Can та Could Модальні дієслова

Модальне дієслово can має багато відтінків значення, і його можна перекласти українською як « можу », « можна », « не може бути », « невже…? ». Він використовується для вираження вміння, фізичної можливості виконати щось, дозволу або заборони, прохання, впевненості або сумніву в чомусь, неможливості чогось тощо.

Модальне дієслово can в формі минулого часу або при узгодженні часів вживається у формі could . Can не може утворювати форми майбутнього часу, тому в таких випадках замість модального дієслова використовується конструкція to be able to в формі майбутнього часу.

Can / Could
Simple Infinitive
I can swim.
Я можу (вмію) плавати.
You could help us.
Ти б міг нам й допомогти (зараз).
Will be able to
I will be able to swim soon.
Я скоро зможу плавати.

Стверджувальне речення

В стверджувальних реченнях модальне дієслово can використовується тільки у поєднанні з простим інфінітивом (першою формою) смислового дієслова без частки to .

 • I can swim. – Я вмію плавати.
 • It can be true. – Це може бути правдою.
 • You can use my pen. – Ти можеш покористуватися моєю ручкою.

Форма минулого часу модального дієслова can ( could ) в ствердженні може використовуватися з простим інфінітивом смислових дієслів, а також з доконаним інфінітивом в значенні докору через певну невиконану дію.

 • We could run fast when we were young. – Ми могли швидко бігати, коли були молодими.
 • She said Jack could take her car. – Вона сказала, що Джек може взяти її машину. (узгодження часів)
 • You could be quiet at least. I’m trying to work. – Ти міг хоча б поводити себе тихіше. Я намагаюсь працювати.
 • Matt could have waited for us. – Метт міг би нас й почекати. (але він не почекав)

Заперечне речення

Заперечні речення з can або could утворюються шляхом додавання заперечної частки not після самих модальних дієслів.

 • I can not find the key to my car. – Я не можу знайти ключ до своєї машини.
 • You can not take my phone. – Тобі не можна брати мій телефон.
 • My mom said my friends could not stay at my place. – Моя мама сказала, що мої друзі не можуть залишитися у мене. (узгодження часів)
 • Jack could not have said it. – Не може бути, щоб Джек сказав таке.
 • can not = cannot = can’t
 • could not = couldn’t
 • My brother can’t dance. – Мій брат не вміє танцювати.
 • I couldn’t swim when I was 5 years old. – Я не вмів плавати, коли мені було 5 років.

Питальне речення

Утворення питальних речень з can або could не потребує допоміжних дієслів , достатньо винести модальні дієслова на початок речення перед підметом (або після питального слова ). Модальні can та could можуть також утворювати заперечні питання ( not ставиться після can або could ). 

 • Can you swim? – Ти вмієш плавати?
 • Can I speak to your boss? – Можна я побалакаю з твоїм босом?
 • Why could they read when they were 5? – Чому вони могли читати, коли їм було по 5 років?
 • Could Ann speak perfect English before going to England? – Енн могла розмовляти ідеальною англійською перед тим, як поїхати до Англії?
 • Can’t you be quiet? I’m studying! – Ти не можеш помовчати? Я вчуся!
 • Why couldn’t you do that for me? – Чому ти не міг зробити це для мене?

Також could є більш ввічливою формою питання, ніж can , і вони можуть вільно заміняти один одного в питаннях теперішнього часу.

 • Can you switch off the air conditioning? – Ти можеш вимкнути кондиціонер?
 • Could you switch off the air conditioning? – Чи не міг би ти вимкнути кондиціонер?

Особливості вживання

Фізична можливість

Модальне дієсловол can , як правило, виражає розумову або фізичну здатність або нездатність щось виконати або зробити, вміння та навички людини. 

 • Harry Potter can talk to snakes. – Гаррі Поттер може (вміє) розмовляти зі зміями.
 • He can’t speak Portuguese. – Він не може розмовляти португальською.
 • Can you swim? – Ти вмієш плавати?
 • I could dance all night long when I was young. – Я міг танцювати всю ніч, коли був молодим.
 • Jack couldn’t drive a car before last summer. – Джек не вмів водити машину до минулого літа.
 • Could Alex dance the waltz at the high school? – Алекс міг танцювати вальс в старшій школі?

