Comparative degree of adjectives

Порівняльна ступінь

В англійській мові, як і в російській, прикметники утворюють два ступені порівняння: порівняльну та чудову. Порівняльний ступінь утворюється за допомогою more - більш-суфікса -er.


Наприклад:
big великий - bigger більше,
beautiful красивий - more beautiful красивіше.
Paris is more beautiful than Los Angeles. - Париж красивіший за Лос Анджелеса.

Дієслово-зв'язування

Прикметник може вживатися після дієслова-зв'язування. Як дієслово-зв'язки найчастіше вживаються am, is, are, was, а також у цій якості вживається і ряд інших дієслів: to seem, to look - здаватися, виглядати, to become, to turn, to get - ставати, робитися і ін.


Конструкції

Порівнюючи предмети, людей, події можна використовувати деякі конструкції з прикметниками:


- as ... as - такий же ... як і ...: -
I don't go out as often as John. - Я не гуляю так часто, як Джон.

- not so/as...as - не такий ... як:
The problemam is not so difficult as it seems. - Ця проблема не така складна, як здається.

- twice as …as – вдвічі …, ніж:
Your house is twice as big as mine. - Твій будинок вдвічі більший за мій.

- При порівнянні ми використовуємо слово than – чим:
My internet connection is faster than yours. - Моє інтернет з'єднання швидше за твоє.

- the ... the ... - чим ... тим:
longer I live в Лондоні better I like it. - Що довше я живу в Лондоні, то більше мені подобається.

- У російській мові ми часто вживаємо такі оберти: все краще і краще, все менше і менше, все холодніше і холодніше, щоб показати, що ситуація змінюється. В англійській також можна так сказати:

He is getting stronger та stronger. - Він стає все сильнішим і сильнішим.

- Порівняння зі словами like та as:
She is smart and strong like her brother. - Вона така ж розумна та смілива, як її брат.

Приклади використання Comparative degree of adjectives

 • It was better than my birthday. - Це було краще ніж мій день народження.
 • They are more dynamic. - Вони динамічніші.
 • The metal became hotter and hotter. - Метал ставав гарячішим і гарячішим.
 • They're faster than we think. - Вони швидші, ніж ми думаємо.
 • I am happier than you. - Я щасливіший, ніж ти.
 • He was stronger. - Він був сильнішим.
 • This example is more realistic - Цей приклад більш реалістичний.
 • It was colder. - Було холодніше.
 • Flowers are more beautiful than trees. - Квіти гарніші, ніж дерева.
 • You're prettier than I thought. - Ти гарніший, ніж я думав.
 • He looked younger. - Він виглядав молодшим.
 • The more we give, the more we get. - Що більше ми даємо, то більше ми отримуємо.
 • She was older than me. - Вона була старша за мене.
 • The closer you look, the more you see - Чим ближче ти дивишся, тим більше бачиш.
 • She looked thinner. - Вона виглядала худшою.
 • It was cheaper. - Воно було дешевшим.
 • I was luckier. - Я був щасливішим.
 • We become more generous. - Ми стаємо щедрішими.
 • The next idea is more complex. - Наступна ідея – складніша.
 • You're more pathetic than me. - Ти жалюгідніший за мене.