Future in the Past Майбутній час в минулому англійської мови

Future in the Past використовується для вираження дії, що розглядалася у минулому часі. В більшості випадків така форма використовується в непрямій мові, коли розповідаються майбутні дії, плани або наміри на майбутнє (що більш не є актуальними), але сама розповідь відбувається у минулому часі.

Виокремлюють чотири форми Future in the Past для активного стану та дві форми для пасивного стану.

Tense

Active Voice

Passive Voice

Future Simple
in the Past
I thought you would come.
Я думав, що ти прийдеш.
I thought the glass would be broken.
Я думав, що склянка розіб'ється.
Future Continuous
in the Past
I wished we would be working next Monday.
Я хотів, щоб ми працювали наступного понеділка.
---
не існує
Future Perfect
in the Past
I hoped we would have finished the work by Friday.
Я сподівався, що ми закінчимо роботу до п'ятниці.
He knew the work would have been finished by Friday.
Він знав, що робота буде виконана до п'ятниці.
Future Perfect Continuous
in the Past
I knew they would have been working here for 10 years next month.
Я знав, що станом на наступний місяць вони пропрацюють тут 10 років.
---
не існує
 • Active Voice
 • Passive Voice
Future Simple in the past
I thought you would come.
Я думав, що ти прийдеш
Future Continuous in the past
I wished we would be working next Monday.
Я хотів, щоб ми працювали наступного понеділка.
Future Perfect in the past
I hoped we would have finished the work by Friday.
Я сподівався, що ми закінчимо роботу до п'ятниці.
Future Perfect Continuous in the past
I knew they would have been working here for 10 years next month.
Я знав, що станом на наступний місяць вони пропрацюють тут 10 років.
Future Simple in the past
I thought the glass would be broken.
Я думав, що склянка розіб'ється.
Future Perfect in the past
He knew the work would have been finished by Friday.
Він знав, що робота буде виконана до п'ятниці.

Стверджувальне речення

Стверджувальне речення з Future in the Past утворюється за допомогою допоміжного дієслова would (або ж рідше should) та необхідного інфінітиву смислового дієслова (в залежності від часу та способу).

 • I thought I should buy that dress. – Я думала, що придбаю ту сукню.
 • He wrote that he would be working on Monday. – Він написав, що буде працювати у понеділок.
 • She told me that the cake would be eaten soon. – Вона сказала мені, що торт скоро з'їдять.

Should – форма минулого часу допоміжного дієслова shall (для I, We), в сучасній англійській мові вважається застарілою.
Would – форма минулого часу допоміжного дієслова will.

В сучасній англійській мові would використовується для всіх осіб та чисел, а should практично не використовується, так як отримав окреме використання та значення - значення модального дієслова should.

Допоміжні дієслова should та would мають однакові форми скорочення:

 • I should = I’d
 • We should = We'd
 • You would = You'd
 • They would = They'd
 • He would = He'd
 • She would = She'd
 • It would = It'd

Заперечне речення

Для того, щоб утворити заперечення в формах Future in the Past необхідно після допоміжного дієслова would (або рідше should) поставити заперечну частку not. Загальний порядок слів в реченні не змінюється.

 • I knew we should not be working next Saturday. – Я знала, що ми не будемо працювати в наступну суботу.
 • He wrote that he would not go to New York next week. – Він писав, що не поїде у Нью-Йорк наступного тижня.
 • should not = shouldn’t (скорочення)
 • She told me that we shouldn’t work here. – Вона сказала мені, що ми не будемо працювати тут.
 • would not = wouldn’t
 • I thought It wouldn’t be broken. – Я думала, що воно не зламається.

Питальне речення

Загальне питання з формами Future in the Past утворюється шляхом винесення допоміжного дієслова would (рідше should) на початок перечення перед підметом.

 • Should I buy this dress? – Чи придбала б я цю сукню?
 • Would he go to New York? – Він поїхав би у Нью-Йорк?
 • Would that work be done soon? – Та робота могла б бути виконаною скоро?

Спеціальне питання в Future Simple in the Past утворюється за допомогою питального слова або фрази, що ставиться на самий початок речення перед допоміжним дієсловом. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні для форм Future Simple in the Past.

 • What would I buy? – Що б я придбала?
 • Where would he go? – Куди він пішов би?
 • How good would she work here? – Як добре вона б тут працювала?

Якщо Future in the Past використовується в складнопідрядних реченнях (непряма мова), то питальне підрядне речення утворюється за правилами непрямої мови.

 • Matt asked whether I should buy that dress. – Метт спитав, чи придбаю я ту сукню.
 • She was interested if that work would be done soon. – Вона цікавилася, чи буде виконана та робота скоро.
 • I wondered when the book would be finished. – Мене цікавило, коли буде написана книга.

Використання Future in the Past

Складнопідрядні речення

Future in the Past використовується в складнопідрядних реченнях, коли в підрядній частині мається на увазі дія у майбутньому, але дія головної частини виражена у формі минулого часу (за правилами утворення непрямої мови).

 • I dreamt I would find his number. – Я мріяла, що знайду його номер.
 • We hoped we should have been living here for 20 years next month. – Ми сподівалися, що до наступного місяця ми проживемо тут з 20 років.
 • He thought he would be working next Thursday. – Він думав, що буде працювати наступного четверга.
 • They said that book would have been finished by the end of this year. – Вони сказали, що книга буде написана до кінця цього року.

Розповідь про майбутнє з точки зору минулого

Часові форми Future in the Past використовуються, якщо в розповіді про минулі дії зазначаються певні дії, що стосуються майбутнього або повинні були бути виконані у майбутньому. Таке використання Future in the Past часто зустрічається в художній літературі або в розповідях чиїхось спогадів.

 • We made a deal to go to Vegas together. I would buy the tickets and John wouldprepare some food. – Ми домовилися поїхати у Вегас разом. Я придбаю квитки, а Джон приготує їжу.
 • She decided to find a new job. And I would help her with this challenge. – Вона вирішила знайти нову роботу. І я допоможу їй у цьому випробуванні.
 • We arranged to find some new house. Hanna would be searching at the newspapers and I would be calling to agencies. – Ми домовилися знайти який-небудь новий дім. Ханна буде шукати у газетах, а я подзвоню до агентств.

Приклади використання Future in the Past

 • He thought he would try again. - Він думав, що спробує знову.
 • I didn't think you'd leave it. - Я не думав, що ти залишиш це.
 • I just thought it would suit you. - Я просто думав, що тобі підійде.
 • I knew they'd notice. - Я знав, що вони помітять.
 • I thought you'd be here. - Я думав, що ти будеш тут.
 • I knew you'd stop me. - Я знала, що ви зупините мене.
 • I knew he'd call back. - Я знав, що він передзвонить.
 • I expected he would leave. - Я сподівався, що він поїде.
 • I said I'd protect her. - Я сказав, що я захищу її.
 • I thought it would help. - Я думав, що це допоможе.
 • You believed I would survive it! - Ви вірили, що я це переживу!
 • I knew you would arrive. - Я знав, що ви приїдете.
 • He decided he would take them. - Він вирішив, що візьме їх.
 • I thought I would join. - Я думав, що приєднаюся.
 • I knew I would get a job. - Я знав, що отримаю роботу.
 • I thought you would be at the show. - Я думав, що ти будеш на виставі.
 • I thought she'd be older. - Я думав, що вона буде старша.
 • I knew this day would come. - Я знав, що цей день настане.
 • I didn't know I would feel it - Я не знав, що я відчую це.
 • I knew it would work! - Я знав, що це спрацює!