Comparative degree of adjectives

Порівняльний ступінь

В англійській мові, як і в українській, прикметники утворюють два ступені порівняння: порівняльний і чудовий. Порівняльний ступінь утворюється за допомогою more - більше або суфікса -er.


. Наприклад:
big великий - bigger більше,
beautiful красивий красивіший - more beautiful красивіше.
Paris is more beautiful than Los Angeles. - Париж красивіший за Лос Анджелес.

Дієслово-зв'язка

Прикметники можуть вживатися після дієслова-зв'язки. Як дієслово-зв'язки найчастіше вживаються am, is, are, were, was, а також у цій якості вживається й низка інших дієслів: to seem, to look - здаватися, виглядати, to become, to turn, to get - ставати, робитися та ін.


.

Конструкції

Порівнюючи предмети, людей, події можна використовувати деякі конструкції з прикметниками:


- as ... as - такий самий... як і...:-
-
I don't go out as often as John. - Я не гуляю так часто, як Джон.

. - not so/as...as - не такий...як:
-
The problem is not so difficult as it seems. - Ця проблема не така складна, як здається.

. - twice as ...as - удвічі ..., ніж:
Your house is twice as big as mine. - Твій будинок удвічі більший за мій.

. - При порівнянні ми використовуємо слово than - чим:
My internet connection is faster than yours. - Моє інтернет з'єднання швидше твого.

. - the...the... - чим...тим:
The longer I live in London the better I like it. - Чим довше я живу в Лондоні, тим більше мені подобається.

. - В українській мові ми часто вживаємо такі звороти: все краще і краще, все менше і менше, все холодніше і холодніше тощо, щоб показати, що ситуація змінюється. В англійській теж можна так сказати:

. He is getting stronger and stronger. - Він стає все сильнішим і сильнішим.

. - Порівняння зі словами like і as:
She is smart and strong like her brother. - Вона така ж розумна і смілива, як її брат.


.

Приклади використання Comparative degree of adjectives

 • You're more beautiful than ever. - Ти гарніший, ніж будь-коли.
 • It was worse than he imagined. - Це було гірше, ніж він уявляв.
 • He seemed taller. - Він здавався вищим.
 • He looked a lot calmer. - Він виглядав набагато спокійніше.
 • The more you spend, the more you get. - Що більше ви витрачаєте, то більше ви отримуєте.
 • The ship was older. - Корабель був старішим.
 • Your face looks better. - Ваше обличчя виглядає краще.
 • He was shorter than me. - Він був нижчий за мене.
 • You were younger. - Ви були молодші.
 • You're stronger than me. - Ти сильніший за мене.
 • You're more emotional. - Ви емоційніші.
 • She was nicer. - Вона була милішою.
 • It's higher than you think. - Воно вище, ніж ти гадаєш.
 • Others were more realistic. - Інші були більш реалістичними.
 • The sooner the better - Чим швидше тим краще.
 • I'm faster than him. - Я швидший, ніж він.
 • The wind grew stronger and stronger. - Вітер ставав все сильнішим і сильнішим.
 • She's younger than you. - Вона молодша за вас.
 • He became stronger. - Він став сильнішим.
 • It was harder than it seemed. - Це було важче, ніж це здавалося.