Past Continuous Минулий тривалий час

 

Стверджувальне речення

Past Continuous ( Past Progressive ) утворюється за допомогою допоміжного дієслова was або were та форми простого дієприкметника теперішнього часу (дієслово з закінченням - ing ). Was та were – це форми минулого часу допоміжного дієслова to be .

Вибір необхідної форми залежить від підмета (головного члена речення), його особи та числа.
Was – використовується, коли підмет виражений займенником або іменником в однині ( I , he , she , it ).
Were – використовується, коли підмет виражений займенником або іменником у формі множини ( we , they ) або ж разом з займенником you (ти, ви, ввічливе Ви).

 • I was sing ing a song. – Я співав пісню.
 • She was drink ing tea. – Вона пила чай.
 • They were watch ing the movie. – Вони дивилися кіно.

Всі правила додавання закінчення -ing детально розглянуті в окремій статті.

 • to enter → enter ing
 • to l ie → l y ing
 • to tak e → tak i ng
 • to agr ee → agr ee ing
 • to sa y → sa y ing
 • to rela x → rela x ing
 • to ru n → ru nn ing
 • to trave l → trave ll ing / trave l ing

Заперечне речення

Заперечення в Past Continuous утворюється за допомогою додавання частки not після допоміжного дієслова was або were . Загальний порядок слів в реченні не змінюється.

 • I was not singing a song when you came. – Я не співала пісню, коли ти прийшов.
 • She was not drinking tea at 3 p.m. – Вона не пила чай о 3-й дня.
 • They were not watching the movie when you called them. – Вони не дивилися кіно, коли ти їм зателефонував.
 • was not = wasn’t (скорочення)
 • I wasn’t playing at 5 p.m. – Я не грав о 5-й вечора.
 • were not = weren’t
 • You weren’t working when we came. – Ти не працював, коли ми прийшли.

Питальне речення

Загальне питання в Past Continuous утворюється шляхом винесення допоміжних дієслів was або were на початок речення перед підметом .

 • Was I singing a song? – Я співала пісню?
 • Was she drinking tea? – Вона пила чай?
 • Were they watching the movie? – Вони дивилися кіно?

Спеціальне питання в Past Continuous утворюється за допомогою питального слова або фрази, що ставиться в самий початок речення. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні з Past Continuous ( was, were + підмет + дієслово з - ing ).

 • What was I singing at karaoke at the same time yesterday? – Що я співав в караоке в цей самий час вчора?
 • When was she doing her hometask? – Коли вона виконувала своє домашнє завдання?
 • Where were they watching the movie when the fire began? – Де вони дивилися кіно, коли почалася пожежа?

Використання Past Continuous

Тривалі дії в певний проміжок часу в минулому

Past Continuous використовується для вираження дій, що відбувалися в конкретний, точно відомий момент або проміжок часу в минулому.

 • Yesterday at 10 p.m . I was climbing the tree. – Вчора о 10-й вечора я вилазила на дерево .
 • At 5 o’clock yesterday evening my sister was flying from Sydney. – Вчора о 5-й моя сестра летіла з Сіднея.
 • At the same time two years ago we were visiting my parents. – В цей же час два роки тому ми провідували моїх батьків.
 • She was still dancing at midnight. – О півночі вона все ще танцювала.
 • Last night at 1 a.m . I was preparing my speech. – Минулої ночі о першій годині я готував свою промову.

Точний момент часу в Past Continuous може уточнюватися або перериватися іншою короткочасною дією, вираженою в Past Simple .

 • She was cleaning the house when the phone rang . – В той час, коли вона прибиралася в домі, задзвонив телефон.
 • John was cooking dinner when he suddenly cut his finger . – Коли Джон готував обід, він раптово порізав собі палець.
 • Helen was using the blender so she didn’t hear you came in . – Хелен користувалася блендером, тому вона не чула, як ти увійшов.

Слова while в той час, як », « поки ») та when коли ») підкреслюють та використовуються з різними частинами складнопідрядного речення. Як правило, після слова while вживається Past Continuous , а після when вживається Past Simple .

 • While I was typing my report everyone left the office. – Поки я друкувала свій звіт, всі залишили офіс.
 • While I was eating my soup, he came home. – В той час, коли я їв суп, він прийшов додому.
 • I was eating my soup when he came home. – Я їв суп, коли він прийшов додому.
 • When Dana broke the cup I was making some cakes. – Коли Дана розбила чашку, я готувала тістечка.

