Узгодження часів в англійській мові

Узгодження часів

У складних реченнях часто використовується погодження часів. Якщо головному реченні дієслово стоїть у теперішньому чи майбутньому часу , то додатковому реченні може вживатися будь-який час.


She says she likes strawberry. - Вона каже, вона любить полуницю.
I know that you live alone. – Я знаю, що ти живеш сам.

Якщо в головному реченні дієслово стоїть в одному з минулих часів, то в підрядному використовується також дієслово в минулому часі або майбутнє в минулому.

I thought you were his friend. - Я думав, що ти його друг.
She said she would try to find the right decision. - Вона сказала, що намагатиметься знайти правильне рішення.

Приклади використання Sequence of tenses

 • I knew I couldn't trust you. - Я знав, що не можу довіряти тобі.
 • I think we should have a talk. - Гадаю, нам слід поговорити.
 • I think that you should ask him - Я думаю, що вам слід спитати його.
 • I didn't know he had a sister. - Я не знав, що має сестру.
 • I thought I could live with you. - Я думала, що можу жити з вами.
 • She knew she could do this. - Вона знала, що вона може це зробити.
 • I thought you didn't have a telephone. - Я думав, що не маєш телефону.
 • I knew he wouldn't tell you. - Я знав, що він вам не скаже.
 • You promised you wouldn't say anything. - Ви обіцяли, що нічого не скажете.
 • You know that I will help you. - Ти знаєш, що я тобі допоможу.
 • I thought we were going to eat. - Я думав, що ми збираємося їсти.
 • I promised I would be on time. - Я обіцяв, що буду вчасно.
 • I knew I was going to win. - Я знав, що виграю.
 • They knew I'd come back here. - Вони знали, що я повернусь сюди.
 • I hope you have a car. - Я сподіваюся, що у вас є машина.
 • I know that I can fix it - Я знаю, що я можу полагодити це.
 • I thought it wouldn't mean anything. - Я думав, що це нічого не означатиме.
 • I thought I couldn't tell you. - Я думав, що я не можу вам сказати.
 • I believe that I can do it - Я вірю, що можу це зробити.
 • I thought you'd try to forget it. - Я думав, що ви спробуєте забути про це.