Past Continuous

затвердження

Past Continuous вказує на процес, що тривав у певний момент або період у минулому


. ⇒ Щоб скласти стверджувальне речення в Past Continuous, необхідно:


1. На перше місце поставити I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або у множині;
2. was/were;
3. Дієслово із закінченням -ing;
4. решта слів.

Зверніть увагу на вживання to be в Past Continuous.


- I/he/she/it або іменник в однині вживаються тільки з was;
- We/you/they або іменник(-и) у множині вживаються з were.

заперечення

Негативні речення в Past Continuous утворюються за допомогою was/were і not. Вони часто скорочуються до wasn't та weren't. Давайте розглянемо їхнє вживання.


1. На перше місце поставте I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або у множині;
2. was not/were not або скорочену форму wasn't/weren't;
3. Дієслово з -ing;
4. інші слова.

Зверніть увагу на вживання to be в Past Continuous у заперечних реченнях. Його форми: was, were.

. I/she/he/it або іменник в однині вживаються з was not або wasn't;
We/you/they або іменник(-и) у множині вживаються з were not або weren't.

питання

Запитальні речення в Past Continuous утворюються за допомогою Was/Were.


- Was ставиться перед I/he/she/it або перед іменником в однині та дієсловом з - ing.
- Were ставиться перед you/we/they або перед іменником(-ми) у множині та дієсловом з -ing.

⇒ Якщо в запитанні є слова What?, Where?, When? тощо, то was/were стоять після них.

Приклади використання Past Continuous

 • The voices were getting closer. - Голоси ставали ближчими.
 • He wasn't doing anything! - Він нічого не робив!
 • What was he drawing? - Що він малював?
 • He was lying on the sofa. - Він лежав на дивані.
 • Why were we fighting? - Чому ми билися?
 • They were standing by a fountain. - Вони стояли біля фонтану.
 • They weren't moving fast. - Вони не рухалися швидко.
 • Lucy wasn't kidding. - Люсі не жартувала.
 • What was I trying to decide? - Що я намагався вирішити?
 • Why were you laughing? - Чому ти сміявся?
 • I wasn't enjoying it. - Я не отримував насолоду від цього.
 • What were you celebrating? - Що ви святкували?
 • I was working on a project. - Я працювала над проектом.
 • He was looking at the box. - Він дивився на коробку.
 • Why was he watching? - Чому він дивився?
 • It wasn't working properly. - Воно не працювало як слід.
 • I wasn't expecting him. - Я не чекав на нього.
 • I wasn't going home. - Я не йшов додому.
 • You were working in the garden. - Ви працювали у саду.
 • Harry wasn't listening. - Гаррі не слухав.