Одночасні дії у минулому

Past Continuous використовується для вираження в одному реченні декількох дій, що відбувалися одночасно в минулому.

 • She was doing her makeup while she was talking over the telephone. – Вона робила макіяж в той час, коли розмовляла по телефону.
 • They were drinking a cup of coffee while they were sitting at that restaurant. – Вони пили каву, поки сиділи в тому ресторані.
 • We were eating delicious pasta while we were watching a new cartoon. – Ми їли смачну пасту, коли дивилися новий мультик.
 • I was playing the guitar and Jane was playing along the drum. – Я грала на гітарі, а Джейн пригравала мені на барабані.
 • Children were playing games, eating sweets and drinking Cola. – Діти грали в ігри, їли солодощі та пили колу.

Вираження несхвалення, роздратування

Past Continuous використовується для вираження несхвалення, нетерплячості або роздратованості певною дією в минулому. В такому значенні Past Continuous здебільшого використовується зі словами always (завжди, постійно), often (часто), constantly (постійно). Ці слова вживаються між допоміжними дієсловами was або were та смисловим дієсловом з закінченням - ing (формою дієприкметника ).

 • He was always interrupting me when I was talking. – Він завжди (постійно) мене переривав, коли я говорив.
 • She was constantly losing our keys on the vacation. – На відпочинку вона постійно губила наші ключі.
 • We were often waiting for that friend of his. He was so slow. – Ми часто чекали того його друга. Він був таким повільним.
 • As she was always inspecting my stuff I didn’t like her. – Оскільки вона постійно перевіряла мої речі, я її не любив.

В такому значенні Past Continuous схожий на конструкцію used to , однак відрізняється від неї своїм негативним відтінком.

 • He used to worry about money too much. – Він занадто багато піклувався про гроші.
 • Clark used to complain constantly about anything. – Кларк постійно через все жалівся.

Заплановані дії, що не відбулися

Past Continuous використовується для вираження запланованих дій в минулому, що, однак, не відбулися. Часто в таких реченнях використовуються дієслова mean (збиратися, мати намір), intend (мати на меті, збиратися, задумати), hope (сподіватися), expect (очікувати), think (думати, гадати), plan (планувати).

 • I was hoping to meet her at the bookstore but she didn’t come. – Я сподівався зустріти її в книжковому магазині, але вона не прийшла.
 • My mother was thinking of cooking a pie but we wanted some pizza. – Моя мати думала приготувати пиріг, але ми хотіли піццу.
 • Tom was planning to buy these tickets for the concert but forgot his wallet at home. – Том збирався купити ці квитки на концерт, але забув всій гаманець вдома.

Маркери часу

Past Continuous використовується, якщо на питання « коли це відбувалося? » можна вказати точний, конкретний час або проміжок часу в минулому.

 • at that moment – в той момент
 • at the same time – в цей же час (у минулому)
 • while – в той час, як; поки
 • when – коли
 • as – так як
 • all morning / the whole morning – протягом всього ранку, весь ранок
 • all night (long) / the whole night – протягом всієї ночі, всю ніч
 • all evening / the whole evening – протягом всього вечора, весь вечір
 • all day (long) / the whole day – протягом всього дня, весь день
 • last Monday – минулого понеділка
 • last week – минулого тижня
 • last year – минулого року, в минулому році

Приклади використання Past Continuous

 • I wasn't doing anything! - Я нічого не робив!
 • We were sitting in the library. - Ми сиділи у бібліотеці.
 • Why was she yelling? - Чому вона кричала?
 • I wasn't thinking clearly. - Я не думала ясно.
 • I wasn't fighting him. - Я не бився з ним.
 • He knew they were talking about him. - Він знав, що вони говорили про нього.
 • He was not looking at anything. - Він не дивився ні на що.
 • He was leaving in the morning. - Він виїжджав вранці.
 • They weren't coming upstairs. - Вони не піднімалися нагору.
 • What were they protecting? - Що вони захищали?
 • What was he seeking? - Що він шукав?
 • We were waiting for the elevator. - Ми чекали на ліфт.
 • They were talking about the war. - Вони говорили про війну.
 • I wasn't dating him. - Я не зустрічалася з ним.
 • She wasn't sleeping enough. - Вона не спала достатньо.
 • He was looking at the ceiling. - Він дивився на стелю.
 • I was dancing in a restaurant. - Я танцював у ресторані.
 • He wasn't going there. - Він не йшов туди.
 • It was not happening again. - Це не відбувалося знову.
 • I was watching from the window. - Я дивився з вікна.