Imperative mood. Наказовий спосіб в англійській мові

Нахил

Наказовий спосіб висловлює спонукання до скоєння дії, прохання чи наказ.


Щоб поставити дієслово у форму наказового способу, потрібно його використовувати без частки to.
Give me this document! – Дай мені цей документ!

Щоб висловити заборону, необхідно перед дієсловом поставити Do not або скорочену форму Don't.
Don't listen to her! – Не слухайте її!

Щоб підсилити наказ, перед дієсловом ставлять Do.
Do stay home! - Та залишись же вдома!

Щоб пом'якшити наказ, необхідно на початку або в кінці речення поставити слово please.
Open the window, please. - Відчиніть вікно, будь ласка.

Щоб висловити спонукання до дії, необхідно використовувати вираз Let, один із займенників (me, her, him, them) та дієслово.
Let me buy this present. – Дай мені купити цей подарунок.

Поєднання let та займенник us означають спонукання до спільної дії.
Let's (=Let us) join them! - Давайте приєднаємось до них!

Коли хочуть висловити своє роздратування стосовно будь-кого, то займенник you ставлять на перше місце.
You stop talking on the phone! - Ану, перестань говорити по телефону!

Якщо у наказовому способі вживається 2 дієслова, то між ними ставлять and.
Go and buy some food! - Піди купи трохи їжі!

-⇒ Прислівники always і never ставляться перед дієсловом.
Never talk to strangers! - Ніколи не розмовляй із незнайомими людьми!

Приклади використання Imperative mood

 • Be friendly. - Будьте дружелюбні.
 • Leave the books. - Залишіть книжки.
 • Check the hospitals. - Перевірте лікарні.
 • Let me check. - Дозволь мені перевірити.
 • Open those doors. - Відкрий ті двері.
 • Be wise. - Будь мудрим.
 • Help the poor boy! - Допоможи бідному хлопцеві!
 • Let's play a little game - Давай пограємо у маленьку гру.
 • Be aggressive. - Будь агресивним.
 • Buy a new car. - Купуйте нову машину.
 • Analyze the results. - Проаналізуй результати.
 • Ask a second question. - Задай друге запитання.
 • Be successful. - Будьте успішними.
 • Let them eat. - Дозволь їм поїсти.
 • Be free! - Будь вільним!
 • Be thankful! - Будьте вдячні!
 • Help an old soldier. - Допоможи старому солдатові.
 • Take the other car. - Візьми іншу машину.
 • Ask the questions. - Задай запитання.
 • Let's consider. - Давай розглянемо.