонукальний спосіб
 • If you see Jessica tonight, give her this book, please. – Якщо ти побачиш Джессіку сьогодні ввечері, дай їй цю книгу, будь ласка.
 • If oranges are not expensive, buy me two kilos of them. – Якщо апельсини будуть недорогими, купи мені їх 2 кілограми.
 • Please, come to my place and help me if you are not busy tomorrow. – Будь ласка, прийди до мене додому та допоможи мені, якщо ти не зайнятий завтра. 
 • Модальні дієслова
 • If you like this shoes, we can buy them. – Якщо тобі подобаються ці туфлі, ми можемо їх купити.
 • You may stay at home next Monday if there is no work to do here. – Ви можете залишитися вдома наступного понеділка, якщо тут не буде ніякої роботи. 
 • Kate must get up really early if she gets this job in New York. It’s too far. – Кейт буде змушена вставати дуже рано, якщо вона отримає цю роботу в Нью Йорку. Вона знаходиться надто далеко.

В умовних реченнях 1-го типу в підрядній частині з заперечним значенням замість сполучника if можна використовуватися unless (якщо не) та дієслово в стверджувальній формі.

 • You don’t have to do this unless you want. – Тобі не обов'язково робити це, якщо ти не хочеш. 
 • I will be very angry unless you clean your room. – Я буду дуже розлючена, якщо ви не приберетесь у своїй кімнаті.
 • Matt won’t be able to go on holidays with us unless he saves some money. – У Метта не вийде поїхати з нами у відпустку, якщо він не назбирає трохи грошей.

Умовні конструкції 2-го типу

Second Conditional (умовне речення 2-го типу) – умовне речення, що передає нереальну ситуацію в теперішньому часі. Підрядне речення передає уявну ситуацію, що суперечить фактам в теперішньому часі, тому така ситуація неможлива або маловірогідна в теперішньому або майбутньому часі. 

В умовних реченнях 2-го типу в підрядній частині завжди використовується Past Simple, причому дієслово were (а не was) використовується для всіх осіб. В головній частині таких речень використовуються модальні дієслова would, could, might з інфінітивом дієслова без частки to. В таких реченнях не можна заміняти сполучник if на when.

 • If I were him, I would never do that. – Якщо б я був на його місці, я б ніколи так не робив. 
 • Jack could be happy if he married Janice. – Джек був би щасливим, якщо б одружився з Дженіс.
 • If Martha were rich, would she move to another country? – Якщо б Марта була багатою, вона б переїхала до іншої країни?
 • The children might play outside if the weather were nice. – Діти могли б пограти на вулиці, якщо б погода була хорошою.

Умовні конструкції 3-го типу

Third Conditional (умовне речення 3-го типу) – умовне речення, що виражає нереальну ситуацію в минулому та її нереальні наслідки, тобто ця уявна ситуація так і не відбулася. В більшості випадків умовні конструкції 3-го типу передають відтінок докори, критики, прикрості через щось, що не було виконано у минулому.

В умовних реченнях 3-го типу в підрядній if-частині використовується час Past Perfect, а також інколи Past Perfect Continuous, а в головній частині – модальні дієслова would, could, might з формою доконаного інфінітивубез частки to. В таких реченнях сполучник if не можна заміняти на when.

 • You could have passed your exam if you had studied harder. – Ти б пройшов свій екзамен, якщо б вчився старанніше. (але ти не вчився старанно, тому завалив екзамен)
 • If they had asked me for help, I would have helped them. – Якщо б вони мене попросили про допомогу, я б їм допоміг (але вони не просили, тому я не допоміг)
 • What would you have done if I hadn’t helped you at that time? – Що б ти робив, якщо б я тобі тоді не допоміг?
 • If you hadn’t been talking on the phone for so long, we might have arrived to the airport on time. – Якщо б ти не розмовляла по телефону так довго, ми б приїхали до аеропорту вчасно.

Змішані умовні конструкції

Mixed Conditionals (умовні речення змішаного типу) – умовні речення, в яких ситуації або дії в підрядній та головній частинах відносяться до різних часів. Між собою можуть змішуватися тільки умовні речення 2-го та 3-го типів. Існує два види змішаних умовних речень. 

В першому виді змішаних речень певна умова в підрядній if-частині відноситься до минулого часу, а результат в головному реченні – до теперішнього часу. В такому випадку в підрядному if-реченні використовується час Past Perfect (як в third conditional), а в головному – модальні дієслова would, could, might с формою простого інфінітиву без частки to (як в second conditional).

