There is/There are

Вживання

Коли потрібно сказати, що людина/предмет знаходиться в якомусь місці, використовується there is/there are .

⇒ Якщо мова йде про один предмет/людину, то вибирайте there is .
⇒ Якщо говорите про кілька предметів або людей, використовуйте there are .

Вираз there is/there are не перекладається українською мовою, тому речення практично завжди перекладають з кінця.

Приклади використання There is/There are

 • There is a snake in there. - Там усередині змія.
 • There are many kinds of tests. - Є багато видів тестів.
 • There was a coffee cup on the table. - На столі була чашка кави.
 • There is a small mailbox here. - Тут є маленька поштова скринька.
 • There are dictionaries on the table. - На столі є словники.
 • There is a big stadium near my house. - Біля мого будинку є великий стадіон.
 • There are drinks on the table. - На столі є напої.
 • There is a beautiful park near my house. - Біля мого будинку є чудовий парк.
 • There's an excellent school nearby. - Неподалік є чудова школа.
 • There are two men in the garden. - У садку двоє чоловіків.
 • There are many different flowers in the garden. - У саду багато різних квітів.
 • There's a bag in my car. - У моїй машині є сумка.
 • There's a new girl in our class. - У нашому класі нова дівчинка.
 • There are many types of computers. - Є багато типів комп'ютерів.
 • There were five people at the table. - За столом було п'ятеро людей.
 • There's a tattoo on his arm. - На його руці є татуювання.
 • There were four men in the boat. - У човні було четверо чоловіків.
 • There are two pictures on the wall. - На стіні дві картини.
 • There are many children on the playground. - На дитячому майданчику багато дітей.
 • There are many children in the garden. - У садку багато дітей.