Future Perfect Continuous Майбутній доконано-тривалий час

Стверджувальне речення

Future Perfect Continuous ( Future Perfect Progressive ) утворюється за допомогою допоміжного дієслова will (або ж рідше shall ) та форми доконано-тривалого інфінітиву Perfect Continuous Infinitive без частки to ( have been + дієслово із закінченням - ing ).

Will в сучасній англійській мові вживається для всіх осіб однини та множини.
Shall використовується з першою особою I , We , але його використання зараз вважається застарілим.

В сучасній англійській для всіх осіб будь-якого числа використовується тільки will й це не вважається помилкою. Але shall ще можна зустріти в газетах, старих або офіційних текстах, в художній літературі.

 • I will have been driving for 2 hours before the moment we reach New York. – Я буду (вже) їхати дві години до того моменту, коли ми доїдемо до Нью-Йорка.
 • By the time of her birthday she will have been teaching French for 15 years . – На момент свого дня народження вона буде викладати французьку мову протягом 15 років.
 • will = ‘ll (скорочення)
 • shall = ‘ll
 • By the end of autumn, they ’ll have been dating for 2 years. – На кінець осені вони будуть зустрічатися протягом двох років.

Усі правила додавання закінчення -ing детально розглянуті в окремій статті.

 • to enter → enter ing
 • to l ie → l y ing
 • to tak e → tak i ng
 • to agr ee → agr ee ing
 • to sa y → sa y ing
 • to rela x → rela x ing
 • to ru n → ru nn ing
 • to trave l → trave ll ing / trave l ing

Заперечне речення

Заперечення в Future Perfect Continuous утворюється шляхом додавання частки not після допоміжного дієслова will або shall .

 • I will not have been driving for 2 hours before the moment we reach New York. – Я не буду їхати дві години до того моменту, коли ми доїдемо до Нью-Йорка.
 • By the time of her birthday she will not have been teaching French for 15 years. – На момент свого дня народження вона (ще) не буде викладати французьку мову протягом 15 років.
 • will not = won’t (скорочення)
 • By the end of autumn, they won’t have been dating for 2 years. – На кінець осені вони (ще) не будуть зустрічатися протягом двох років.
 • shall not = shan’t
 • We shan’t have been living here for 10 years by next February. – До наступного лютого ми (ще) не проживемо тут 10 років.

Питальне речення

Утворення загального питання в Future Perfect Continuous відбувається шляхом винесення допоміжного дієслова will або shall на початок речення перед підметом .

 • Will I have been driving for 2 hours before the moment we reach New York? – Чи буду я їхати протягом двох годин до того часу, коли ми доберемося до Нью-Йорка?
 • Will she have been teaching French for 15 years by the time of her birthday? – Чи буде вона викладати французьку мову протягом 15 років до свого дня народження?
 • Will they have been dating for 2 years by the end of autumn? – Чи будуть вони зустрічатися протягом двох років на кінець осені?

Спеціальне питання в Future Perfect Continuous утворюється за допомогою питального слова або фрази, яка виноситься на початок речення. Подальший порядок слів такий самий, як і в загальному питанні для Future Perfect Continuous ( will + підмет + have been ...).

 • What will they have been doing for 2 year by the end of the autumn? – Що вони будуть робити протягом (вже) двох років на кінець осені?
 • How long will I have been driving before the moment we reach New York? – Як довго я буду їхати до того моменту як ми досягнемо Нью-Йорка?
 • By what time will she have been teaching French for 15 years? – До якого часу вона буде викладати французьку мову протягом 15 років?

Використання Future Perfect Continuous

Довготривалі дії, що будуть тривати до певного моменту в майбутньому

Future Perfect Continuous використовується для підкреслення того, як довго (або до якого моменту) буде тривати певна дія. При цьому в реченні вказується або мається на увазі точний момент часу у майбутньому або ж проміжок часу, в який ця дія буде відбуватися. 

