Tenses with Present meaning

Часи для вираження теперішнього

Present Simple використовується для позначення:

-       регулярних дій (Я щоранку прокидаюся о 6-й годині.)
-      дій за розкладом (Потром поїзда відправляється о 4.30.)
-      фактів, які завжди істинні (Сонце встає на Сході.

Слова-підказки: usually (зазвичай), often (часто), sometimes (іноді), always (завжди), every day/week/month/year (кожний(ую) день/тиждень/місяць/рік)

Present Continuous використовується

-        коли дія відбувається прямо зараз (Я читаю цікаву книгу.)
-        коли дія відбувається впродовж тривалішого часу, але постійно (I am working hard this week. She is learning Spanish this year.)
-       для планів на майбутнє (We are travelling to France this summer.)

Слова-підказки: now (now), at the moment (у цей момент), right now (просто зараз), this week/month/year (на цьому тижні/У цьому /місяці/році).

Present Perfect Continuous використовується, коли

- дія розпочалась, тривала та закінчилась до моменту промови, а результат видно зараз: Ох, ти абсолютно мокра. був дощ.
- дія розпочалась у минулому та продовжується зараз: I вчився іспанську мову протягом двох років

.

Приклади використання Tenses with Present meaning

 • Ted is looking at you. - Тед дивиться на тебе.
 • Do you travel a lot? - Ти багато подорожуєш?
 • It is raining, we don't want to go anywhere. - Йде дощ, ми не хочемо нікуди йти.
 • Mary doesn't drive. - Мері не водить машину.
 • Are you going to the library now? - Ти зараз ідеш у бібліотеку?
 • What are you doing after the class? - Що ти робиш після уроку?
 • Paul does not work at the pharmacy any more. - Пол більше не працює в аптеці.
 • What does Emily do in her free time? - Що робить Емілі у вільний час?
 • We have not been living in London for two years. - Ми не живемо у Лондоні 2 роки.
 • How long have you been living in Paris? - Як довго ти живеш у Парижі?
 • Does Susan go to university three times a week? - Сьюзан ходить до університету тричі на тиждень?
 • Dad is working now. - Тато зараз працює.
 • Is your mother doing the washing-up now? - Твоя мама зараз миє посуд?
 • Anna resembles her grandmother very much. - Анна дуже схожа на свою бабусю.
 • Where is Emily rushing now? - Куди Емілі зараз поспішає?
 • I usually walk to work. - Зазвичай я ходжу на роботу пішки.
 • Jack is not reading, he is playing computer games now. - Джек не читає, він грає у комп'ютерні ігри зараз.
 • We do not go to the theatre often. - Ми не часто ходимо до театру.
 • Lilly is not answering her phone, I am worried. - Ліллі не бере телефону, я хвилююся.
 • Emily is smelling the flowers. - Емілі нюхає квіти.