Conditional Clauses

Умовні речення

Правило для 1st conditional:
Це речення належить до першого типу умовних речень (1st Conditional). Такі речення виражають реальну умову: якщо буде одне, то буде і друге. Речення складаються з двох частин: умова (починається з If, час Present Simple) і наслідок/результат (час Future Simple). If it stops raining, we will play tennis.
Якщо перестане йти дощ, ми пограємо в теніс.
Умова та результат у реченні можуть стояти в будь-якому порядку.
I will talk to him if I see him.
Я поговорю з ним, якщо побачу його.


Правило для 2nd Conditional:
. Це речення належить до другого типу умовних речень (2nd Conditional). Такі речення описують уявні ситуації, які суперечать реальності. Дуже малоймовірно, що вони відбудуться. Речення складаються з двох частин: можлива умова (починається з If, час Past Simple) і можливий результат (час Future in the past = would + інфінітив дієслова без to/could/might). If I won million dollars, I would buy a yacht.
Якби я виграв мільйон доларів, я б купив яхту.
Умова і результат у реченні можуть стояти в будь-якому порядку.
He could come tomorrow if he had more time.
Він міг би прийти завтра, якби в нього було більше часу.
У письмовому мовленні в другому типі умовних речень з усіма займенниками вживається were в умові.
If I were you, I would not go there.
Якби я був тобою, я б не пішов туди.


Правило для 3rd Conditional:
Це речення належить до третього типу умовних речень (3rd Conditional). У цих реченнях умова відноситься до минулого часу і не може бути виконана жодним чином. Речення складається з двох частин: умова в минулому (починається з If, час Past Perfect) та нездійснений результат (час Future Perfect in the past = would + have + 3-тя форма дієслова). If I had known about your problems, I would have helped you.
Якби я знав про твої проблеми, я б допоміг тобі. (=Я не знав про твої проблеми і не допоміг, минуле змінити не вийде).
Умова і результат у реченні можуть стояти в будь-якому порядку.
She would have gone to the party if she had bought a dress.
Вона б пішла на вечірку, якби купила сукню. (=Вона не купила сукню і не пішла на вечірку, цього вже не змінити)

Приклади використання Conditional Clauses

 • If it rains tomorrow, we will stay home. - Якщо завтра буде дощ, ми залишимося вдома.
 • Her son would have done his home task if she had helped him. - Її син зробив би домашню роботу, якби вона йому допомогла.
 • If she goes to India, she will see Tadj Mahal. - Якщо вона поїде до Індії, вона побачить Тадж Махал.
 • I would have got lost if you hadn't helped me. - Я загубився б, якби ви мені не допомогли.
 • If I had listened to you, I would not have made this mistake. - Якби я послухав тебе, я б не зробив цієї помилки.
 • She would have worked in the centre if she had gotten that job. - Вона працювала б у центрі, якби отримала ту роботу.
 • If he was a scientist, he would study biology. - Якби він був науковцем, то він вивчав би біологію.
 • If I take up classes of French, I will go to Paris for holidays. - Якщо я почну займатися французькою, я поїду до Парижа на канікули.
 • If he lived in Austria, he would learn how to ski. - Якби він жив в Австрії, він навчився б кататися на лижах.
 • If the shop is open, I will buy a souvenir. - Якщо магазин відкрито, я куплю сувенір.
 • If she gets the grant, she will go to Cambridge. - Якщо вона отримає грант, вона поїде до Кембриджу.
 • If I had bought that car, I would have spent all my money. - Якби я купив ту машину, я витратив би всі свої гроші.
 • I would buy this dress if I were taller. - Я б купила цю сукню, якби я була вищою.
 • If I could be another person for a day, I would be Barak Obama. - Якби я міг стати іншою людиною на один день, я став би Бараком Обамою.
 • I will go to Newcastle if there is a direct train. - Я поїду до Ньюкасла, якщо є прямий поїзд.
 • If you go to the bar, I will come, too. - Якщо ти підеш у бар, я теж піду.
 • She will help you if she can. - Вона допоможе тобі, якщо зможе.
 • Mary will send me a postcard if she goes to Thailand. - Мері відправить мені листівку, якщо вона поїде до Таїланду.
 • If I was home, I would invite you. - Якби я був удома, я запросив би тебе.
 • If I study well, I will pass the exam. - Якщо я буду добре вчитися, я сдам іспит.