Past Continuous

затвердження

Past Continuous вказує на процес, що тривав у певний момент або період у минулому


. ⇒ Щоб скласти стверджувальне речення в Past Continuous, необхідно:


1. На перше місце поставити I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або у множині;
2. was/were;
3. Дієслово із закінченням -ing;
4. решта слів.

Зверніть увагу на вживання to be в Past Continuous.


- I/he/she/it або іменник в однині вживаються тільки з was;
- We/you/they або іменник(-и) у множині вживаються з were.

заперечення

Негативні речення в Past Continuous утворюються за допомогою was/were і not. Вони часто скорочуються до wasn't та weren't. Давайте розглянемо їхнє вживання.


1. На перше місце поставте I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або у множині;
2. was not/were not або скорочену форму wasn't/weren't;
3. Дієслово з -ing;
4. інші слова.

Зверніть увагу на вживання to be в Past Continuous у заперечних реченнях. Його форми: was, were.

. I/she/he/it або іменник в однині вживаються з was not або wasn't;
We/you/they або іменник(-и) у множині вживаються з were not або weren't.

питання

Запитальні речення в Past Continuous утворюються за допомогою Was/Were.


- Was ставиться перед I/he/she/it або перед іменником в однині та дієсловом з - ing.
- Were ставиться перед you/we/they або перед іменником(-ми) у множині та дієсловом з -ing.

⇒ Якщо в запитанні є слова What?, Where?, When? тощо, то was/were стоять після них.

Приклади використання Past Continuous

 • Why was he hesitating? - Чому він сумнівався?
 • They weren't working today. - Вони не працювали сьогодні.
 • He wanted to show him he was making progress. - Він хотів показати йому, що робить успіхи.
 • I wasn't enjoying it. - Я не отримував насолоду від цього.
 • We were not expecting you. - Ми не чекали на вас.
 • We weren't watching TV. - Ми не дивилися телевізор.
 • She was looking for that bakery. - Вона шукала ту булочну.
 • I wasn't pretending anymore. - Я не прикидався більше.
 • You weren't working late. - Ви не працювали запізно.
 • Where were you playing? - Де ви грали?
 • She wasn't blaming me. - Вона мене не звинувачувала.
 • I was looking at the watch. - Я дивився на годинник.
 • My friends were waiting. - Мої друзі чекали.
 • She was looking for a man. - Вона шукала чоловіка.
 • What was she trying to tell me? - Що вона намагалася мені сказати?
 • They weren't doing anything. - Вони нічого не робили.
 • Why were you crying? - Чому ти плакав?
 • He was sitting on the sand. - Він сидів на піску.
 • I wasn't crying anymore. - Я більше не плакав.
 • I wasn't asking for forgiveness. - Я не вибачався.