Comparative degree of adjectives

Порівняльний ступінь

В англійській мові, як і в українській, прикметники утворюють два ступені порівняння: порівняльний і чудовий. Порівняльний ступінь утворюється за допомогою more - більше або суфікса -er.


. Наприклад:
big великий - bigger більше,
beautiful красивий красивіший - more beautiful красивіше.
Paris is more beautiful than Los Angeles. - Париж красивіший за Лос Анджелес.

Дієслово-зв'язка

Прикметники можуть вживатися після дієслова-зв'язки. Як дієслово-зв'язки найчастіше вживаються am, is, are, were, was, а також у цій якості вживається й низка інших дієслів: to seem, to look - здаватися, виглядати, to become, to turn, to get - ставати, робитися та ін.


.

Конструкції

Порівнюючи предмети, людей, події можна використовувати деякі конструкції з прикметниками:


- as ... as - такий самий... як і...:-
-
I don't go out as often as John. - Я не гуляю так часто, як Джон.

. - not so/as...as - не такий...як:
-
The problem is not so difficult as it seems. - Ця проблема не така складна, як здається.

. - twice as ...as - удвічі ..., ніж:
Your house is twice as big as mine. - Твій будинок удвічі більший за мій.

. - При порівнянні ми використовуємо слово than - чим:
My internet connection is faster than yours. - Моє інтернет з'єднання швидше твого.

. - the...the... - чим...тим:
The longer I live in London the better I like it. - Чим довше я живу в Лондоні, тим більше мені подобається.

. - В українській мові ми часто вживаємо такі звороти: все краще і краще, все менше і менше, все холодніше і холодніше тощо, щоб показати, що ситуація змінюється. В англійській теж можна так сказати:

. He is getting stronger and stronger. - Він стає все сильнішим і сильнішим.

. - Порівняння зі словами like і as:
She is smart and strong like her brother. - Вона така ж розумна і смілива, як її брат.


.

Приклади використання Comparative degree of adjectives

 • Flowers are more beautiful than trees. - Квіти гарніші, ніж дерева.
 • You're smarter than me. - Ви розумніші за мене.
 • They're more comfortable - Вони зручніші.
 • The family was larger. - Сім'я була більшою.
 • It was longer than she expected. - Воно було довшим, ніж вона очікувала.
 • He looked a lot calmer. - Він виглядав набагато спокійніше.
 • Women are more sympathetic. - Жінки співчутливі.
 • I'm better than Roger. - Я кращий за Роджера.
 • It's simpler than you think. - Це простіше, ніж ви вважаєте.
 • They were bigger. - Вони були більшими.
 • The cave became darker. - Печера стала темнішою.
 • The news is more interesting. - Новини цікавіші.
 • The man smiled wider. - Чоловік усміхнувся ширше.
 • You should know better. - Ви повинні знати краще.
 • They're more vulnerable. - Вони більш вразливі.
 • It should be softer. - Воно має бути м'якшим.
 • I should eat better. - Мені слід їсти краще.
 • Experience is more important than money. - Досвід важливіший, ніж гроші.
 • The truth was worse. - Правда була гірша.
 • He looked younger than my dad. - Він виглядав молодшим, ніж мій батько.