Present Perfect Continuous Теперішній доконано-тривалий час

Стверджувальне речення

Стверджувальне речення в Present Perfect Continuous ( Present Perfect Progressive ) утворюється за допомогою комплексного допоміжного дієслова have been або has been (форми Present Perfect дієслова to be ) у поєднанні з формою Present Participle (першої форми дієслова з закінченням - ing ).

В залежності від особи та числа, в яких стоїть підмет у реченні, використовується та або інша форми допоміжного дієслова have .

 • I, We, You, They → have been (для 1-ї, 2-ї особи та форм множини)
 • He, She, It → has been (для 3-ї особи однини)
 • I have been watching this trick all this time. – Я дивилася на цей трюк весь цей час.
 • She has been waiting for you for half an hour. – Вона чекала (чекає) на тебе з півгодини.
 • We ’ve been talking about our wedding. – Ми розмовляли (розмовляємо) про наше весілля.

Скорочення з have been та has been :

 • I have been = I ’ve been
 • We have been = We ’ve been
 • You have been = You ’ve been
 • They have been = They ’ve been
 • He has been = He ’s been
 • She has been = She ’s been
 • It has been = It ’s been

Всі правила додавання закінчення -ing детально розглянуті в окремій статті.

 • to enter → enter ing
 • to l ie → l y ing
 • to tak e → tak i ng
 • to agr ee → agr ee ing
 • to sa y → sa y ing
 • to rela x → rela x ing
 • to ru n → ru nn ing
 • to trave l → trave ll ing / trave l ing

Заперечне речення

В Present Perfect Continuous заперечення утворюється за допомогою заперечної частки not , що ставиться після have або ж has та перед been .

 • I have not been watching this trick all this time. – Я не дивилася на цей трюк (фокус) весь цей час.
 • She has not been waiting for you for half an hour. – Вона не чекала (не чекає) на тебе з півгодини.
 • have not been = haven’t been (скорочення)
 • We haven’t been talking about our wedding. – Ми не розмовляли (в цей час) про наше весілля.
 • has not been = hasn’t been
 • Ann hasn’t been living in this house for 10 years. – Енн не прожила (не живе) в цьому будинку 10 років.

Питальне речення

Загальне питання в Present Perfect Continuous утворюється за допомогою винесення допоміжного дієслова have або has на початок речення перед підметом .

 • Have you been watching this trick all this time? – Ти дивилася на цей фокус весь цей час?
 • Has she been waiting for you for half an hour? – Вона чекала на тебе з півгодини?
 • Have they been talking about our wedding? – Вони розмовляли про наше весілля?

Спеціальне питання в Present Perfect Continuous утворюється за допомогою питального слова або фрази, що ставиться на самий початок речення перед допоміжним дієсловом. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні в Present Perfect Continuous .

 • What have I been doing all this time? – Що я робила весь цей час?
 • How long has she been waiting for you? – Як довго вона тебе чекає?
 • Why have we been talking about our wedding? – Чому ми розмовляли про наше весілля?

Використання Present Perfect Continuous

Дії, що почалися в минулому та тривають в цей момент часу

Present Perfect Continuous використовується для вираження дії, що почалася в певний момент у минулому та тривала до теперішнього моменту або ж досі триває у теперішньому часі. Якщо дія завершилася, то її результати можна побачити у теперішньому часі. Ця конструкція ставить наголос саме на тривалість дії і відповідає на питання « як довго відбувається дія? ».

 • I’ve been standing here for two hours . – Я простояла тут протягом двох годин. (і я все ще стою тут) / Я тут вже стою протягом двох годин.
 • She’s been running for an hour , she feels tired. – Вона бігла протягом години, вона почуває себе втомленою. (тривала дія завершена, її результат відчутний в теперішньому часі)
 • We’ve been writing this report all morning , I’m very hungry now. – Ми писали цей звіт весь ранок, тепер я дуже зголодніла.

Present Perfect Continuous використовується з прийменником часу since (з, починаючи з), де для відліку часу після since може вживатися конкретна дата або ж інша подія, дія у минулому, виражена в часі Past Simple .

 • We have been living here since 1980. – Ми живемо тут з 1980-го року.
 • I’ve been working here since I finished the university. – Я працюю тут з того часу, як закінчив університет.

Злість, незадоволення, роздратування

Present Perfect Continuous також використовується для вираження злості, незадоволення чимось або роздратування через певну тривалу дію.

 • His sister has been giving away a lot of our insider information, so she needs a good lawyer. – Його сестра видавала багато нашої конфіденційної інформації, так що їй потрібен гарний адвокат.
 • Someone has been rummaging in my flat. I can’t find my gold watch. – Хтось рився в моїй квартирі. Я не можу знайти мій золотий годинник.
 • He has been joking like an idiot all day. I hate his sense of humor. – Він весь день жартував як ідіот. Ненавиджу його почуття гумору.

Маркери часу

Present Perfect Continuous використовується з певними словами та фразами, що вказують на тривалість дії або ж на момент часу, в який почалась певна тривала дія.

 • since 10 o’clock – з десятої години
 • since yesterday – починаючи з вчора
 • since last month – з минулого місяця
 • since 1991 – з 1991 року
 • since... (action in past simple ) – з..., з того часу, як... (дія, виражена в past simple)
 • all day (long) – весь день
 • all morning / the whole morning – весь ранок
 • all evening / the whole evening – весь вечір
 • all night long – всю ніч
 • for half an hour – з півгодини, протягом півгодини
 • for 2 hours – протягом двох годин
 • for 3 days – протягом трьох днів
 • lately – останнім часом
 • recently – нещодавно

Приклади використання Present Perfect Continuous

 • How long have you been listening? - Як довго слухаєш?
 • He has been stealing from us. - Він краде у нас.
 • He's been manipulating us! - Він маніпулює нами!
 • We've been chasing him for months. - Ми ганяємось за ним протягом багатьох місяців.
 • I haven't been trying - Я не намагаюсь.
 • I've been trying to fix it all weekend. - Я намагаюся відремонтувати це всі вихідні.
 • Have you been saving money? - Ти збираєш гроші?
 • He's been praying for you. - Він молиться за вас.
 • How long have you been riding? - Як довго ви їздите верхи?
 • I've been preparing for it. - Я готуюся до цього.
 • I've been calling you for an hour. - Я дзвоню тобі протягом години.
 • He's been trying for six weeks. - Він намагається упродовж шести тижнів.
 • I've been ignoring. - Я ігнорую.
 • He's been calling me all week. - Він дзвонить мені весь тиждень.
 • I've been driving for 12 hours. - Я їду за кермом протягом дванадцятої години.
 • I've been reading it. - Я це читаю.
 • You've been telling them for years. - Ви розповідаєте їх роками.
 • She's been threatening him. - Вона загрожує йому.
 • He has been playing sports since he was three. - Він займається спортом із трьох років.
 • We've been paying them for years! - Ми платимо їм упродовж багатьох років!