Comparative degree of adjectives

Порівняльний ступінь

В англійській мові, як і в українській, прикметники утворюють два ступені порівняння: порівняльний і чудовий. Порівняльний ступінь утворюється за допомогою more - більше або суфікса -er.


. Наприклад:
big великий - bigger більше,
beautiful красивий красивіший - more beautiful красивіше.
Paris is more beautiful than Los Angeles. - Париж красивіший за Лос Анджелес.

Дієслово-зв'язка

Прикметники можуть вживатися після дієслова-зв'язки. Як дієслово-зв'язки найчастіше вживаються am, is, are, were, was, а також у цій якості вживається й низка інших дієслів: to seem, to look - здаватися, виглядати, to become, to turn, to get - ставати, робитися та ін.


.

Конструкції

Порівнюючи предмети, людей, події можна використовувати деякі конструкції з прикметниками:


- as ... as - такий самий... як і...:-
-
I don't go out as often as John. - Я не гуляю так часто, як Джон.

. - not so/as...as - не такий...як:
-
The problem is not so difficult as it seems. - Ця проблема не така складна, як здається.

. - twice as ...as - удвічі ..., ніж:
Your house is twice as big as mine. - Твій будинок удвічі більший за мій.

. - При порівнянні ми використовуємо слово than - чим:
My internet connection is faster than yours. - Моє інтернет з'єднання швидше твого.

. - the...the... - чим...тим:
The longer I live in London the better I like it. - Чим довше я живу в Лондоні, тим більше мені подобається.

. - В українській мові ми часто вживаємо такі звороти: все краще і краще, все менше і менше, все холодніше і холодніше тощо, щоб показати, що ситуація змінюється. В англійській теж можна так сказати:

. He is getting stronger and stronger. - Він стає все сильнішим і сильнішим.

. - Порівняння зі словами like і as:
She is smart and strong like her brother. - Вона така ж розумна і смілива, як її брат.


.

Приклади використання Comparative degree of adjectives

 • Stamps are more expensive. - Марки дорожчі.
 • He was hungrier. - Він був голодніший.
 • It was more difficult than he thought. - Це було важче, аніж він думав.
 • The crisis is getting worse. - Криза стає гіршою.
 • The true reason is more logical. - Справжня причина – більш логічна.
 • Is he stronger than you? - Він сильніший, ніж ти?
 • You're more pathetic than me. - Ти жалюгідніший за мене.
 • The louder the better. - Чим голосніше, тим краще.
 • We were better than them. - Ми були кращими, ніж вони.
 • That smell is getting worse. - Запах стає гіршим.
 • The crowd is getting bigger - Натовп стає більшим.
 • This effect is more obvious - Цей ефект очевидніший.
 • The water became colder. - Вода стала холоднішою.
 • It was easier than he thought. - Це було легше, аніж він думав.
 • The more we know, the more we forget. - Чим більше ми знаємо, тим більше ми забуваємо.
 • He was younger than me. - Він був молодший за мене.
 • The air is getting heavier. - Повітря стає важчим.
 • The sooner the better - Чим швидше тим краще.
 • The candle grew shorter and shorter. - Свічка ставала все коротшою і коротшою.
 • It's much more comfortable. - Це набагато комфортніше.