Future Perfect Майбутній доконаний час

Стверджувальне речення

Future Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова will (або рідше shall) та форми доконаного інфінітиву Perfect Infinitive (have + смислове дієслово в третій формі) без частки to.

Якщо доконаний інфінітив утворюється від правильного дієслова, то його третя форма утворюється за допомогою додавання закінчення закінчення -ed. Якщо використовується неправильне дієслово, тоді третя форма береться з таблиці неправильних дієслів. Якщо необхідного дієслова немає в цій таблиці, це означає, що він правильний і до нього слід додавати закінчення -ed.

Will в сучасній англійській мові вживається для всіх осіб однини та множини.
Shall використовується з першою особою IWe, але його використання зараз вважається застарілим.

В сучасній англійській для всіх осіб будь-якого числа використовується тільки will й це не вважається помилкою. Але shall ще можна зустріти в газетах, старих або офіційних текстах, в художній літературі.

 • will = ‘ll (скорочення)
 • shall = ‘ll
 • I shall have done this work by 5 o’clock tomorrow. – Я виконаю цю роботу до 5-ї години завтра.
 • She will have bought these flowers before the beginning of the party. – Вона придбає ці квіти до початку вечірки.
 • They will have found the new actor by next week. – Вони знайдуть нового актора до наступного тижня.

Всі правила додавання закінчення -ed розглянуті в окремій статті.

 • to work → worked
 • to translate → translated
 • to agree → agreed
 • to study → studied
 • to play → played
 • to stop → stopped
 • to relax → relaxed

Заперечне речення

Заперечення в Future Perfect утворюється шляхом додавання частки not після допоміжного дієслова will або shall.

 • I willnot have done this work by 5 o’clock tomorrow. – Я не виконаю цю роботу до 5-ї години завтра.
 • They willnot have found the new actor by next week. – Вони не знайдуть нового актора до наступного тижня.
 • will not = won’t (скорочення)
 • shall not = shan’t
 • She won’t have bought these flowers before the beginning of the party. – Вона не придбає ці квіти до початку вечірки.

Питальне речення

Утворення загального питання в Future Perfect відбувається шляхом винесення допоміжного дієслова will або shall на початок речення перед підметом.

 • Will I have done this work by 5 o’clock tomorrow? – Я виконаю цю роботу до 5-ї години завтра?
 • Will she have bought these flowers before the beginning of the party? – Вона придбає ці квіти до початку вечірки?
 • Will they have found the new actor by next week? – Вони знайдуть нового актора до наступного тижня?

Спеціальне питання в Future Perfect утворюється за допомогою певного питального слова або фрази, що ставиться на початку речення. Подальший порядок слів такий самий як і в загальному питанні для Future Perfect.

 • Whatshall I have done by 5 o’clock tomorrow? – Що я виконаю до 5-ї години завтра?
 • Whenwill she have bought these flowers? – Коли вона придбає ці квіти? (до якого часу?)
 • Wherewill they have found a new actor by next week? – Де вони знайдуть нового актора до наступного тижня?

Використання Future Perfect

Завершені дії в майбутньому

Future Perfect використовується для описання дії у майбутньому, яка почнеться та закінчиться до певного моменту або до іншої дії в майбутньому, або ж буде тривати в цей певний момент у майбутньому.

 • I shall have worked as a teacher for 20 years by next March. – До наступного березня я пропрацюю вчителем протягом 20 років.
 • I will have found a new job by next month. – Я знайду нову роботу до наступного місяця.
 • She will have cleaned the room by the time you come back. – Вона прибере кімнату до того часу, як ти повернешся.
 • They won’t have bought this house until the end of the week. – Вони не придбають цей дім до кінця (цього) тижня.

Маркери часу

Маркери часу в Future Perfect вказуються на певний час у майбутньому, до якого почнеться, завершиться або в який буде тривати певна дія. Вони відповідають на питання «до якого моменту, часу?».

 • before – до, перед тим, як
 • till – до (тільки для заперечних речень)
 • until – до (тільки для заперечних речень)
 • by then – до того часу
 • by the time – к того часу, як; коли
 • by 3 p.m. – до 3-ї вечора
 • by 5 o’clock – до 5-ї години
 • by 7 a.m. – к 7-ї ранку
 • by tomorrow – до завтра
 • by next week – до наступного тижня
 • by next month – до наступного місяця
 • by next year – до наступного року
 • by next century – до наступного сторіччя

Приклади використання Future perfect

 • Will the plane have landed by midnight? - Літак приземлиться опівночі?
 • The bus won't have come by nine o'clock. - Автобус не приїде до дев'ятої години.
 • She will not have written another article before the teacher comes. - Вона не напише іншу статтю, перш ніж учитель прийде.
 • I won't have bought tickets by tomorrow. - Я не куплю квитки до завтрашнього дня.
 • Will he have finished his thesis by April? - Він закінчить свою дисертацію до квітня?
 • My mum won't have cooked the dinner before the guests come. - Моя мама не приготує вечерю, перш ніж гості прийдуть.
 • He will have got there by noon. - Він дістанеться туди до полудня.
 • Will the plane have taken off by six am? - Літак злетить до шостої ранку?
 • She won't have resigned by the next month. - Вона не вийде у відставку до наступного місяця.
 • We'll have bought a country house by the summer. - Ми купимо заміський будинок до літа.
 • She will have learnt Japanese before she goes to Tokyo. - Вона вивчить японський, перш ніж вона поїде Токіо.
 • She will have found a job by June. - Вона знайде роботу до червня.
 • It will not have got colder by November. - До листопада не похолодає.
 • My mother will have bought a new house by January. - Моя мати придбає новий будинок до січня.
 • When will she have written the article? - Коли вона напише статтю?
 • He won't have bought new shoes by his wedding. - Він не придбає нові черевики до свого весілля.
 • We'll have done shopping before you come. - Ми зробимо покупки, перш ніж ти прийдеш.
 • He will have finished his project by Friday. - Він закінчить свій проект до п'ятниці.
 • She will have started a new job by April. - Вона розпочне нову роботу до квітня.
 • The plane will have landed by three o'clock. - Літак приземлиться до третьої години.