Факти, правила, обставини

Модальне дієслово can з формою простого інфінітиву (першою формою) використовується для вираження загальновідомих фактів, правил, а також дій, що можуть бути виконані при певних обставинах. Часто в таких реченнях can використовується з підметом, вираженим займенником You , що не називає певну особу, а вживається як узагальнення.

 • It can be pretty difficult to find a job these days. – В ці дні знайти роботу може бути дуже складно.
 • Small dogs can be very aggressive. – Маленькі собаки можуть бути дуже агресивними.
 • Children can’t buy alcohol and cigarettes. – Діти не можуть купляти алкоголь та цигарки.
 • You can drive only when you have your driving license. – Можна водити машину, тільки коли у тебе є водійські права.
 • You can’t get a driving license until you are 18. – Не можна отримати водійські права, допоки тобі не виповниться 18.

Дозволи, прохання, заборони

Модальне дієслово can з формою простого інфінітиву смислового дієслова використовується для вираження дозволів, прохань або ж заборони робити щось. В питаннях дієслово could виражає більш ввічливе прохання і він може вживатися в теперішньому часі.

 • Can I speak to your boss? – Можна я побалакаю з твоїм босом?
 • Yes, you can . – Так, можна.
 • No, you can’t . – Ні, неможна.
 • Could I use your notes? – Чи можна мені скористатися твоїми записами?
 • Of course you can . – Звичайно, що можна.
 • No, you can’t . – Ні, неможна.

В теперішьному часі модальне дієслово could ніколи не використовується в відповідях на прохання (в дозволах або заборонах), а тільки при узгодженні часів у реченні.

 • She said you could not . – Вона сказала, що тобі неможна.
 • I asked her, but she said I couldn’t do it. – Я спитав у неї, одна вона сказала, що мені неможна (було) цього робити.

Вираження незадоволення, докору

Модальне дієслово could використовується для передачі незадоволення мовця тим, що певна дія повинна а бо повинна була відбутися, але з певної обставини вона не відбулася або не відбувається зараз. Такі речення мають відтінок роздратування, докору. 

В таких реченнях використовується модальний could з формою простого інфінітиву смислового дієслова для теперішнього та майбутнього часів, або ж з формою доконаного інфінітиву для позначення дій в минулому часі.

 • Теперішній та майбутній час з Simple Infinitive
 • You could speak more distinctly without your chewing-gum. – Ти міг би говорити чіткіше без своєї жувальної гумки.
 • We could go to the party today. – Ми могли б сходити на вечірку сьогодні. (але ми, напевно, не підемо)
 • Минулий час з Perfect Infinitive
 • You could have called me beforehand! – Ти б міг мені (тоді) подзвонити заздалегідь!
 • She could have explained us how to do this work. – Вона б могла пояснити, як виконувати цю роботу. (але вона не пояснила)

Сумнів, невпевненість

Модальне дієслово can або його форма минулого часу could можуть бути використані в питальних реченнях для вираження сумніву або невпевненості мовця у чомусь. При цьому could передає більший ступінь невпевненості, ніж can . Такі речення українською перекладаються як « невже ..?», « невже це правда, що ..?» тощо.

В такому значенні для позначення дії в теперішньому часі після can та could вживається смислове дієслово в формі простого інфінітиву та тривалого інфінітиву. Коли в реченні позначається минулий час, то після could вживається форма доконаного інфінітиву та доконано-тривалого інфінітиву смислового дієслова.

 • Настоящее время
 • Can she be right? – Невже вона права?
 • Can she be telling the truth? – Невже вона говорить правду (в цей час)?
 • Прошедшее время
 • Could she have been right? – Невже вона була права?
 • Could she have been living with Jack for 5 years? – Невже це правда, що вона прожила з Джеком 5 років?

Вираження неможливості чогось

Заперечні форми в теперішньому та минулому часі can not та could not використовуються для вираження того, що мовець не може або відмовляється повірити в щось, для нього ця дія нереальна та не може (або не могла) статися. Такі речення українською перекладаються як « не може бути, що …». При цьому could робить таке речення менш категоричним.

В таких реченнях для передачі дії в теперішньому часі з модальними can not та could not вживається смислове дієслово в формі простого інфінітиву або ж тривалого інфінітиву. Для вираження дії в минулому часі після can not та could not вживається форма доконаного інфінітиву або доконано-тривалого інфінітиву смислового дієслова.

