Загальні питання (General Questions) в англійській мові

Загальне питання

Загальне питання задається з метою отримати підтвердження чи заперечення висловленої у питанні думки. На загальне запитання зазвичай дається коротка відповідь: "так" чи "ні".

Наприклад :
Did you close the door? - Ти зачинив двері?

Щоб скласти питання, дотримуйтесь схеми:

1. Поставте допоміжне дієслово. У тренуванні застосовуються do, did, форми дієслова to be;
2. Іменник(і) або займенник(-ия);
3. Дієслово;
4. Інші слова.

Питання з запереченням ставлять, коли потрібно щось уточнити. При перекладі питання додаються слова "хіба" чи "невже". Для заперечення використовується частка not . Найчастіше використовуються питання із скороченою негативною формою.

Arent' you ready? - Невже ти не готовий?
Don't they work in the bank? - Невже вони не працюють у банку?

Порядок слів у негативному питанні:

1. Поставте допоміжне дієслово з запереченням (don't, doesn't, didn't, aren't тощо);
2. Іменник(і) або займенник(-ия);
3. Дієслово;
4. Інші слова.

Приклади використання General questions

 • Don't you understand? - Хіба ти не розумієш?
 • Do you expect him? - Ви чекаєте на нього?
 • Don't you love them? - Хіба ви їх не любите?
 • Do I bother him? - Я турбую його?
 • Do they see him? - Вони бачать його?
 • Do you blame me? - Ви звинувачуєте мене?
 • Do you recommend them? - Ви рекомендуєте їх?
 • Don't I know it? - Хіба я цього не знаю?
 • Do you read them ? - Ви читаєте їх?
 • Did he go? - Він пішов?
 • Do you Iove her? - Ви її любите?
 • Don't you understand it? - Хіба ти цього не розумієш?
 • Are they fighting? - Вони б'ються?
 • Aren't they amazing? - Хіба вони не дивовижні?
 • Don't you want it? - Хіба ви цього не хочете?
 • Do you eat them? - Ви їх їсте?
 • Do you envy them? - Ти заздриш їм?
 • Do you understand it? - Ви знаєте це?
 • Are you counting? - Ти вважаєш?
 • Do you use them? - Ви використовуєте їх?