Present Continuous Теперішній тривалий час

Стверджувальне речення

Граматичний час Present Continuous (Present Progressive) утворюється за допомогою допоміжного дієслова be у формах am, is або are та форми Present Participle (першої форми смислового дієслова з закінченням -ing).

Вибір необхідної форми допоміжного дієслова залежить від підмета.

 • I → am (про себе)
 • He, she, it → is (підмет виражений іменником або займенником в однині)
 • You, we, they → are (підмет виражений іменником або займенником в множині або займенником you)
 • I am speaking over the telephone. – Я розмовляю по телефону.
 • She is watching TV now. – Вона зараз дивиться телевізор.
 • They are walking down the street. – Вони прогулюються вниз вулицею.
 • She’s working now. – Вона зараз працює.
 • We’re cleaning the house. – Ми прибираємось у будинку.

Скорочення з дієсловом to be

 • I am = I’m
 • He is = He’s
 • She is = She’s
 • It is = It’s
 • You are= You’re
 • We are = We’re
 • They are = They’re

Всі правила додавання закінчення -ing детально розглянуті в окремій статті.

 • to enter → entering
 • to lie → lying
 • to take → taking
 • to agree → agreeing
 • to say → saying
 • to relax → relaxing
 • to run → running
 • to travel → travelling / traveling

Заперечне речення

Заперечне речення в Present Continuous утворюється за допомогою заперечної частки not, що ставиться після допоміжного дієслова am, is або are. Загальний порядок слів при цьому не змінюється.

 • I am not playing the guitar now. – Я зараз не граю на гітарі.
 • She is not watching TV now. – Вона зараз не дивиться телевізор.
 • is not = isn’t
 • Kate isn’t studying at the moment. – Кейт не вчиться в цей момент.
 • are not = aren’t
 • They aren’t talking about it. – Вони не розмовляють про це.

Питальне речення

Загальне питання в Present Continuous утворюється шляхом винесення допоміжного дієслова am, is або are на початок речення перед підметом.

 • Am I speaking over the telephone? – Я розмовляю по телефону (зараз)?
 • Is she watching TV now? – Вона дивиться зараз телевізор?
 • Are they walking down the street? – Вони йдуть вниз вулицею?

Спеціальне питання в Present Continuous утворюється за допомогою питального слова або фрази, що ставиться на початок речення перед допоміжним дієсловом. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні для Present Continuous.

 • What am I doing now? – Що я зараз роблю?
 • What is she watching now? – Що вона зараз дивиться?
 • Where are they walking? – Де вони прогулюються?

Використання Present Continuous

Дії, що відбуваються зараз

Present Continuous використовується для вираження певної дії, що відбувається прямо зараз, в момент говоріння. Також Present Continuous вказує на одночасні дії, що відбуваються саме в цей момент.

 • He’s playing the piano now. – Він зараз грає на піаніно.
 • I’m washing my clothes at the moment. – Я перу свій одяг в цей момент.
 • They’re repairing the car right now. – Вони ремонтують машину прямо зараз.
 • I’m working and Ann is cooking now. – Я працюю зараз, а Енн займається приготуванням їжі.

Дії around now

Present Continuous використовується для вираження тимчасової дії, що відбувається не в даний момент часу, а загалом в найближчий часовий проміжок – «around now» (приблизно в цей час).

 • She’s preparing for her next week exam. – Вона готується до екзамену, що буде на наступному тижні. (Вона, можливо, не готується до нього прямо зараз, але готувалася та буде до нього готуватися скоро, найближчим часом)
 • My brother is looking for a job these days. – Мій брат зараз шукає роботу. (Не факт, що він зайнятий пошуками прямо зараз, але загалом, він шукає роботу)
 • I’m waiting for the parcel coming soon. – Я чекаю на пакунок, що скоро прийде. (Я чекаю на нього загалом, не в цей конкретний момент)

Плани на найближче майбутнє

За допомогою Present Continuous виражаються дії, що були заплановані на найближче майбутнє, особливо якщо час та місце виконання дії заздалегідь відомі та сплановані.

 • They’re moving to Kyiv next Monday. – Вони переїжджають до Києва наступного понеділка.
 • I’m going to the seaside this evening. – Я їду на море сьогодні ввечері.
 • Kate and I are playing our new concert tonight. – Сьогодні ввечері ми з Кейт граємо наш новий концерт.

Обставини, що змінюються

Present Continuous використовується для вираження ситуацій, що розвиваються або змінюються, тобто для вираження певних тенденцій.

 • More men are taking paternity leave nowadays. – В наш час все більше чоловіків беруть декретну відпустку.
 • This tree is growing so fast. – Це дерево росте так швидко.
 • The weather is changing so unexpectedly these days. – Останнім часом погода змінюється так неочікувано.

Негативние ставлення до дій

Ми можемо використовувати Present Continuous для вираження свого ставлення до дій, що відбуваються постійно, або характеру певної людини, коли вони визивають в нас гнів (anger), роздратування (irritation) або вони нам докучають(annoy). Часто в таких реченнях використовуються слова always (завжди), constantly (постійно, без упину), continually (безперервно).

 • You’re always interrupting me when I’m trying to tell this story. – Ти постійно мене перебиваєш, коли я намагаюсь розповісти цю історію.
 • He’s constantly losing our keys on the vacation. – На відпочинку він постійно губить наші ключі.
 • I’m always getting ill after this ice-cream. – Я постійно хворію після цього морозива.

Маркери часу

Present Continuous використовується з певними словами та виразами, що вказують на певний відомий момент або проміжок часу, в який відбувається дія.

 • now – зараз
 • right now – прямо зараз
 • still – все ще
 • currently – тепер, в цей час
 • at the moment – в цей момент
 • at present – в теперішній час
 • this morning – цього ранку, цим ранком
 • this evening – цього вечора
 • this afternoon – сьогодні після обіду
 • today – сьогодні (удень)
 • tonight – сьогодні (ввечері)
 • these days – на днях
 • nowadays – в наші дні

Приклади використання Present Continuous

 • I'm not refusing anything. - Я не відмовляюсь ні від чого.
 • The woman is swimming in the pool. - Жінка плаває в басейні.
 • Why are we going? - Чому ми йдемо?
 • I'm taking the case. - Я беру справу.
 • I'm looking for some help - Я шукаю якусь допомогу.
 • We're looking for his father too. - Ми шукаємо його батька також.
 • You're not wearing makeup. - Ви не фарбуєтеся.
 • I'm not getting anything. - Я не отримую нічого.
 • Your hands are shaking. - Твої руки тремтять.
 • You're not interrupting anything. - Ти не перериваєш нічого.
 • I am not making breakfast - Я не готую сніданок.
 • You're not doing her any harm. - Ти не завдаєш їй шкоди.
 • Are you protecting me? - Ти борониш мене?
 • A cat is sleeping on the roof. - Кішка спить на даху.
 • You are working very hard. - Ти працюєш дуже тяжко.
 • I am renting a house by the lake. - Я орендую будинок біля озера.
 • He is preparing a paper for the conference. - Він готує доповідь до конференції.
 • Things are changing. - Речі змінюються.
 • Where are you taking me? - Куди ти мене везеш?
 • You're shining like a star - Ти сяєш, як зірка.
Present Continuous

Правила використання Present Continuous в англійській граматиці з прикладами.