Present/Past Continuous Passive

Present Continuous Passive Заперечення

Заперечення


У цьому реченні використано час Present Continuous Passive із запереченням. Щоб утворити Present Continuous у пасивному стані із запереченням, вам необхідно скористатися такою схемою:
Суб'єкт
(людина/предмет)
Дієслово to be в потрібній формі not being Дієслово із закінченням -ed або 3-я форма неправильного дієслова Решта слів
Стіни будинку є не будуть пофарбовані цього місяця
Стіни будинку не фарбують цього місяця.

Past Continuous Passive Твердження

Ствердження


У цьому реченні використано час Past Continuous Passive. Щоб утворити Past Continuous у пасивному стані, вам необхідно скористатися такою схемою:
Суб'єкт (людина/предмет) Дієслово to be в Past Simple (was/were) у потрібній формі being Дієслово із закінченням -ed або 3-я форма неправильного дієслова Решта слів
Salad був був приготований моєю сестрою
Салат готувався моєю сестрою. = Салат готувала моя сестра.
Present Continuous у пасивному стані використовується в тих самих випадках, що й в активному: йдеться про тривалі дії в минулому.

Past Continuous Passive Питання

Запитання


Це питальне речення з Past Continuous Passive.
Щоб поставити загальне запитання, на яке можна відповісти так чи ні, скористайтеся такою схемою:
Дієслово to be в Past Simple (was/were) у потрібній формі Суб'єкт (людина/предмет) being Дієслово із закінченням -ed або 3-я форма неправильного дієслова Решта слів
Was the school була відремонтована минулого року?
Школа ремонтувалася минулого року?
Речення 139-150:
Щоб поставити запитання з питальним словом, скористайтеся такою схемою:
Запитальне слово What/When/Where... Дієслово to be в Past Simple (was/were) у потрібній формі Суб'єкт (людина/предмет) being Дієслово із закінченням -ed або 3-тя форма неправильного дієслова Решта слів
Коли був собор був будували в місті?
Коли собор будується в селі? Зверніть увагу:
У реченнях зі словами What/Who в ролі підмета іншого суб'єкта вже не буде! What was being discussed yesterday? Що обговорювалося вчора? Who was being told to do that? Кому говорили зробити це?

Present Continuous Passive Твердження

Ствердження


У цьому реченні використано час Present Continuous Passive. Щоб утворити Present Continuous у пасивному стані, вам необхідно скористатися такою схемою:
Суб'єкт
(людина/предмет)
Дієслово
to be в потрібній формі
Дієслово із закінченням -ed або 3-я форма неправильного дієслова Решта слів
A new project є буває обговорюється сьогодні
Новий проект обговорюється зараз.
Present Continuous у пасивному стані використовується в тих самих випадках, що й в активному: йдеться про дії, які тривають у той момент, коли ви про них говорите.

Present Continuous Passive Питання

Запитання


Це питальне речення з Present Continuous Passive.
Речення 51-60:
Щоб поставити загальне запитання, на яке можна відповісти так чи ні, скористайтеся такою схемою:
Дієслово to be в потрібній формі Суб'єкт
(людина/предмет)
being Дієслово із закінченням -ed або 3-я форма неправильного дієслова Решта слів
Is Тортик бути приготований Ви?
Торт готується тобою? = Цей торт готуєш ти? Речення 61-75:
Щоб поставити запитання з питальним словом, скористайтеся такою схемою:
Запитальне слово What/When/Where... Дієслово to be у потрібній формі Суб'єкт
(людина/предмет)
being Дієслово із закінченням -ed або 3-я форма неправильного дієслова Решта слів
Где є Будинок буває Збудований?
Де будується будинок?
Зверніть увагу:
У реченнях зі словами What/Who в ролі підмета іншого суб'єкта вже не буде! What is being discussed right now? Що обговорюється зараз? Who is being invited? Хто запрошується?

Past Continuous Passive Заперечення

Заперечення


У цьому реченні використано час Past Continuous Passive із запереченням. Щоб утворити Past Continuous у пасивному стані із запереченням, вам необхідно скористатися такою схемою:
Суб'єкт (людина/предмет) Дієслово to be в Past Simple (was/were) у потрібній формі not being Дієслово із закінченням -ed або 3-я форма неправильного дієслова Решта слів
The conference була не була організована моїм коледжем
Конференція не була організована моїм коледжем.

Приклади використання Present/Past Continuous Passive

 • The crime was not being investigated properly. - Злочин не розслідувався належним чином.
 • My camera is being fixed in the shop. - Моя камера ремонтується у магазині.
 • We were not being hired. - Нас не найняли.
 • Why is she being asked to do that? - Чому її просять зробити це?
 • The book is being read by the boy. - Книжка читається хлопчиком.
 • Am I being told the truth? - Мені кажуть правду?
 • A new book is being written by my aunt. - Нова книга пишеться моєю тіткою.
 • The car is being washed now. - Машину миють зараз.
 • These texts were being written and published. - Ці тексти були написані та опубліковані.
 • Progress was being made. - Прогрес було зроблено.
 • Nuclear waste is not being reduced. - Радіоактивні відходи не зменшуються.
 • The problem is not being dealt with. - Проблемою не займаються.
 • Houses are being built by professionals. - Будинки будуються професіоналами.
 • What are you being told? - Що тобі кажуть?
 • How was the blood pressure being measured? - Як тиск вимірювався?
 • Requirements were not being met. - Вимоги не були задоволені.
 • New technology is not being developed. - Нова технологія не розробляється.
 • The event was being held in London. - Захід проводився у Лондоні.
 • The tests are being checked by the teacher. - Тести перевіряються вчителем.
 • Were they being asked about it? - Їх спитали про це?