Пропозиції Future Perfect Continuous Tense

Майбутнє ідеальне безперервне

Future Perfect Continuous (Майбутнє досконале тривале) вказує на дію, яка почнеться і буде продовжуватися протягом якогось часу в майбутньому. Акцент робиться не тільки на результат, а й на часовий проміжок, у який розгортається дія. Цей час досить рідко використовується в писемному мовленні, а в усному – практично ніколи.

У реченні, де використовується Future Perfect Continuous, обов'язково потрібно вказувати період, протягом якого відбувається дія. Це можна зробити за допомогою поєднання прийменників by…for:

 • By September she will have been working here for a year. - У вересні буде рік, як вона працює тут. Дослівно: до вересня вона працюватиме тут рік.
 • By next week he will not living here для шести місяців. – Наступного тижня буде шість місяців, як він не мешкає тут. Дослівно: На наступний тиждень він не житиме тут шість місяців.

Також період можна позначити за допомогою виразів

 • by that time - на той час (До того часу ми будемо зустрічатися п'ять місяців)
 • before - перш ніж (She will have been studying Spanish for half a year before she goes to Argentina – Вона вивчатиме іспанську півроку, перш ніж поїде до Аргентини)
 • when – коли (He will have been staying here for a month when she comes – Він буде тут місяць, коли вона приїде)

та ін.

Future Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжних дієслів will have been і герундія смислового дієслова (дієслово із закінченням -ing).

Пропозиції з Future Perfect Continuous утворюються за такими схемами:

Positive sentence

Суб'єкт + will have been + gerund (-ing) + решта слів

He will have been cleaning the room for two hours by noon. Опівдні буде дві години, як він прибирає кімнату.

Negative sentence

Суб'єкт + will + not + have been + gerund (-ing) + решта слів

Він не буде працювати йога для п'яти місяців до цього. До того моменту вона не займатиметься йогою п'ять місяців.

General question (yes/no)

Will + суб'єкт + have been + gerund (-ing) + решта слів

Will you have been working there for three years by December? У грудні буде три роки, як ти там працюєш?

Special question

Питання (найчастіше How long) + will + суб'єкт + have been + gerund (-ing) + інші слова

How long will they have been doing tennis by the end of the year? Як довго вони займатимуться тенісом до кінця року?

