Пропозиції Future Perfect Continuous Tense

Майбутнє ідеальне безперервне

Future Perfect Continuous (Майбутнє досконале тривале) вказує на дію, яка почнеться і буде продовжуватися протягом якогось часу в майбутньому. Акцент робиться не тільки на результат, а й на часовий проміжок, у який розгортається дія. Цей час досить рідко використовується в писемному мовленні, а в усному – практично ніколи.

У реченні, де використовується Future Perfect Continuous, обов'язково потрібно вказувати період, протягом якого відбувається дія. Це можна зробити за допомогою поєднання прийменників by…for:

 • By September she will have been working here for a year. - У вересні буде рік, як вона працює тут. Дослівно: до вересня вона працюватиме тут рік.
 • By next week he will not living here для шести місяців. – Наступного тижня буде шість місяців, як він не мешкає тут. Дослівно: На наступний тиждень він не житиме тут шість місяців.

Також період можна позначити за допомогою виразів

 • by that time - на той час (До того часу ми будемо зустрічатися п'ять місяців)
 • before - перш ніж (She will have been studying Spanish for half a year before she goes to Argentina – Вона вивчатиме іспанську півроку, перш ніж поїде до Аргентини)
 • when – коли (He will have been staying here for a month when she comes – Він буде тут місяць, коли вона приїде)

та ін.

Future Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжних дієслів will have been і герундія смислового дієслова (дієслово із закінченням -ing).

Пропозиції з Future Perfect Continuous утворюються за такими схемами:

Positive sentence

Суб'єкт + will have been + gerund (-ing) + решта слів

He will have been cleaning the room for two hours by noon. Опівдні буде дві години, як він прибирає кімнату.

Negative sentence

Суб'єкт + will + not + have been + gerund (-ing) + решта слів

Він не буде працювати йога для п'яти місяців до цього. До того моменту вона не займатиметься йогою п'ять місяців.

General question (yes/no)

Will + суб'єкт + have been + gerund (-ing) + решта слів

Will you have been working there for three years by December? У грудні буде три роки, як ти там працюєш?

Special question

Питання (найчастіше How long) + will + суб'єкт + have been + gerund (-ing) + інші слова

How long will they have been doing tennis by the end of the year? Як довго вони займатимуться тенісом до кінця року?

Приклади використання Future Perfect Continuous

 • Will you have not been playing football for nine years by January? - До січня буде дев'ять років, як ти не граєш у футбол?
 • He'll not have been practising yoga for two years by next week. - Наступного тижня буде два роки, як він не займається йогою.
 • Will she have been studying here for a year by May? - У травні буде рік, як вона навчається тут?
 • Will he have been teaching French for thirteen years by new year? - До нового року буде тринадцять років, як він викладає французьку?
 • Will I have been working here long enough to get a promotion? - Я пропрацюю тут досить довго, щоб здобути підвищення?
 • By next month he will have been living in Moscow for three years. - Наступного місяця три роки, як він живе в Москві.
 • By next month I'll not have been calling my friend for a year. - Наступного місяця буде рік, як я не дзвонив до свого друга.
 • This summer they will not have been living here even for a year. - До літа не буде навіть року, як вони мешкають тут.
 • In a month she will not have been living here for five years. - Через місяць буде п'ять років, як вона не мешкає тут.
 • How long will she have been renting this room when she buys her own flat? - Як довго вона зніматиме цю кімнату, коли вона придбає свою власну квартиру?
 • How long will he have been training before the next game? - Як довго він буде тренуватися перед наступною грою?
 • Will he have not been calling you for a month by tomorrow? - Завтра буде місяць, як він не дзвонить тобі?
 • She'll have been studying Spanish for three years when she graduates. - Вона вивчатиме іспанську три роки, коли випуститься.
 • He'll have been studying English for fifteen years when he finishes this course. - Він вивчатиме англійську п'ятнадцять років, коли закінчить цей курс.
 • She will not have been working here enough to get any benefits by next month. - Вона не пропрацює тут досить довго, щоб отримати будь-яку премію до наступного місяця.
 • By next year he will not have been working as a lawyer for ten years. - Наступного року буде десять років, коли він не працює юристом.
 • How long will you have been working as a psychologist when you have your own clinic? - Як довго ти працюватимеш психологом, коли в тебе буде своя власна клініка?
 • She'll not have been living in the centre for several months by new year. - До нового року буде кілька місяців, як вона не мешкає в центрі.
 • We'll have been renovating our house for a year by June. - У червні буде рік, як ми ремонтуємо свій будинок.
 • She'll have been living in New Zealand for three years when she finishes the course. - Вона житиме у Новій Зеландії три роки, коли закінчить курс.