Imperative mood. Наказовий спосіб в англійській мові

Нахил

Наказовий спосіб висловлює спонукання до скоєння дії, прохання чи наказ.


Щоб поставити дієслово у форму наказового способу, потрібно його використовувати без частки to.
Give me this document! – Дай мені цей документ!

Щоб висловити заборону, необхідно перед дієсловом поставити Do not або скорочену форму Don't.
Don't listen to her! – Не слухайте її!

Щоб підсилити наказ, перед дієсловом ставлять Do.
Do stay home! - Та залишись же вдома!

Щоб пом'якшити наказ, необхідно на початку або в кінці речення поставити слово please.
Open the window, please. - Відчиніть вікно, будь ласка.

Щоб висловити спонукання до дії, необхідно використовувати вираз Let, один із займенників (me, her, him, them) та дієслово.
Let me buy this present. – Дай мені купити цей подарунок.

Поєднання let та займенник us означають спонукання до спільної дії.
Let's (=Let us) join them! - Давайте приєднаємось до них!

Коли хочуть висловити своє роздратування стосовно будь-кого, то займенник you ставлять на перше місце.
You stop talking on the phone! - Ану, перестань говорити по телефону!

Якщо у наказовому способі вживається 2 дієслова, то між ними ставлять and.
Go and buy some food! - Піди купи трохи їжі!

-⇒ Прислівники always і never ставляться перед дієсловом.
Never talk to strangers! - Ніколи не розмовляй із незнайомими людьми!

Приклади використання Imperative mood

 • Open the envelopes. - Відкрийте конверти.
 • Let us celebrate! - Давайте святкувати!
 • Use these words. - Використовуйте ці слова.
 • Assess the results. - Оцініть результати.
 • Be wise. - Будь мудрим.
 • Read the first page. - Прочитайте першу сторінку.
 • Check the hospitals. - Перевірте лікарні.
 • Do the first exercise. - Зроби першу вправу.
 • Count the clouds. - Порахуй хмари.
 • Find the words. - Знайди слова.
 • Make a good dinner. - Приготуйте хорошу вечерю.
 • Wake the kids. - Розбуди дітей.
 • Let's dance. - Давай потанцюємо.
 • Create a simple system. - Створіть просту систему.
 • Get angry! - Розлютитесь!
 • Open the windows! - Відкрий вікна!
 • Let's try! - Давай спробуємо!
 • Find a clean shirt. - Знайди чисту сорочку.
 • Use the mobile phone. - Скористайтеся мобільним телефоном.
 • Be friendly. - Будьте доброзичливими.