Mood Спосіб дієслова в англійській мові

Спосіб (Mood) – це особлива граматична категорія дієслів , що вказує на відношення мовця до певної дії чи стану або ж відношення дії (стану) до дійсності з погляду мовця і виражається певною формою дієслова.

В сучасній англійській мові виділяють три основних способи дієслів: The Indicative Mood (дійсний спосіб), The Imperative Mood (наказовий спосіб або імператив) та The Subjunctive Mood (умовний спосіб). В даній статті будуть детально розглянуті так звані прямі способи дієслова: дійсний спосіб та наказовий спосіб .

Indicative Mood

Дійсний спосіб (The Indicative Mood) вказує на те, що мовець сприймає дію, виражену дієсловом, як реальний факт, що відноситься до минулого, теперішнього або майбутнього часу. В такому випадку дієслова використовуються в своїх звичайних формах в залежності від граматичного часу , стану , особи та числа підмета тощо.

 • Charles is a student. – Чарльз - студент.
 • The water was contaminated with industrial waste. – Вода була забруднена промисловими відходами.
 • My friends won’t be playing football tomorrow at 10 a.m. – Мої друзі не будуть грати в футбол завтра о десятій ранку.

Дійсний спосіб також використовується для вираження реальної умови – такої умови, існування якої вважається дуже ймовірним або ж реальним.

 • If Kate is nice, she can get some candies. – Якщо Кейт буде гарною дівчинкою, вона може отримати цукерки.
 • If it’s too hot outside, we will stay at home. – Якщо на вулиці буде надто спекотно, ми залишимося вдома.
 • You will definitely be punished if you do this again. – Ти точно будеш покараний, якщо знову це зробиш.

Interrogative Mood

Іноді в англійській мові також окремо виділяють питальний спосіб (Interrogative Mood) – спосіб дієслова, що використовується для утворення питань. В англійській мові в залежності від типу питання питальне речення утворюється за допомогою необхідного порядку слів, а також певних питальних слів (в спеціальних питаннях) та допоміжних дієслів . 

 • Загальне питання (yes / no question)
 • Do you like ice-cream? – Тобі подобається морозиво?
 • Have Tom and Sean been living here since their childhood? – Том та Шон з дитинства живуть тут?
 • Спеціальне питання (wh-question)
 • What are you doing right now? – Що ти зараз робиш?
 • Who called you last night? – Хто дзвонив тобі минулої ночі?
 • Розділове питання (tag question)
 • You are a student, aren’t you ? – Ти - студент, чи не так?
 • Jack couldn’t do that, could he ? – Джек не міг цього зробити, правда?
 • Альтернативне питання (alternative question)
 • Do you want tea or coffee? – Ти хочеш чай чи каву?
 • Are you a cat person or a dog person? – Ти любиш котів чи собак? (Ти - котолюб чи собачник?)
 • Заперечне питання (negative question)
 • Aren’t you coming? – Хіба ти не прийдеш?
 • Why did he not tell me? – Чому він не сказав мені?
 • Непряме питання (indirect question)
 • I don’t know where Jack is now . – Я не знаю, де зараз Джек.
 • He wondered whether it was possible to meet again . – Він цікавився, чи буде це можливим зустрітися завтра.

Imperative Mood

Наказовий спосіб (The Imperative Mood) виражає наказ, команду або ж прохання, а також дозвіл, заборону або ж пораду. В сучасній англійській мові наказовий спосіб виражається тільки одним шляхом – через форму інфінітиву смислового дієслова без частки to . В англійській мові імператив використовується по відношенню до другої особи (однини та множини), тому займенник you , як правило, не вживається. 

 • Get out of your car! – Вилазь з машини!
 • Please give me my glasses. – Будь ласка, подай мені мої окуляри.
 • Lily, be nice and don’t disturb your dad. – Лілі, будь гарною дівчинкою і не заважай своєму таткові.

Однак іноді займенник you може використовуватися в реченні для сильнішої емоційної виразності наказу або повчання.

 • I’ll go shopping and you stay here. – Я піду по магазинам, а ти залишайся тут.
 • You go to your room right now, young man! – Ти негайно ж підеш до своєї кімнати, молодий чоловіче!

Заперечна форма наказового способу утворюється за допомогою допоміжного дієслова do (в формі don’t ). Do використовується зі всіма дієсловами, навіть для дієслова to be . 

