May та Might Модальні дієслова

Модальні дієслова may и might вживаються для вираження дозволу або заборони, можливості чогось, невпевненості у чомусь, докору, побажання тощо і можуть перекладатися українською як « можливо », « можна », « може бути », « нехай ».

Модальне дієслово may має форму минулого часу might , що використовується для позначення дії в минулому часі та при узгодженні часів . Також might є більш ввічливою формою дієслова may . Здебільшого модальні дієслова may та might можуть вільно заміняти один одного. May та might не мають форми майбутнього часу, тому заміняються на конструкцію to be allowed to (мати дозвіл) в формі майбутнього часу will be allowed to або ж значення можливості передається опосередковано (за допомогою прислівників тощо).

May / Might
You may stay here
Ти можеш тут залишитися.
You might help me. It's heavy.
Може, допоможеш мені? Воно важке.
Will be allowed to
You will be allowed to stay here.
Тобі дозволять тут лишитися.

Стверджувальне речення

Модальні дієслова may та might вживаються з формою інфінітиву смислових дієслів без частки to . Після них може бути використана будь-яка форма інфінітиву .

 • You may come in. - Ти можеш зайти.
 • You may see her every morning walking with her son. - Ви можете побачити її кожного ранку, коли вона гуляє зі своїм сином.
 • May all your dreams come true! - Нехай здійсняться всі твої мрії!
 • He might be cooking now. - Він, можливо, готує зараз.
 • You might have helped me yesterday! - Ти міг би й допомогти мені вчора!

Заперечне речення

Модальне дієслово may в заперечній формі ( may not ) зі смисловим дієсловом у формі простого інфінітиву (перша форма) використовується для вираження заборони. Модальне дієслово might в заборонах не використовується. 

 • You may not take my clothes. – Тобі не можна брати мій одяг.
 • Jack may not leave the room. – Джеку не дозволяється залишати кімнату.
 • They may not touch the picture. – Їм неможна чіпати картину.

May та might в заперечній формі may not та might not можуть також використовуватися для вираження невпевненості або неможливості чогось. В такому значенні may та might можуть вживатися з будь-якою формою інфінітиву без частки to

 • You may not remember me. – Може бути, ви мене не пам'ятаєте.
 • Ann might not answer this question. – Можливо, Енн не відповість та це питання.
 • He may not have done it. – Мабуть, він цього не робив.

Питальне речення

Питальне речення з may виражає прохання або питання дозволу. В таких питаннях, як правило, не використовуються питальні слова . Модальне дієслово might в проханнях звучить підкреслено ввічливо та в сучасній англійській мові використовується дуже рідко. 

 • May I take that book? – Можна я візьму ту книгу?
 • May we play in your garden? – Чи можна нам пограти в вашому саду?
 • May he stay with us? – Можна він залишиться з нами?
 • Might I ask you for some help? – Чи можу я попрохати вас про допомогу?

У випадку заперечної відповіді (заборони робити щось) наряду з формою may not можуть також використовуватися вирази must not або ж don't .

Особливості вживання

Дозвіл або заборона

Модальні дієслова may та might вживаються для вираження дозволу на виконання певної дії або ж заборони ( may not ). В таких реченнях may та might використовуються тільки з дієсловами в формі простого інфінітиву (першої форми дієслова). Might в дозволах використовується як форма минулого часу дієслова may при узгодженні часу .

 • You may come at any time. – Можеш приходити в будь-який час.
 • She may not stay here even if she wants to. – Вона не може залишитись тут, навіть якщо й хоче.
 • I knew i might take your book. – Я знав, що мені можна взяти твою книгу.
 • She said Peter might visit her if he wished. – Вона сказала, що Пітер може навідати її, якщо він того хоче.

Можливість

Модальне дієслово may вживається з формою простого інфінітиву смислових дієслів для вираження можливості чогось. В подібних реченнях дієслово might та заперечна форма may not не використовуються.

 • You may see this tree in the park every day. – Ви кожного дня можете побачити це дерево в парку.
 • This book may help you to cook something by yourself. – Ця книга може допомогти тобі приготувати щось самостійно.

Докір

Модальне дієслово might використовується з формою простого інфінітиву (дієсловом в першій, словниковій формі) у випадку, якщо мовець виражає прохання з відтінком докору або роздратування.

 • You might help me, the bag is heavy. – Ти міг би й допомогти мені, сумка важка.
 • You might give me your cell phone, I need to contact my doctor. – Ти міг би дати мені свій телефон, мені потрібно зателефонувати своєму лікареві.

Модальне дієслово might з формою доконаним інфінітивом ( have + третя форма дієслова) вживається для вираження докору в тому, що певна бажана або необхідна дія не була виконана у минулому.

 • You might have helped me. – Ти міг би й допомогти мені (тоді).
 • Tom might have done the task in time. – Том міг би виконати завдання вчасно. (але він цього не зробив)

Побажання та вітання

Модальне дієслово may використовується в побажаннях та вітаннях, при цьому may виноситься на початок речення. Для вираження такого значення не використовується модальне дієслово might .

 • May all your wishes come true! – Нехай здійсняться всі твої бажання!
 • May you both live a long life together in prosperity and happiness! – Хай ви проживете разом довге життя, сповнене достатком та щастям!
 • May the Force be with you. – Хай буде з тобою Сила.

Припущення, невпевненість

Модальні дієслова may та might можуть виражати сумнів, здогадки, припущення щодо чогось, невпевненість у певній інформації або явищі. В цьому значенні may та might можуть вільно заміняти один одного, однак might виражає більший ступінь сумніву або невпевненості, аніж may

May та might вживаються зі смисловими дієсловами в усіх формах інфінітиву в залежності від часу самої дії, вираженої смисловим дієсловом , та відношення її до граматичного часу в реченні.

