Imperative mood

Нахил

Наказовий спосіб висловлює спонукання до скоєння дії, прохання чи наказ.


Щоб поставити дієслово у форму наказового способу, потрібно його використовувати без частки to.
Give me this document! – Дай мені цей документ!

Щоб висловити заборону, необхідно перед дієсловом поставити Do not або скорочену форму Don't.
Don't listen to her! – Не слухайте її!

Щоб підсилити наказ, перед дієсловом ставлять Do.
Do stay home! - Та залишись же вдома!

Щоб пом'якшити наказ, необхідно на початку або в кінці речення поставити слово please.
Open the window, please. - Відчиніть вікно, будь ласка.

Щоб висловити спонукання до дії, необхідно використовувати вираз Let, один із займенників (me, her, him, them) та дієслово.
Let me buy this present. – Дай мені купити цей подарунок.

Поєднання let та займенник us означають спонукання до спільної дії.
Let's (=Let us) join them! - Давайте приєднаємось до них!

Коли хочуть висловити своє роздратування стосовно будь-кого, то займенник you ставлять на перше місце.
You stop talking on the phone! - Ану, перестань говорити по телефону!

Якщо у наказовому способі вживається 2 дієслова, то між ними ставлять and.
Go and buy some food! - Піди купи трохи їжі!

-⇒ Прислівники always і never ставляться перед дієсловом.
Never talk to strangers! - Ніколи не розмовляй із незнайомими людьми!

Приклади використання Imperative mood

 • Stop those children! - Зупиніть тих дітей!
 • Let me stay! - Дозвольте мені лишитися!
 • Let's hurry. - Давай поспішати.
 • Read a good book. - Прочитайте гарну книгу.
 • Become invisible. - Стань невидимою.
 • Take the children. - Візьми дітей.
 • Be successful. - Будьте успішними.
 • Let's leave. - Давайте підемо.
 • Ask those questions. - Задавайте ті питання.
 • Leave the horses. - Залишіть коней.
 • Eat the right food. - Їж правильну їжу.
 • Let him ask. - Дозвольте йому спитати.
 • Live a happy life. - Живіть щасливим життям.
 • Be confident. - Будь впевненим.
 • Be polite with them. - Будь ввічливий з ними.
 • Let's agree. - Давайте погодимося.
 • Get rich. - Стати багатим.
 • Let's work! - Давай працювати!
 • Let me continue. - Дозвольте мені продовжити.
 • Be happy! - Будь щасливим!