Приклади використання Future Perfect Continuous

 • Will he have been working here for a month by next week? - Наступного тижня буде місяць, як він працює тут?
 • He'll have been studying English for fifteen years when he finishes this course. - Він вивчатиме англійську п'ятнадцять років, коли закінчить цей курс.
 • Will he have been teaching French for thirteen years by new year? - До нового року буде тринадцять років, як він викладає французьку?
 • Will you have not been talking to your mother for two months by next week? - Наступного тижня буде два місяці, як ти не розмовляєш зі своєю матір'ю?
 • By 2020 you will not have been working long enough to retire. - До 2020 року ти не пропрацюєш достатньо довго, щоби вийти на пенсію.
 • Will she have been playing volleyball professionally for seven years by then? - На той час буде сім років, як вона професійно грає у волейбол?
 • How long will he have been driving before he reaches Michigan? - Як довго він вестиме машину, перш ніж він доїде до Мічигану?
 • Will he have not been dating Lisa for two years by November? - До листопада буде два роки, як він не зустрічається з Лізою?
 • He'll not have been practising yoga for two years by next week. - Наступного тижня буде два роки, як він не займається йогою.
 • Will his girlfriend have been studying abroad for six months by then? - На той час буде шість місяців, як його дівчина навчається за кордоном?
 • Will I have been working here long enough to get a promotion? - Я пропрацюю тут досить довго, щоби отримати підвищення?
 • Will we have been studying this issue long enough to make a conclusion? - Ми досить довго вивчатимемо це питання, щоб зробити висновок?
 • By Monday they will have been painting my house for eight days. - У понеділок буде вісім днів, як вони фарбують мою оселю.
 • How long will she have been studying here before she graduates? - Як довго вона навчатиметься тут, перш ніж випуститься?
 • How long will she have been studying French before she goes to Canada? - Як довго вона буде вчити французьку, перш ніж вона поїде до Канади?
 • By noon she will have been running for two hours. - До полудня вона бігтиме дві години.
 • She will not have been staying even a month before she moves out. - Вона не пробуде тут навіть місяць, перш ніж з'їде.
 • Will you have been renovating your apartment for five months by tomorrow? - Завтра буде п'ять місяців, як ремонтуєш свою квартиру?
 • I'll not have been living here for six years by June. - У червні буде шість років, як я не мешкаю тут.
 • Will you have been dancing long enough to take part in the contest? - Ти танцюватимеш досить довго, щоб взяти участь у конкурсі?
 • She will not have been working here enough to get any benefits by next month. - Вона не пропрацює тут досить довго, щоб отримати будь-яку премію до наступного місяця.
 • I will not have been working here long enough to get a promotion by new year. - Я не пропрацюю тут досить довго, щоби отримати підвищення до нового року.
 • How long will she have been staying in New York before she goes back to Moscow? - Як довго вона залишатиметься в Нью-Йорку, перш ніж вона повернеться до Москви?
 • How long will she have been doing athletics when she goes to the Olympic games? - Як довго вона займатиметься атлетикою, коли вона поїде на Олімпійські ігри?
 • She'll have been studying Spanish for three years when she graduates. - Вона вивчатиме іспанську три роки, коли випуститься.
 • He will have been flying for five hours before he gets to London. - Він летітиме п'ять годин, перш ніж дістанеться Лондона.
 • In a month she will not have been living here for five years. - Через місяць буде п'ять років, як вона не мешкає тут.
 • Will he have not been teaching Japanese for two years by that time? - На той час буде два роки, як він не викладає японську?
 • How long will he have been studying Spanish before he graduates? - Як довго він навчатиме іспанську, перш ніж випуститься?
 • Will they have been living there for eight years by next month? - Наступного місяця буде вісім років, як вони живуть там?
 • How long will you have been running your business next year? - Як довго ти вестимеш свій бізнес наступного року?
 • By Sunday they will have been repairing my car for five days. - У неділю буде п'ять днів, як вони ремонтують мою машину.
 • How long will you have been working as a psychologist when you have your own clinic? - Як довго ти працюватимеш психологом, коли в тебе буде своя власна клініка?
 • By October he will not have been working long enough to go on holiday. - До жовтня він не пропрацює достатньо довго, щоб піти у відпустку.
 • I'll not have been seeing Mary for a year by February. - У лютому буде рік, як я не зустрічаюся з Мері.
 • Will I have not been seeing Mark for eight months by next week? - Наступного тижня буде вісім місяців, як я не зустрічаюся з Марком?
 • By next year he will not have been working as a lawyer for ten years. - Наступного року буде десять років, коли він не працює юристом.
 • Will he have not been calling you for a month by tomorrow? - Завтра буде місяць, як він не дзвонить тобі?
 • How long will you have been dancing professionally when you take part in the concert? - Як довго ти танцюватимеш професійно, коли ти візьмеш участь у концерті?
 • She'll have been living in New Zealand for three years when she finishes the course. - Вона житиме у Новій Зеландії три роки, коли закінчить курс.
 • By noon I will have been waiting for him for two hours. - Опівдні буде дві години, як я чекаю на нього.
 • They'll not have been living next to us for five months by November. - У листопаді буде п'ять місяців, як вони не живуть поряд із нами.
 • Will your sister have been seeing that guy for ten years by December? - У грудні буде десять років, як твоя сестра зустрічається із тим хлопцем?
 • By new year he will have been playing football for four years. - До нового року він гратиме у футбол чотири роки.
 • I'll be exhausted because I'll have been exercising for two hours by noon. - Я буду дуже втомлений, тому що опівдні буде дві години, як я роблю вправи.
 • When I come home she'll have been cleaning the flat for three hours. - Коли я прийду додому, вона прибиратиме квартиру три години.
 • She'll have been teaching in the university for seven years by next month. - Наступного місяця буде сім років, як вона викладає в університеті.
 • Will your mother have been living in London for three years by that time? - На той час буде три роки, як твоя мати живе у Лондоні?
 • By September she will have been dancing professionally for ten years. - У вересні буде десять років, як вона танцює професійно.
 • By 2020 they'll have been living in China for twelve years. - До 2020 року вони житимуть у Китаї дванадцять років.