Future Perfect Continuous

Майбутнє досконале безперервне

Час Future Perfect Continuous (Майбутнє досконале тривале) вказує на дію, що розпочнеться і триватиме протягом якогось часу в майбутньому. Акцент робиться не тільки на результат, а й на часовий проміжок, у який розгортається дія. Цей час досить рідко використовується в письмовому мовленні, а в усному - практично ніколи.

У реченні, де використовується Future Perfect Continuous, обов'язково потрібно вказувати період, протягом якого відбувається дія. Це можна зробити за допомогою поєднання прийменників by…for:

 • By September she will have been working here for a year. – У вересні буде рік, як вона працює тут. Дослівно: До вересня вона працюватиме тут рік.
 • By next week he will not be living here for six months. Наступного тижня буде шість місяців, як він не живе тут. Дослівно: До наступного тижня він не житиме тут шість місяців.

Також період можна позначити за допомогою виразів

 • by that time - на той час (By that time we will have been dating for five months – На той час ми будемо зустрічатися п'ять місяців)
 • before - перш ніж (She will have been studying Spanish for half a year before she goes to Argentina – Вона вивчатиме іспанську пів року, перш ніж поїде до Аргентини)
 • when – коли (He will have been staying here for a month when she comes – Він буде перебувати тут місяць, коли вона приїде)

та ін.

Future Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжних дієслів will have been і герундія смислового дієслова (дієслово із закінченням -ing).

Предложення з Future Perfect Continuous утворюються за такими схемами:

Позитивне речення

Суб'єкт + will have been + герундій (-ing) + інші слова

He will have been cleaning the room for two hours by noon. Опівдні буде дві години, як він прибирає кімнату

.

Негативне речення

Суб'єкт + will + not + have been + герундій (-ing) + решта слів

She will not have been practising yoga for five months by then. До того моменту вона не займатиметься йогою п'ять місяців.

General question (yes/no)

Will + суб'єкт + have been + gerund (-ing) + інші слова

Will you have been working there for three years by December? У грудні буде три роки, як ти працюєш там?

.

Special question

Спитальне слово (найчастіше How long) + will + суб'єкт + have been + gerund (-ing) + решта слів

How long will they have been doing tennis by the end of the year? Як довго вони займатимуться тенісом до кінця року?

Приклади використання Future Perfect Continuous

 • By next month I'll not have been calling my friend for a year. - Наступного місяця буде рік, як я не дзвонив до свого друга.
 • Will he have not been calling you for a month by tomorrow? - Завтра буде місяць, як він не дзвонить тобі?
 • How long will you have been running your business next year? - Як довго ти вестимеш свій бізнес наступного року?
 • You'll not have been dating James for hundred years by next year. - Наступного року буде сто років, як ти не зустрічаєшся з Джеймсом.
 • Will she have not been working as a coach for five years by then? - На той час буде п'ять років, як вона не працює тренером?
 • By midnight I will have been singing for an hour. - До півночі я співатиму годину.
 • Will you have been dancing long enough to take part in the contest? - Ти танцюватимеш досить довго, щоб взяти участь у конкурсі?
 • How long will she have been staying in New York before she goes back to Kyiv? - Скільки часу вона пробуде в Нью-Йорку, перш ніж повернеться до Києва?
 • Will they have been living there for eight years by next month? - Наступного місяця буде вісім років, як вони там живуть?
 • By six o'clock she'll have been waiting for her train for eleven hours. - До шостої години вона чекатиме на свій поїзд одинадцять годин.
 • How long will he have been studying Spanish before he graduates? - Як довго він буде вчити іспанську, перш ніж випуститься?
 • Will they have been dating for five years by September? - У вересні буде п'ять років, як вони зустрічаються?
 • How long will she have been studying here before she graduates? - Як довго вона навчатиметься тут, перш ніж випуститься?
 • By new year he will have been playing football for four years. - До нового року він гратиме у футбол чотири роки.
 • She'll not have been studying here for a year by May. - У травні буде рік, як вона тут не вчиться.
 • By the time he gets home he'll have been running for an hour. - До того часу, як він повернеться додому, він бігтиме годину.
 • By September she will have been dancing professionally for ten years. - У вересні буде десять років, як вона танцює професійно.
 • How long will you have been working as a psychologist when you have your own clinic? - Як довго ти працюватимеш психологом, коли в тебе буде своя власна клініка?
 • By 2020 you will not have been working long enough to retire. - До 2020 року ти не пропрацюєш достатньо довго, щоби вийти на пенсію.
 • Will she have not been living here for five years by then? - До того часу буде п'ять років, як вона не мешкає тут?