Past Perfect Continuous Минулий доконано-тривалий час

Стверджувальне речення

Стверджувальне речення в Past Perfect Continuous ( Past Perfect Progressive ) утворюється за допомогою комплексного допоміжного дієслова had been (форма Past Perfect від допоміжного дієслова be ), що використовується для всіх осіб однини та множини, та форми Present Participle (першої форми смислового дієслова з закінченням - ing ).

 • We had been searching for a room for two hours before we found a free one. – Ми шукали кімнату дві години, поки не знайшли вільну.
 • I had been waiting for them all morning, so I felt annoyed. – Я чекала їх весь ранок, тому я була роздратована.
 • She ’d been driving a car for an hour before she came to the gas station. – Вона керувала машиною з цілу годину, поки не приїхала на автозаправну станцію

Скорочення had been :

 • I had been = I ’d been
 • He had been = He’ d been
 • It had been = It ’d been
 • They had been = They ’d been
 • You had been = You ’d been
 • She had been = She’ d been
 • We had been = We’ d been

Всі правила додавання закінчення -ing детально розглянуті в окремій статті.

 • to enter → enter ing
 • to l ie → l y ing
 • to tak e → tak i ng
 • to agr ee → agr ee ing
 • to sa y → sa y ing
 • to rela x → rela x ing
 • to ru n → ru nn ing
 • to trave l → trave ll ing / trave l ing

Заперечне речення

В Past Perfect Continuous заперечення формується за допомогою заперечної частки not , що ставиться після допоміжного дієслова had . Загальний порядок слів в реченні при цьому не змінюється.

 • We had not been searching for a room for two hours before we found a free one. – Ми не шукали кімнату з дві години, поки не знайшли вільну.
 • I had not been waiting for them all morning, so I didn’t feel annoyed. – Я не чекала їх весь ранок, тому я не була роздратована.
 • had not = hadn't (скорочення)
 • She hadn’t been driving a car for an hour before she came to the gas station. – Вона не була за кермом з годину до того, як приїхала на автозаправну станцію.

Питальне речення

Для того, щоб утворити загальне питання в Past Perfect Continuous , необхідно had (частину комплексного дієслова) винести на початок речення перед підметом (так званий непрямий порядок слів ).

 • Had you been searching for a room for two hours before we found a free one? – Ви шукали кімнату дві години, поки не знайшли вільну?
 • Had she been waiting for them all morning, so she felt annoyed? – Вона прочекала їх весь ранок, тому вона була роздратована?
 • Had she been driving a car for an hour before she came to the gas station. – Вона була за кермом з годину, поки не приїхала на автозаправну станцію?

Спеціальне питання в Past Perfect Continuous утворюється за допомогою питального слова або фрази, що ставиться на початок речення. Подальший порядок слів такий самий, як й в загальному питанні Past Perfect Continuous ( had + підмет + been +дієслово з -ing ).

 • What had we been doing for two hours before we found a free room? – Що ми робили протягом двох годин, поки не знайшли вільну кімнату?
 • Whom had I been waiting all morning then? – Кого я тоді чекала весь ранок?
 • How long had she been driving a car before she came? – Як довго вона була за кермом машини до того, як приїхала?

Використання Past Perfect Continuous

Тривалі дії, що завершилися до певного моменту в минулому

Past Perfect Continuous використовується для того, щоб підкреслити саме тривалість певної дії, що почалася, тривала та завершилась до певного моменту або ж іншої дії у минулому. Результат такої тривалої дії також був відчутний в минулому.

 • She had been running for two hours before she saw a village. – Вона бігла протягом двох годин, поки не побачила якесь село.
 • John had been speaking all morning , so he lost his voice. – Джон розмовляв весь ранок, так що втратив голос. (Тривала дія відбувалась в минулому. Її результат також з'явився в минулому: Джон втратив голос)
 • They had been sitting here since last evening before they bought the tickets. – Вони сиділи тут з попереднього вечора, поки не купили квитки.

Маркери часу

З часом Past Perfect Continuous використовуються певні слова та вирази, що вказують на те, що дія почалася, тривала певний проміжок часу та завершилася у минулому або до іншої дії у минулому часі.

 • before – до
 • till – до (здебільшого в заперечних реченнях)
 • untill – до (здебільшого в заперечних реченнях)
 • for an hour – протягом години
 • for 5 hours – протягом п'яти годин
 • for a day – протягом дня
 • for a week – протягом тижня
 • for a month – протягом місяця
 • all morning / the whole morning – весь ранок
 • all day (long) / the whole day – весь день
 • all week / the whole week – весь тиждень
 • all month / the whole month – весь місяць
 • all year (round) – весь рік
 • since 5 o’clock – з 5-ї години
 • since last week – з минулого тижня
 • since last month – з минулого місяця
 • since 1991 – з 1991 року
 • since last century – з минулого сторіччя

Приклади використання Past Perfect Continuous

 • What had we been thinking? - Про що ми думали?
 • Betty had been reading about that case! - Бетті читала про той випадок!
 • Harry had been sitting on the floor. - Гаррі сидів на підлозі.
 • He'd been thinking of her. - Він думав про неї.
 • Had he been watching? - Він дивився?
 • He had been shouting at me. - Він кричав на мене.
 • I had been thinking of the future. - Я думав про майбутнє.
 • Holly had been standing there - Холлі стояла там.
 • What had I been worrying about? - Про що я турбувався?
 • It had been protecting me. - Воно захищало мене.
 • I'd been crying all night. - Я плакав усю ніч.
 • They had been learning. - Вони вчилися.
 • He'd been looking for her. - Він шукав її.
 • She'd been working - Вона працювала.
 • Had he been cheating? - Він обманював?
 • He'd been heading in that direction. - Він прямував у тому напрямку.
 • He'd been laughing at her. - Він сміявся з неї.
 • Charles had not been attending. - Чарльз не був присутнім.
 • They'd been arguing. - Вони сперечалися.
 • What had she been doing? - Що вона робила?