В складнопідрядних реченнях в підрядному обставини зі сполучниками by (до, на момент), when (коли), until (до) використовується Present Simple , навіть якщо мається на увазі дія в майбутньому часі. При цьому головне речення з Future Perfect Continuous може стояти як перед підрядним з Present Simple , так і після нього.

 • I’ll have been working on this project for 2 months by the end of this week. – Я буду працювати над цим проектом протягом двох місяців на кінець цього тижня.
 • By the end of this summer she will have been studying Chinese for 4 years . – На кінець цього літа вона буде вивчати китайську мову протягом 4 років.
 • By the time they arrive to London they will have been flying for 6 hours . – До того часу, як вони приїдуть в Лондон, вони будуть летіти протягом 6 годин.
 • Kate and Jack will have already been dancing for 3 hours by the time the party ends . – Кейт та Джек вже протанцюють 3 години до того часу, як вечірка скінчиться.

Маркери часу

З часом Future Perfect Continuous використовуються певні маркери та показники часу, що вказують як довго або до якого моменту в майбутньому буде тривати певна дія. Такі маркери відповідають на питання « до якого моменту? », « на який момент часу? ». В реченні може бути використано декілька таких маркерів часу.

 • till – до того, як; допоки (тільки в заперечних реченнях)
 • until – до того, як; допоки; поки (тільки в заперечних реченнях)
 • for 2 hours – протягом двох годин
 • for 3 weeks – протягом трьох тижнів
 • for 1 year – протягом одного року
 • by the end of the hour – до кінця години
 • by the end of the morning – на кінець ранку
 • by the end of the day – на кінець дня
 • by the end of the month – до кінця місяця, на кінець місяця
 • by the end of the year – на кінець року, до кінця року

Приклади використання Future Perfect Continuous

 • By the time he gets home he'll have been running for an hour. - До того часу, як він повернеться додому, він бігтиме годину.
 • She'll have been studying Spanish for three years when she graduates. - Вона вивчатиме іспанську три роки, коли випуститься.
 • How long will she have been studying French before she goes to Canada? - Як довго вона буде вчити французьку, перш ніж вона поїде до Канади?
 • I will have been driving for three days before I get to Rome. - Я вестиму машину три дні, перш ніж дістануся Риму.
 • How long will you have been dancing professionally when you take part in the concert? - Як довго ти танцюватимеш професійно, коли ти візьмеш участь у концерті?
 • By next year he will not have been working as a lawyer for ten years. - Наступного року буде десять років, коли він не працює юристом.
 • I'll not have been seeing Mary for a year by February. - У лютому буде рік, як я не зустрічаюся з Мері.
 • By next week I will have been working here for five years. - Наступного тижня буде п'ять років, як я працюю тут.
 • How long will she have been studying here before she graduates? - Як довго вона навчатиметься тут, перш ніж випуститься?
 • She'll not have been living in the centre for several months by new year. - До нового року буде кілька місяців, як вона не мешкає в центрі.
 • How long will she have been doing athletics when she goes to the Olympic games? - Як довго вона займатиметься атлетикою, коли поїде на Олімпійські ігри?
 • He'll not have been practising yoga for two years by next week. - Наступного тижня буде два роки, як він не займається йогою.
 • I will not have been running enough to try participating in a marathon this year. - Я не буду достатньо бігати, щоб спробувати взяти участь у марафоні цього року.
 • By two o'clock they'll have been discussing this problem for five hours. - До другої години вони обговорюватимуть цю проблему п'ять годин.
 • She will not have been working here enough to get any benefits by next month. - Вона не пропрацює тут досить довго, щоб отримати будь-яку премію до наступного місяця.
 • Will I have not been working here for a year by next month? - Наступного місяця буде рік, як я не працюю тут?
 • By next month he will have been living in Kyiv for three years. - Наступного місяця три роки, як він живе в Київi.
 • How long will he have been training before the next game? - Як довго він буде тренуватися перед наступною грою?
 • Will you have not been playing football for nine years by January? - До січня буде дев'ять років, як ти не граєш у футбол?
 • Will she have not been living with her parents for four years by then? - На той час буде чотири роки, як вона не живе зі своїми батьками?