Пропозиції Future Perfect Continuous Tense

Майбутнє ідеальне безперервне

Future Perfect Continuous (Майбутнє досконале тривале) вказує на дію, яка почнеться і буде продовжуватися протягом якогось часу в майбутньому. Акцент робиться не тільки на результат, а й на часовий проміжок, у який розгортається дія. Цей час досить рідко використовується в писемному мовленні, а в усному – практично ніколи.

У реченні, де використовується Future Perfect Continuous, обов'язково потрібно вказувати період, протягом якого відбувається дія. Це можна зробити за допомогою поєднання прийменників by…for:

 • By September she will have been working here for a year. - У вересні буде рік, як вона працює тут. Дослівно: до вересня вона працюватиме тут рік.
 • By next week he will not living here для шести місяців. – Наступного тижня буде шість місяців, як він не мешкає тут. Дослівно: На наступний тиждень він не житиме тут шість місяців.

Також період можна позначити за допомогою виразів

 • by that time - на той час (До того часу ми будемо зустрічатися п'ять місяців)
 • before - перш ніж (She will have been studying Spanish for half a year before she goes to Argentina – Вона вивчатиме іспанську півроку, перш ніж поїде до Аргентини)
 • when – коли (He will have been staying here for a month when she comes – Він буде тут місяць, коли вона приїде)

та ін.

Future Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжних дієслів will have been і герундія смислового дієслова (дієслово із закінченням -ing).

Пропозиції з Future Perfect Continuous утворюються за такими схемами:

Positive sentence

Суб'єкт + will have been + gerund (-ing) + решта слів

He will have been cleaning the room for two hours by noon. Опівдні буде дві години, як він прибирає кімнату.

Negative sentence

Суб'єкт + will + not + have been + gerund (-ing) + решта слів

Він не буде працювати йога для п'яти місяців до цього. До того моменту вона не займатиметься йогою п'ять місяців.

General question (yes/no)

Will + суб'єкт + have been + gerund (-ing) + решта слів

Will you have been working there for three years by December? У грудні буде три роки, як ти там працюєш?

Special question

Питання (найчастіше How long) + will + суб'єкт + have been + gerund (-ing) + інші слова

How long will they have been doing tennis by the end of the year? Як довго вони займатимуться тенісом до кінця року?

Приклади використання Future Perfect Continuous

 • She will have been driving for two days before she gets to Chicago. - Вона вестиме машину два дні, перш ніж дістанеться до Чикаго.
 • By next week I will have been working here for five years. - Наступного тижня буде п'ять років, як я працюю тут.
 • Will he have not been teaching Japanese for two years by that time? - На той час буде два роки, як він не викладає японську?
 • He'll have been studying English for fifteen years when he finishes this course. - Він вивчатиме англійську п'ятнадцять років, коли закінчить цей курс.
 • Will I have not been working here for a year by next month? - На наступний місяць буде рік, як я не працюю тут?
 • I'll have been working as a lawyer for two years by August. - У серпні буде два роки, як я працюю юристом.
 • By next year he will not have been working as a lawyer for ten years. - Наступного року буде десять років, коли він не працює юристом.
 • How long will she have been renting this room when she buys her own flat? - Як довго вона зніматиме цю кімнату, коли вона придбає свою власну квартиру?
 • By Sunday they will have been repairing my car for five days. - У неділю буде п'ять днів, як вони ремонтують мою машину.
 • She'll have been studying Spanish for three years when she graduates. - Вона вивчатиме іспанську три роки, коли випуститься.
 • She'll have been teaching in the university for seven years by next month. - Наступного місяця буде сім років, як вона викладає в університеті.
 • He'll have been working as a surgeon for twenty years by January. - У січні буде двадцять років, як він працює хірургом.
 • How long will he have been training before the next game? - Як довго він тренуватиметься перед наступною грою?
 • She'll not have been teaching English for a year by May. - У травні буде рік, як вона не викладає англійську.
 • By new year he will have been playing football for four years. - До нового року він гратиме у футбол чотири роки.
 • Will you have not been talking to your mother for two months by next week? - Наступного тижня буде два місяці, як ти не розмовляєш зі своєю матір'ю?
 • How long will he have been driving before he reaches Michigan? - Як довго він вестиме машину, перш ніж він доїде до Мічигану?
 • By next month I'll not have been calling my friend for a year. - Наступного місяця буде рік, як я не дзвонив до свого друга.
 • How long will you have been dancing professionally when you take part in the concert? - Як довго ти танцюватимеш професійно, коли ти візьмеш участь у концерті?
 • Will she have been studying here for a year by May? - У травні буде рік, як вона навчається тут?