Future perfect

Майбутнє досконале

Час Future Perfect (Майбутнє досконале) використовується, коли потрібно описати дію, яка закінчиться до певного моменту часу або до початку іншої дії. Цей час використовується в англійській мові не так часто.

Маркерами Future Perfect, які вказують на необхідність використання цього часу, є такі слова:

 • by next week (month/year/…) – до наступного тижня (місяця/року/…);

I will have started new project by next week. – Я почну новий проект до наступного тижня.

 • by then – на той час; by Saturday – до суботи і т.д.

She will have come back by Friday. – Вона повернеться до суботи.

Момент часу може виражатися за допомогою конструкції before/when + Present Simple:

 • before he comes – перш ніж він прийде;

I will have cleaned the room before he comes. Я приберу кімнату, перш ніж він прийде;

Я приберу кімнату, перш ніж він прийде.

 • when she returns – коли вона повернеться.

I will call you when she returns. Я подзвоню тобі, коли вона повернеться.

Я подзвоню тобі, коли вона повернеться.

Схема утворення Future Perfect

 • Позитивне речення: суб'єкт + will have + правильне дієслово із закінченням -ed/третя форма неправильного дієслова + решта слів

She (суб'єкт) will have done (3-тя форма неправильного дієслова) her home task by six o’clock. – Вона зробить свою домашню роботу до шостої години. = Дія завершиться до певного моменту – до шостої години.

 • Негативне речення: суб'єкт + will have not/won’t + правильне дієслово із закінченням -ed/третя форма неправильного дієслова + решта слів
 • .

He (суб'єкт) will not have finished (правильне дієслово + ed) his book before his dad comes. – Він не закінчить свою книгу, перш ніж його батько прийде. = Дія не завершиться до моменту, коли відбудеться інша дія.

 • Questions:

Загальне запитання

  • Will + суб'єкт + have + правильне дієслово із закінченням -ed/третя форма неправильного дієслова + інші слова

Will you (суб'єкт) have talked (правильне дієслово + ed) to her by tomorrow? – Ти поговориш із нею до завтрашнього дня? = Питання про те, чи завершиться дія до певного моменту.

Спеціальне запитання

  • Запитальне слово (What, When, How тощо) + will + суб'єкт + have + правильне дієслово із закінченням -ed/третя форма неправильного дієслова + решта слів

What (питальне слово) will you have done (3-тя форма неправильного дієслова) by next week? – Що ти зробиш до наступного тижня? = Питання про те, що станеться до певного моменту.

Приклади використання Future perfect

 • She will have started a new job by April. - Вона розпочне нову роботу до квітня.
 • My mother will have bought a new house by January. - Моя мати придбає новий будинок до січня.
 • I'll have resigned by tomorrow. - Я піду у відставку до завтрашнього дня.
 • She'll have moved to a new flat by next week. - Вона переїде до нової квартири наступного тижня.
 • Will he have got the job by next month? - Він отримає роботу до наступного місяця?
 • Who will have cooked lunch by noon? - Хто приготує обід до полудня?
 • Who will have finished the task by tomorrow? - Хто закінчить завдання до завтрашнього дня?
 • I won't have bought tickets by tomorrow. - Я не куплю квитки до завтрашнього дня.
 • Will the bus have come by eight o'clock? - Автобус приїде до восьмої години?
 • James will have finished his homework before his mother comes back. - Джеймс закінчить свою домашню роботу, перш ніж мати повернеться.
 • Mary will have cooked dinner before we come back. - Мері приготує обід, перш ніж ми повернемося.
 • He will not have arrived by eight pm. - Він не приїде до восьмої вечора.
 • How will she have finished her report by tomorrow? - Як вона закінчить свій звіт завтрашнього дня?
 • When will you have bought a new car? - Коли ти придбаєш нову машину?
 • Will she have cooked breakfast before we come? - Вона приготує сніданок, перш ніж ми прийдемо?
 • She'll have cleaned the house before we leave. - Вона прибере будинок, перш ніж ми поїдемо.
 • He won't have bought new shoes by his wedding. - Він не придбає нові черевики до свого весілля.
 • The patient will have recovered by next week. - Пацієнт видужає наступного тижня.
 • My mom will have been retired by September. - Моя мама вийде на пенсію до вересня.
 • She will have woken up by nine am. - Вона прокинеться до дев'ятої ранку.