Future Perfect Майбутній доконаний час

Стверджувальне речення

Future Perfect утворюється за допомогою допоміжного дієслова will (або рідше shall) та форми доконаного інфінітиву Perfect Infinitive (have + смислове дієслово в третій формі) без частки to.

Якщо доконаний інфінітив утворюється від правильного дієслова, то його третя форма утворюється за допомогою додавання закінчення закінчення -ed. Якщо використовується неправильне дієслово, тоді третя форма береться з таблиці неправильних дієслів. Якщо необхідного дієслова немає в цій таблиці, це означає, що він правильний і до нього слід додавати закінчення -ed.

Will в сучасній англійській мові вживається для всіх осіб однини та множини.
Shall використовується з першою особою IWe, але його використання зараз вважається застарілим.

В сучасній англійській для всіх осіб будь-якого числа використовується тільки will й це не вважається помилкою. Але shall ще можна зустріти в газетах, старих або офіційних текстах, в художній літературі.

 • will = ‘ll (скорочення)
 • shall = ‘ll
 • I shall have done this work by 5 o’clock tomorrow. – Я виконаю цю роботу до 5-ї години завтра.
 • She will have bought these flowers before the beginning of the party. – Вона придбає ці квіти до початку вечірки.
 • They will have found the new actor by next week. – Вони знайдуть нового актора до наступного тижня.

Всі правила додавання закінчення -ed розглянуті в окремій статті.

 • to work → worked
 • to translate → translated
 • to agree → agreed
 • to study → studied
 • to play → played
 • to stop → stopped
 • to relax → relaxed

Заперечне речення

Заперечення в Future Perfect утворюється шляхом додавання частки not після допоміжного дієслова will або shall.

 • I willnot have done this work by 5 o’clock tomorrow. – Я не виконаю цю роботу до 5-ї години завтра.
 • They willnot have found the new actor by next week. – Вони не знайдуть нового актора до наступного тижня.
 • will not = won’t (скорочення)
 • shall not = shan’t
 • She won’t have bought these flowers before the beginning of the party. – Вона не придбає ці квіти до початку вечірки.

Питальне речення

Утворення загального питання в Future Perfect відбувається шляхом винесення допоміжного дієслова will або shall на початок речення перед підметом.

 • Will I have done this work by 5 o’clock tomorrow? – Я виконаю цю роботу до 5-ї години завтра?
 • Will she have bought these flowers before the beginning of the party? – Вона придбає ці квіти до початку вечірки?
 • Will they have found the new actor by next week? – Вони знайдуть нового актора до наступного тижня?

Спеціальне питання в Future Perfect утворюється за допомогою певного питального слова або фрази, що ставиться на початку речення. Подальший порядок слів такий самий як і в загальному питанні для Future Perfect.

 • Whatshall I have done by 5 o’clock tomorrow? – Що я виконаю до 5-ї години завтра?
 • Whenwill she have bought these flowers? – Коли вона придбає ці квіти? (до якого часу?)
 • Wherewill they have found a new actor by next week? – Де вони знайдуть нового актора до наступного тижня?

Використання Future Perfect

Завершені дії в майбутньому

Future Perfect використовується для описання дії у майбутньому, яка почнеться та закінчиться до певного моменту або до іншої дії в майбутньому, або ж буде тривати в цей певний момент у майбутньому.

 • I shall have worked as a teacher for 20 years by next March. – До наступного березня я пропрацюю вчителем протягом 20 років.
 • I will have found a new job by next month. – Я знайду нову роботу до наступного місяця.
 • She will have cleaned the room by the time you come back. – Вона прибере кімнату до того часу, як ти повернешся.
 • They won’t have bought this house until the end of the week. – Вони не придбають цей дім до кінця (цього) тижня.

Маркери часу

Маркери часу в Future Perfect вказуються на певний час у майбутньому, до якого почнеться, завершиться або в який буде тривати певна дія. Вони відповідають на питання «до якого моменту, часу?».

 • before – до, перед тим, як
 • till – до (тільки для заперечних речень)
 • until – до (тільки для заперечних речень)
 • by then – до того часу
 • by the time – к того часу, як; коли
 • by 3 p.m. – до 3-ї вечора
 • by 5 o’clock – до 5-ї години
 • by 7 a.m. – к 7-ї ранку
 • by tomorrow – до завтра
 • by next week – до наступного тижня
 • by next month – до наступного місяця
 • by next year – до наступного року
 • by next century – до наступного сторіччя

Приклади використання Future perfect

 • I'll have resigned by tomorrow. - Я піду у відставку до завтрашнього дня.
 • She won't have cleaned the room before the party starts. - Вона не прибере кімнату, перш ніж вечірка розпочнеться.
 • When will you have bought a new car? - Коли ти придбаєш нову машину?
 • He will have got back by October. - Він повернеться до жовтня.
 • She'll have moved to a new flat by next week. - Вона переїде до нової квартири наступного тижня.
 • Who will have finished the task by tomorrow? - Хто закінчить завдання до завтрашнього дня?
 • I will have got this job by tomorrow. - Я отримаю цю роботу до завтрашнього дня.
 • Kate will have cleaned the house before her mother comes back. - Кейт прибере будинок, перш ніж її мати повернеться.
 • Where will she have gone by tomorrow? - Куди вона піде до завтрашнього дня?
 • I will have graduated by next year. - Я закінчу навчання наступного року.
 • Will they have completed the report by six pm? - Вони закінчать звіт до шостої вечора?
 • My mother will have bought a new house by January. - Моя мати придбає новий будинок до січня.
 • Will we have reached our destination by the morning? - Ми досягнемо нашого пункту призначення до ранку?
 • When will they have got divorced? - Коли вони розлучаться?
 • The robbers will have taken all money before the police arrive. - Грабіжники заберуть усі гроші, перш ніж поліція приїде.
 • I won't have bought tickets by tomorrow. - Я не куплю квитки до завтрашнього дня.
 • When will we have painted the door? - Коли ми пофарбуємо двері?
 • What will you have learnt by graduation? - Чого ти навчишся до випуску?
 • Will he have found a new job by next week? - Він знайде нову роботу наступного тижня?
 • She won't have bought a new dress by her birthday. - Вона не придбає нову сукню до дня народження.
Future perfect

Правила використання Future perfect в англійській граматиці з прикладами.