Future Simple Простий (неозначений) майбутній час

Стверджувальне речення

Future Simple (Future Indefinite) утворюється за допомогою допоміжного дієслова will або shall та форми простого інфінітиву без частки to активного або пасивного стану. Дієслово to be (am, is, are) в простому майбутньому часі використовується в формі will be (рідше shall be). 

Will в сучасній англійській мові вживається для всіх осіб однини та множини.
Shall використовується з першою особою IWe, але його використання зараз вважається застарілим.

В сучасній англійській для всіх осіб будь-якого числа використовується тільки will й це не вважається помилкою. Але shall ще можна зустріти в газетах, старих або офіційних текстах, в художній літературі.

 • I shall go for a walk tomorrow. – Завтра я піду на прогулянку.
 • My husband will buy this ring for me. – Мій чоловік придбає для мене цю каблучку.
 • We will find your key tomorrow. – Ми знайдемо твій ключ завтра.
 • The project will be presented next Tuesday. – Проект буде представлений наступного вівторка.
 • shall = ‘ll (скорочення)
 • I’ll go to the cinema next week. – Наступного тижня я піду у кіно.
 • will = ‘ll
 • He’ll fly to Paris next winter. – Він полетить у Париж наступної зими.

Заперечне речення

В заперечних реченнях в Future Simple додається заперечна частка not після допоміжного дієслова will або shall. Загальний порядок слів у реченні не змінюється.

 • I will not go for a walk tomorrow. – Я не піду завтра на прогулянку.
 • My husband will not buy this ring for me. – Мій чоловік не придбає для мене цю каблучку.
 • We will not find your key tomorrow. – Ми не знайдемо твій ключ завтра.
 • The project will not be presented next Tuesday. – Проект не буде представлений наступного вівторка.
 • will not = won’t
 • She won’t go to the cinema. – Вона не піде у кіно.
 • shall not = shan’t
 • I shan’t work there. – Я не буду там працювати.

Питальне речення

Утворення загального питання в Future Simple відбувається шляхом винесення допоміжного дієслова will або shall на початок речення перед підметом.

 • Will I go for a walk tomorrow? – Я піду завтра на прогулянку?
 • Will my husband buy this ring for me? – Мій чоловік придбає для мене цю каблучку?
 • Will we find your key tomorrow? – Ми знайдемо твій ключ завтра?
 • Will the project be presented next Tuesday? – Чи буде проект представлений наступного вівторка?

Спеціальне питання в Future Simple утворюється за допомогою питального слова або фрази, що ставиться в самий початок речення. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні для Future Simple (will + підмет + інфінітив).

 • Where will I go tomorrow? – Куди я піду завтра?
 • What will my husband buy for me? – Що придбає для мене мій чоловік?
 • When will we find your key? – Коли ми знайдемо твій ключ?
 • Why will the projectbe presented next Tuesday? – Чому проект буде представлений наступного вівторка?

Використання Future Simple

Загальний майбутній час

Future Simple використовується для описання поодиноких, повторюваних або послідовних дій у майбутньому.

 • He will come here tomorrow. – Він прийде сюди завтра.
 • I will run every morning next summer. – Наступного літа я буду бігати кожного ранку.
 • They will go to the cinema, buy some snacks, and watch good movie next Monday. – Наступного понеділка вони підуть у кіно, придбають щось перекусити та будуть дивитися хороший фільм.

Припущення на майбутнє

Future Simple використовується для вираження припущень або здогадок про майбутні дії або події. В такому випадку Future Simple часто використовується в складних реченнях, де перша частина виражена дієсловом в Present Simple: think (думати, вважати), believe (вірити), expect (очікувати), be afraid (боятися), be sure (бути впевненим) або ж прислівниками: probably (можливо), perhaps (мабуть), certainly (безумвно, точно) тощо.

 • I think he will win this competition. – Я думаю, він виграє це змагання.
 • I’m afraid she won’t come here on time. – Боюся, що він не прийде вчасно.
 • Probably they will find the way out. – Можливо, вони знайдуть вихід.

Обіцянки, побоювання, сподівання

Future Simple використовується для вираження обіцянок, описання чиїхось сподівань та надій щодо майбутнього. Часто цей час у реченні використовується зі словами: promise (обіцяти), swear (клястися), guarantee (гарантувати), hope (сподіватися), threat (погрожувати), warn (попереджати), request (прохати, робити запит), offer (пропонувати).

 • I promise we will go to the seaside next year. – Я обіцяю, що ми поїдемо на море наступного року.
 • We hope he will enter the university. – Ми сподіваємося, що він вступить до університету.
 • She swears she will come home in time. – Вона присягається, що буде вдома вчасно.

Прогнози на майбутнє

Future Simple використовується для вираження того, що неодмінно здійсниться в майбутньому, і на що ми не можемо вплинути.

 • The great storm will be tomorrow. – Завтра буде сильний шторм.
 • Anyway, she will fly away. – В будь-якому випадку вона полетить.
 • The dawn will come soon. – Скоро настане світанок.

Спонтанні рішення

Future Simple також виражає спонтанні, миттєві рішення або дії, які не були заплановані заздалегідь, а тільки-но спали на думку.

 • I will take this dress. – Я візьму цю сукню. (незапланована покупка в магазині)
 • We will go there right now! – Ми підемо туди прямо зараз! (емоційне рішення)
 • I will paint this table. – Я пофарбую цей стіл. (рішення прийняте спонтанно, дивлячись на стіл)

Маркери часу

Future Simple використовується, якщо на питання «коли це буде?» можна вказати приблизний, неточний час. Якщо відомо точний та конкретний час або проміжок часу, в який буде виконуватися дія, то в такому випадку буде використовуватися Present Continuous або Future Continuous.

 • tomorrow – завтра
 • the day after tomorrow – післязавтра
 • tonight – сьогодні ввечері
 • soon – скоро
 • as soon as – як тільки
 • later – пізніше
 • next week – наступного тижня
 • next month – наступного місяця
 • next year – в наступному році, наступного року
 • next century – в наступному сторіччі
 • in a week – через тиждень
 • in a month – через місяць
 • in three year – через три роки
 • in two days – через два дні
 • in one of these days – в один з цих днів

Приклади використання Future Simple

 • Will you hear him? - Ви почуєте його?
 • Will you answer them? - Ви дасте їм відповідь?
 • Will you find him? - Ти його знайдеш?
 • Will you accept this job offer? - Ти приймеш цю пропозицію роботи?
 • I'll continue. - Я продовжу.
 • We'll talk again tomorrow. - Ми поговоримо знов завтра.
 • We'll stay. - Ми залишимося.
 • They will listen. - Вони слухатимуть.
 • Will you be reasonable? - Ти будеш розумним?
 • I will finish it tonight. - Я закінчу це сьогодні ввечері.
 • I reckon he'll know your name soon. - Я вважаю, він дізнається твоє ім'я скоро.
 • Will he save you? - Він врятує тебе?
 • Will I miss it? - Чи я сумуватиму за цим?
 • I will not leave without her. - Я не піду без неї.
 • You won't have any friends soon. - У вас не буде жодних друзів незабаром.
 • You'll forget! - Ти забудеш!
 • Will you hit me? - Ти вдариш мене?
 • I'll prepare it for you. - Я підготую це для вас.
 • Will we be safe? - Ми будемо у безпеці?
 • Okay, I'll meet you at the car. - Добре, зустрінемося біля машини.