 • Don’t yell! I can hear you. – Не волай! Я тебе чую.
 • Please don’t touch this vase. – Будь ласка, не чіпайте цю вазу.
 • Don’t be shy! Make yourself at home. – Не соромся! Почувай себе як вдома.

В заперечних формах для емоційності висловлювання також може бути використаний займенник you . В сучасній англійській доволі часто вживаються імперативні речення, в яких you може ставитися після don’t .

 • You don’t do this! – Не смій робити цього!
 • Don’t you say it. – Не кажи цього.
 • Don’t you even dare to talk to her again. – Навіть не намагайся ще хоч раз заговорити з нею.

Допоміжне дієслово do також використовується в стверджувальних імперативних реченнях перед формою смислового дієслова для сильнішої емоційної виразності прохання або пом'якшення наказу. 

 • Do be quiet! – Поводь себе тихо! (Тихіше!)
 • Do dance for me again. – Ну потанцюй для мене ще раз.

Let, let’s

В англійській мові наказовий спосіб ( імператив ) використовується в основному по відношенню до you (до другої особи). Тому для вираження наказу, дозволу по відношенню до he , she , it , they (до третьої особи) використовується дієслово to let (вживається на початку речення) та форма голого інфінітиву смислового дієслова (після прямого додатку him , her , it , them ). Українською мовою такі речення часто перекладаються за допомогою слова « нехай ».

 • Let Jack be quiet. – Нехай Джек поводить себе тихо.
 • Let the children go to bed right now. – Хай діти негайно ж підуть спати.
 • Let the dog sleep outside tonight. – Хай соба спить на вулиці сьогодні вночі.
 • Let there be no misunderstanding between us. – Нехай між нами не буде ніякого непорозуміння.

To let також використовується з першою особою для вираження пропозиції або спонукання до спільної дії. В такому випадку to let використовується в формі let’s (скорочення від let us в більш формальному мовленні).

 • Let’s get out of here! – Валимо звідси!
 • Let’s see where we can go tomorrow. – Давай подивимося, куди ми можемо сходити завтра.
 • Let’s be honest: I don’t like your painting. – Будемо відвертими: мені не подобається твоя картина.

Let us в значенні спонукання до дії легко сплутати з формою імперативу let us («дай нам», «дозволь нам»). Саме тому для того, щоб уникнути неправильного трактування речення краще використовувати скорочену форму let’s для вираження пропозиції або запрошення до спільної дії.

 • Let’s go! – Ходімо! (скорочена форма)
 • Let us go! – Ходімо! (повна форма, формальне мовлення)
 • Let us go! – Відпусти нас! Дай нам піти! (форма імперативу для другої особи)

Заперечення з let’s може бути утвореним двома способами: за допомогою звороту don’t let’s або ж за допомогою форми let’s not (останній варіант зустрічається частіше). 

 • Let’s not be sad now! – Давай не будемо сумувати зараз!
 • Let’s not argue about that thing. – Давай не будемо сперечатися через цю справу.
 • Don’t let’s be angry on children. – Давай не будемо сердитися на дітей.
 • Don’t let’s argue about that thing. – Давай не будемо сперечатися через цю справу.

Приклади використання Imperative mood

 • Read the first page. - Прочитайте першу сторінку.
 • Choose the right path. - Вибери правильний шлях.
 • Be an honest woman. - Будьте чесною жінкою.
 • Be positive! - Будьте позитивні!
 • Read these letters. - Прочитайте ці листи.
 • Let him wait. - Дозволь йому почекати.
 • Open the windows! - Відкрий вікна!
 • Be a good father - Будь добрим батьком.
 • Let's concentrate. - Давай сконцентруємося.
 • Let's decide. - Давай вирішимо.
 • Prepare the horses. - Підготуйте коней.
 • Let him try. - Дозвольте йому спробувати.
 • Use these words. - Використовуйте ці слова.
 • Describe the people. - Опишіть людей.
 • Open the back door! - Відкрий задні двері!
 • Create a simple system. - Створіть просту систему.
 • Buy the tickets. - Купуйте квитки.
 • Be happy! - Будь щасливим!
 • Become invisible. - Стань невидимою.
 • Let's buy a nice hat. - Давай купимо милого капелюха.