 • If I had got that job, I could be rich now. – Якщо б я отримав ту роботу, я б був зараз багатим.
 • If we had taken a map, we wouldn’t be lost now. – Якщо б ми взяли мапу, ми б зараз не загубилися.
 • They might be still together if they hadn’t moved to different countries. – Вони б до сих пір були разом, якщо б не роз'їхалися до різних країн. 
 • Matt would feel better today if he hadn’t gone to the party yesterday. – Метт відчував би себе краще сьогодні, якщо б не пішов на вчорашню вечірку.

В другому типі змішаних речень умова в підрядній if-частині не відноситься до конкретного часу, а є загальною постійною характеристикою чогось. Однак, результат або наслідки такої умови відбулися в минулому. В такому випадку в підрядному if-реченні використовується час Past Simple (як при second conditional), а в головному – модальні дієслова would, could, might з формою доконаного інфінітиву без частки to (як при third conditional).

 • I wouldn’t have helped you if we weren’t friends. – Я б тобі не допомагала, якщо б ми не були друзями.
 • If I spoke French, I could have been appointed to that position. – Якщо б я розмовляв французькою, мене б призначили на цю посаду.
 • If I weren’t afraid of cats, I might have adopted one long time ago. – Якщо б я не боявся котів, я б вже давно взяв собі одного.
 • Kate wouldn’t have let you stay overnight at her place if she weren’t a kind person. – Кейт не дозволила б тобі переночуватм у неї, якщо б вона не була доброю.

Кома в умовних реченнях

В умовних реченнях, якщо підрядне if-речення стоїть після головної частини, то кома між ними не ставиться.

 • I will buy this balloon for you if you behave well. – Я куплю тобі цю кульку, якщо ти будеш добре себе поводити.
 • Matt wouldn’t have done this mistake if you had explained something to him. – Метт не зробив би цієї помилки, якщо б ти йому що-небудь пояснив.

Якщо підрядна частина стоїть перед головною, то вони відокремлюються одна від одної комою.

 • If you hold an ice cube in your hand, it melts. – Якщо потримати кубик льоду в долоні, він розтане.
 • If I were you, I wouldn’t have given such a big sum of money to Paul. – Будь я на твоєму місці, я б не давав Полу таку велику суму грошей.

Приклади використання Conditional Clauses

 • If I was home, I would invite you. - Якби я був удома, я би запросив тебе.
 • I would have tried that dessert if I hadn't been on a diet. - Я спробував би той десерт, якби я не був на дієті.
 • I would drink cappuccino if I weren't allergic to milk. - Я б випив капучино, якби я не мав алергії на молоко.
 • If I had more money, I would take part in charity events. - Якби я мав більше грошей, я б брав участь у благодійних заходах.
 • She will go to Italy if she passes the exam. - Вона поїде до Італії, якщо здасть іспит.
 • She would have moved to Spain if she had married Luis. - Вона б переїхала до Іспанії, якби вийшла заміж за Луїса.
 • If she cuts her hair, she will look younger. - Якщо вона підріже волосся, вона виглядатиме молодшою.
 • If I won $1000000, I would buy a yacht. - Якби я виграв $1000000, я купив би яхту.
 • If we lived in Rome, Mario would come to visit us. - Якби ми жили в Римі, Маріо приїхав би відвідати нас.
 • They could have bought a new house if they had won that lottery. - Вони могли б купити новий будинок, якби вони виграли ту лотерею.
 • I will choose the hotel if you are busy. - Я виберу готель, якщо ти зайнятий.
 • If he was an artist, he would draw beautiful portraits. - Якби він був художником, він би малював чудові портрети.
 • If she works hard, she will get a lot of money. - Якщо вона працюватиме старанно, вона отримає багато грошей.
 • If I had bought that car, I would have spent all my money. - Якби я купив ту машину, я витратив би всі свої гроші.
 • I would take up dancing classes if I had a partner. - Я почала б займатися танцями, якби у мене був партнер.
 • If England wins the World Cup, I will shave my head. - Якщо Англія виграє чемпіонат світу, я поголюся налисо.
 • If I get this job, I will work in the center. - Якщо я отримаю цю роботу, я працюватиму в центрі.
 • If there is a direct flight, we will go to Cape Town. - Якщо є прямий рейс, ми полетимо до Кейптауну.
 • I would have gotten this job if I had brought letter of recommendation - Я отримав би цю роботу, якби приніс рекомендаційний лист.
 • If I go to the bar, I will not go to the gym tomorrow. - Якщо я піду до бару, я не піду до спортивної зали завтра.