Past Perfect Continuous

Питання

Запитання в Past Perfect Continuous утворюється за допомогою had.


. 1. Поставте на перше місце had (якщо запитання починається з питального слова, то had йде після нього);
2. Потім I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або у множині;
3. been;
4. До дієслова додати закінчення -ing;
5. Решта слів.

Затвердження

Past Perfect Continuous вказує на дію, що розпочалася в минулому, тривала протягом деякого часу і або закінчилася безпосередньо перед якимось моментом у минулому, або все ще не закінчилася на певний момент у минулому


. ⇒ Щоб скласти стверджувальне речення, необхідно:

1. поставити на перше місце I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або множині;
2. had;
3. been;
4. До дієслова додати закінчення -ing;
5. Решта слів.

Заперечення

Для заперечення в Past Perfect Continuous використовують had not (hadn't).


Щоб скласти заперечувальне речення, необхідно:

1. поставити на перше місце I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або множині;
2. had not/hadn't;
3. been;
4. До дієслова додати закінчення -ing;
5. Решта слів.

Приклади використання Past Perfect Continuous

 • He'd been sitting for an hour. - Він просидів годину.
 • What had she been saying? - Що вона казала?
 • She'd been cooking all day. - Вона готувала весь день.
 • I had been watching him. - Я спостерігав його.
 • The forest had been burning. - Ліс горів.
 • What had I been worrying about? - Про що я турбувався?
 • She had been looking for him. - Вона шукала його.
 • She had been waiting by the entrance. - Вона чекала на вході.
 • He had been looking at the gun. - Він дивився на рушницю.
 • He had been waiting for this moment. - Він чекав на цей момент.
 • She had been dancing - Вона танцювала.
 • She had been thinking. - Вона думала.
 • He hadn't been listening. - Він не слухав.
 • I had been standing in the shadow - Я стояв у тіні.
 • They had been singing hymns. - Вони співали гімни.
 • What had they been counting on? - На що вони розраховували?
 • She'd been dreaming. - Вона мріяла.
 • We'd been walking all day. - Ми пішли весь день.
 • I had been running in circles. - Я бігав колами.
 • He had been joking. - Він жартував.