 • Теперішній час
 • Ann can not be right. – Не може бути, щоб Енн була права.
 • Ann couldn’t be telling the truth. – Енн навряд чи говорить правду (в цей момент).
 • Минулий час
 • Ann can’t have lied that day. – Не може такого бути, щоб Енн мені тоді збрехала.
 • Ann couldn’t have been living with Matt for 5 years. – Не може бути, щоб Енн прожила з Меттом 5 лет.

Сталі вирази

В певних сталих виразах модальне дієслово can вживається, якщо в реченні мається на увазі теперішній час. Could вживається, якщо в реченні йдеться про дію в минулому часі.

Вираз can’t help та дієслово з закінченням -ing перекладається українською як « не можу не... », « не можу стримати... ».

 • I can’t help laughing! This TV-show is so funny! – Не можу стримати сміх! Це шоу таке кумедне!
 • She can’t help eating chocolate. – Вона не може втриматися від того, щоб не з'їсти шоколад.
 • Ann couldn’t help crying. – Вона не могла стримати сліз (плач).
 • Jack couldn’t help smiling when he saw her. – Він не міг стримати посмішки (не міг не усміхатись), коли бачив її.

Вираз can’t but з формою простого інфінітиву дієслова без частки to перекладається українською як « нічого іншого не лишається, як... ».

 • I can’t but refuse your offer. – Мені нічого не лишається, як відхилити вашу пропозицію.
 • She couldn’t but ask him about it. – Їй нічого не залишалось робити, окрім як спитати його про це.

Can’t possibly з простим інфінітивом дієслова перекладається як « просто не можу ...».

 • I can’t possibly do it. – Я просто не можу зробити це.
 • She couldn’t possibly marry him. – Вона просто не могла одружитися з ним.

To be able to

Конструкція to be able to (бути спроможним, мати можливість) може заміняти собою модальне дієслово can в значенні можливості або ж здатності виконати щось. Різниця між ними (конструкцією та модальним дієсловом) в тому, що to be able to виражає можливість виконати дію в якомусь конкретному випадку, а не фізичну або розумову здібність людини до чогось, її навички. Однак, в майбутньому часі модальний can завжди замінюється на конструкцію to be able to , адже can не має форми майбутнього часу. To be able to , як і будь-яке інше дієслово, може вживатися як в теперішньому та минулому часі, так і в майбутньому.

 • I can play football. – Я можу (вмію) грати в футбол. (фізична здібність)
 • I ’m able to play football today. – Я можу пограти в футбол сьогодні. (можливість за певними обставинами)
 • I was able to play football last Saturday. – Я міг пограти в футбол минулої суботи.
 • I will be able to play football next week. – Я зможу пограти в футбол наступного тижня.

Приклади використання Modal Verbs (Can/Could)

 • They could not control this power. - Вони не могли контролювати цю владу.
 • Can you unlock the door, please? - Можете відчинити двері, будь ласка?
 • I cannot ignore the call of the sea. - Я не можу проігнорувати поклик моря.
 • He cannot bear the burden. - Він не може нести тягар.
 • We think we can find him. - Ми думаємо, що ми можемо знайти його.
 • You think you can defy me. - Ти думаєш, ти можеш кинути мені виклик.
 • You cannot interrupt the battle. - Ти не можеш перервати бій.
 • I can't touch a snake. - Я не можу торкнутися змії.
 • Can I leave a message? - Чи можна я залишу повідомлення?
 • Can you read the address? - Чи можете ви прочитати адресу?
 • I hope you can forgive us. - Я сподіваюся, ви можете пробачити нам.
 • Can we offer you anything? - Чи можемо ми запропонувати вам щось?
 • I think we can make it - Я думаю, що ми можемо створити це.
 • I know you could use it. - Я знаю, що ти міг використовувати це.
 • You can't play the game without a king. - Ви не можете грати у гру без короля.
 • Can I call you buddy? - Чи можу я називати тебе приятелем?
 • You can save your work as a draft - Ви можете зберегти вашу роботу як чернетку.
 • Can I see the manager, please? - Чи можна мені побачити керівника, будь ласка?
 • I couldn't win this fight. - Я не міг виграти цей бій.
 • I can't lose this client. - Я не можу втратити цього клієнта.
Modal Verbs (Can/Could)

Правила використання Modal Verbs (Can/Could) в англійській граматиці з прикладами.