Якщо в реченні дія відбувалася або виконувалася в минулому часі, до вираження припущення, то смислове дієслово вживається у формі доконаного або доконано-тривалого інфінітиву . Якщо дія відбувається в той же час, що й робиться припущення (здебільшого в теперішньому часі), то смислове дієслово використовується в формі простого інфінітиву або тривалого інфінітиву

May та Might в такому значенні можуть також використовуватися в заперечній формі may not та might not .

Минулий час

Теперішній час

Майбутній час

Perfect / Perfect Continuous Simple / Continuous Виражається за допомогою інших способів
He may have written it.
Він, можливо, написав це.
He may write it.
Він, можливо, пише це.
He will probably write it
Він, можливо, напише це.
He might have been writing it for two days.
Він, мабуть, писав це протягом двох днів.
He might be writing it now.
Він, мабуть, пише це зараз.
I guess he will write it.
Я думаю (я припускаю), що він напише це.
 • МИНУЛЕ
 • ТЕПЕРІШНЕ
 • МАЙБУТНЕ
Perfect / Perfect Continuous
He may have written it.
Він, можливо, написав це.
He might have been writing it for two days.
Він, мабуть, писав це протягом двох днів.
Simple / Continuous
He may write it.
Він, можливо, пише це.
He might be writing it now.
Він, мабуть, пише це зараз.
Виражається за допомогою інших способів
He will probably write it
Він, можливо, напише це.
I guess he will write it.
Я думаю (я припускаю), що він напише це.
 • You may think I don't like you, but it's not true. – Можливо, ви думаєте, що ви мені не подобаєтесь, але це неправда.
 • He might be right. – Може бути, він й правий.
 • She may be reading my message now. – Мабуть, вона зараз читає моє повідомлення.
 • She might not be living in this village. – Можливо, вона не живе в цьому селищі зараз.
 • The age disparity may have been the cause of their disagreements. – Можливо, різниця у віці стала причиною їхніх розбіжностей.
 • She may have been living in England for several years as her English is perfect. – Може, вона жила в Англії декілька років, адже її англійська ідеальна.
 • She said that the dress might be expensive. – Вона сказала, що сукня, мабуть, дорога. (узгодження часів)

Альтернативи May та Might

Модальні дієслова may та might в значенні дозволу використовуються тільки на позначення теперішнього часу або ж при узгодженні часів. Однак вони можуть вільно замінятися на конструкцію to be allowed to (мати дозвіл) для вираження дозволу в минулому та майбутньому часі.

 • I may be here. – Я можу (мені дозволено) знаходитися тут.
 • I am allowed to be here. – Мені дозволяється знаходитися тут.
 • I was allowed to be here. – Мені було дозволено знаходитися тут.
 • I will be allowed to be here. – Мені дозволять знаходитися тут.

Модальне дієслово may ( might ) в значенні дозволу або можливості певної дії може замінятися на can ( could ). Однак, may передає значення особистого дозволу, що був наданий мовцем або іншою особою. Модальне дієслово can має значення того, що дія може бути виконана через відсутність певних перешкод або ж правил. Тим не менш, в сучасній англійській мові такі відмінності у значенні часто нехтуються та не враховуються.

 • You may take this book. – Ти можеш взяти цю книгу. (я тобі дозволяю)
 • You can take this book. – Ти можеш взяти цю книгу. (тобі ніщо не заважає це зробити)

Модальне дієслово may в заперечній формі may not в значенні заборони може бути замінений на must not або ж do not .

Must not здебільшого вживається, коли забороняє щось робити не сам мовець, а певні правила або ж обставини.

Don't є менш категоричною формою заборони, аніж may not , і він більше виражає сильне прохання не робити чогось.

 • May I tell him about your problem? – Можна я розповім йому про твою проблему?
 • No, you may not ! – Ні, неможна! (я тобі не дозволяю)
 • May I tell him about your problem? – Можна я розповім йому про твою проблему?
 • No, don't , please. – Ні, не треба, будь ласка.
 • May I tell him about her problem? – Можна я розповім йому про її проблему?
 • No, you must not . – Ні, неможна. (це некрасиво, погано, неетично)

Приклади використання Modal verbs (May/Might)

 • I think I may have hurt someone. - Я думаю, я міг образити когось.
 • It may have been measles. - Можливо, це був кір.
 • The party may be great. - Вечірка може бути чудовою.
 • I might have done something. - Я могла б зробити щось.
 • You may want to consider this training. - Можливо, ви хочете розглянути це тренування.
 • He might've learned something. - Він міг би навчитися чогось.
 • We may have lost our freedom - Можливо, ми втратили нашу свободу.
 • May I keep the photograph? - Чи можна мені залишити фотографію?
 • May I have a straw? - Чи можна мені соломинку?
 • I might have plans. - У мене б могли бути плани.
 • He might have spared his emotion. - Він міг би стримати свої емоції.
 • I may have heard rumors. - Я чула чутки.
 • Some may leave the room. - Деякі можуть залишити кімнату.
 • May I see the ad? - Чи можу я побачити оголошення?
 • Any information may be important. - Будь-яка інформація може бути важливою.
 • You may be the last. - Ти можеш бути останнім.
 • May I see the room? - Чи можна мені подивитися кімнату?
 • You're afraid of what may not come. - Ви боїтеся того, що може не наступити.
 • She might not even blame me. - Мабуть, вона навіть не звинувачує мене.
 • The context may be stable - Контекст може бути стабільним.
Modal verbs (May/Might)

Правила використання Modal verbs (May/Might) в англійській граматиці з прикладами.