Present/Past Continuous Passive

Present Continuous Passive Заперечення

Заперечення


У цьому реченні використано час Present Continuous Passive із запереченням. Щоб утворити Present Continuous у пасивному стані із запереченням, вам необхідно скористатися такою схемою:
Суб'єкт
(людина/предмет)
Дієслово to be в потрібній формі not being Дієслово із закінченням -ed або 3-я форма неправильного дієслова Решта слів
Стіни будинку є не будуть пофарбовані цього місяця
Стіни будинку не фарбують цього місяця.

Past Continuous Passive Твердження

Ствердження


У цьому реченні використано час Past Continuous Passive. Щоб утворити Past Continuous у пасивному стані, вам необхідно скористатися такою схемою:
Суб'єкт (людина/предмет) Дієслово to be в Past Simple (was/were) у потрібній формі being Дієслово із закінченням -ed або 3-я форма неправильного дієслова Решта слів
Salad був був приготований моєю сестрою
Салат готувався моєю сестрою. = Салат готувала моя сестра.
Present Continuous у пасивному стані використовується в тих самих випадках, що й в активному: йдеться про тривалі дії в минулому.

Past Continuous Passive Питання

Запитання


Це питальне речення з Past Continuous Passive.
Щоб поставити загальне запитання, на яке можна відповісти так чи ні, скористайтеся такою схемою:
Дієслово to be в Past Simple (was/were) у потрібній формі Суб'єкт (людина/предмет) being Дієслово із закінченням -ed або 3-я форма неправильного дієслова Решта слів
Was the school була відремонтована минулого року?
Школа ремонтувалася минулого року?
Речення 139-150:
Щоб поставити запитання з питальним словом, скористайтеся такою схемою:
Запитальне слово What/When/Where... Дієслово to be в Past Simple (was/were) у потрібній формі Суб'єкт (людина/предмет) being Дієслово із закінченням -ed або 3-тя форма неправильного дієслова Решта слів
Коли був собор був будували в місті?
Коли собор будується в селі? Зверніть увагу:
У реченнях зі словами What/Who в ролі підмета іншого суб'єкта вже не буде! What was being discussed yesterday? Що обговорювалося вчора? Who was being told to do that? Кому говорили зробити це?

Present Continuous Passive Твердження

Ствердження


У цьому реченні використано час Present Continuous Passive. Щоб утворити Present Continuous у пасивному стані, вам необхідно скористатися такою схемою:
Суб'єкт
(людина/предмет)
Дієслово
to be в потрібній формі
Дієслово із закінченням -ed або 3-я форма неправильного дієслова Решта слів
A new project є буває обговорюється сьогодні
Новий проект обговорюється зараз.
Present Continuous у пасивному стані використовується в тих самих випадках, що й в активному: йдеться про дії, які тривають у той момент, коли ви про них говорите.

Present Continuous Passive Питання

Запитання


Це питальне речення з Present Continuous Passive.
Речення 51-60:
Щоб поставити загальне запитання, на яке можна відповісти так чи ні, скористайтеся такою схемою:
Дієслово to be в потрібній формі Суб'єкт
(людина/предмет)
being Дієслово із закінченням -ed або 3-я форма неправильного дієслова Решта слів
Is Тортик бути приготований Ви?
Торт готується тобою? = Цей торт готуєш ти? Речення 61-75:
Щоб поставити запитання з питальним словом, скористайтеся такою схемою:
Запитальне слово What/When/Where... Дієслово to be у потрібній формі Суб'єкт
(людина/предмет)
being Дієслово із закінченням -ed або 3-я форма неправильного дієслова Решта слів
Где є Будинок буває Збудований?
Де будується будинок?
Зверніть увагу:
У реченнях зі словами What/Who в ролі підмета іншого суб'єкта вже не буде! What is being discussed right now? Що обговорюється зараз? Who is being invited? Хто запрошується?

Past Continuous Passive Заперечення

Заперечення


У цьому реченні використано час Past Continuous Passive із запереченням. Щоб утворити Past Continuous у пасивному стані із запереченням, вам необхідно скористатися такою схемою:
Суб'єкт (людина/предмет) Дієслово to be в Past Simple (was/were) у потрібній формі not being Дієслово із закінченням -ed або 3-я форма неправильного дієслова Решта слів
The conference була не була організована моїм коледжем
Конференція не була організована моїм коледжем.

Приклади використання Present/Past Continuous Passive

 • My camera was being fixed. - Мою камеру полагодили.
 • Everything was being passed. - Все пройдено.
 • Requirements were not being met. - Вимоги не були задоволені.
 • What is being demanded? - Що потрібно?
 • The money was not being allocated the right way. - Гроші були розподілені неправильно.
 • I was not being considered for the position. - Мене не розглядали (як кандидата) на цю посаду.
 • The team is being congratulated by the coach. - Команду вітає тренер.
 • Photographs were being taken by a professional photographer. - Фотографії були зроблені професійним фотографом.
 • Was this being done out of respect? - Це було зроблено з поваги?
 • Old computers are not being replaced by new ones in the library. - Старі комп'ютери не замінюють на нові у бібліотеці.
 • She was not being respected. - Її не шанували.
 • The rules were not being followed. - Правил не дотримувалися.
 • Some information was being given in the meeting. - Деяку інформацію надали на зустрічі.
 • Nuclear waste is not being reduced. - Радіоактивні відходи не зменшуються.
 • Houses are being built by professionals. - Будинки будуються професіоналами.
 • Her car is being repaired. - Її машину лагодять.
 • What is being planned for tomorrow? - Що планується завтра?
 • How was the blood pressure being measured? - Як тиск вимірювався?
 • She was being attacked by the dog. - На неї напав собака.
 • That was not being said. - Це не було сказано.