Comparative degree of adjectives

Порівняльна ступінь

В англійській мові, як і в російській, прикметники утворюють два ступені порівняння: порівняльну та чудову. Порівняльний ступінь утворюється за допомогою more - більш-суфікса -er.


Наприклад:
big великий - bigger більше,
beautiful красивий - more beautiful красивіше.
Paris is more beautiful than Los Angeles. - Париж красивіший за Лос Анджелеса.

Дієслово-зв'язування

Прикметник може вживатися після дієслова-зв'язування. Як дієслово-зв'язки найчастіше вживаються am, is, are, was, а також у цій якості вживається і ряд інших дієслів: to seem, to look - здаватися, виглядати, to become, to turn, to get - ставати, робитися і ін.


Конструкції

Порівнюючи предмети, людей, події можна використовувати деякі конструкції з прикметниками:


- as ... as - такий же ... як і ...: -
I don't go out as often as John. - Я не гуляю так часто, як Джон.

- not so/as...as - не такий ... як:
The problemam is not so difficult as it seems. - Ця проблема не така складна, як здається.

- twice as …as – вдвічі …, ніж:
Your house is twice as big as mine. - Твій будинок вдвічі більший за мій.

- При порівнянні ми використовуємо слово than – чим:
My internet connection is faster than yours. - Моє інтернет з'єднання швидше за твоє.

- the ... the ... - чим ... тим:
longer I live в Лондоні better I like it. - Що довше я живу в Лондоні, то більше мені подобається.

- У російській мові ми часто вживаємо такі оберти: все краще і краще, все менше і менше, все холодніше і холодніше, щоб показати, що ситуація змінюється. В англійській також можна так сказати:

He is getting stronger та stronger. - Він стає все сильнішим і сильнішим.

- Порівняння зі словами like та as:
She is smart and strong like her brother. - Вона така ж розумна та смілива, як її брат.

Приклади використання Comparative degree of adjectives

 • It's much more effective - Це набагато ефективніше.
 • This was more important. - Це було важливіше.
 • It was tighter than I expected. - Воно було тугішим, ніж я очікував.
 • She was smaller than me. - Вона була меншою, ніж я.
 • I should eat better. - Мені слід їсти краще.
 • It's better than money. - Це краще за гроші.
 • That situation got worse and worse. - Ситуація ставала все гіршою і гіршою.
 • The heat is getting stronger - Жар стає сильнішим.
 • The sky seemed lower. - Небо здавалося нижче.
 • I am more experienced than you. - Я досвідченіший, ніж ви.
 • Boys are more hardworking than girls. - Хлопчики більш роботящі, ніж дівчатка.
 • He was better than me. - Він був кращий за мене.
 • This example is more realistic - Цей приклад більш реалістичний.
 • The man smiled wider. - Чоловік усміхнувся ширше.
 • It looked bigger. - Воно виглядало більше.
 • Is she prettier than me? - Вона красивіша, ніж я?
 • They're bigger than I expected. - Вони більше, ніж я очікував.
 • They are more important than football. - Вони важливіші за футбол.
 • They were more than colleagues. - Вони були більш ніж колеги.
 • You are more competent. - Ви більш компетентні.
 • It's simpler than you think. - Це простіше, ніж ви вважаєте.
 • You're smarter than me. - Ви розумніші за мене.
 • The list got shorter. - Список став коротшим.
 • She looked thinner. - Вона виглядала худшою.
 • The more I sell, the more I earn. - Чим більше я продаю, тим більше заробляю.
 • It was easier than they thought. - Це було легше, аніж вони думали.
 • She was more frustrated than ever. - Вона була більш засмученою, ніж будь-коли.
 • It's easier for me. - Це легше для мене.
 • The rain became heavier. - Дощ став сильнішим.
 • It's much more important. - Це набагато важливіше.
 • I should be wiser. - Мені слід бути мудрішим.
 • He smiled wider. - Він усміхався ширше.
 • I was stronger than you. - Я була сильніша, ніж ти.
 • She was better than me. - Вона була краща за мене.
 • The road was wider. - Дорога була ширша.
 • You're stronger than me. - Ти сильніший за мене.
 • He looked a lot older. - Він виглядав набагато старшим.
 • I work harder than the rest. - Я працюю старанніше, ніж решта.
 • I am younger than him. - Я молодший, ніж він.
 • The louder the better. - Чим голосніше, тим краще.
 • Autumn is warmer than winter. - Осінь тепліша, ніж зима.
 • He was smaller. - Він був меншим.
 • She was stronger than he thought. - Вона була сильніша, ніж він думав.
 • It's safer for you. - Це безпечніше для вас.
 • They were much more advanced. - Вони були набагато просунутішими.
 • The harvest is more important. - Урожай важливіший.
 • The ship was older. - Корабель був старіший.
 • The ceiling was lower. - Стеля була нижча.
 • He's taller than me. - Він вищий, ніж я.
 • The more you listen, the more you know - Що більше ви слухаєте, то більше ви знаєте.