Sequence of tenses

Узгодження часів

У складних реченнях часто використовується узгодження часів. Якщо в головному реченні дієслово стоїть у теперішньому або майбутньому часі, то в підрядному реченні може вживатися будь-який час.


. She says she likes strawberry. - Вона каже, вона любить полуницю.
I know that you live alone. - Я знаю, що ти живеш один.


Якщо в головному реченні дієслово стоїть в одному з минулих часів, то в підрядному використовується також дієслово в минулому часі або майбутнє в минулому.


I thought you were his friend. - Я думав, що ти його друг.

She said she would try to find the right decision. - Вона сказала, що постарається знайти правильне рішення.

Приклади використання Sequence of tenses

 • I knew you could do it alone. - Я знала, що ти можеш це зробити один.
 • They know you have the key. - Вони знають, що маєш ключ.
 • She thought she was going to win. - Вона думала, що вона виграє.
 • I thought he should go with you. - Я думав, що йому слід піти з вами.
 • You think you know the answer. - Ви думаєте, що ви знаєте відповідь.
 • I hope you have a plan. - Я сподіваюся, що у вас є план.
 • I think that you should ask him - Я думаю, що вам слід спитати його.
 • I know that you will find us - Я знаю, що ви знайдете нас.
 • I hope we can trust this guy. - Я сподіваюся, ми можемо довіряти цьому хлопцю.
 • He knew she wouldn't call me. - Він знав, що вона не зателефонує мені.
 • You promised you would stay in bed. - Ти обіцяв, що ти залишишся в ліжку.
 • I doubt you'll have the option. - Я маю сумнів, що у вас буде вибір.
 • I promise that I'll find you. - Я обіцяю, що знайду вас.
 • I realized I had seen her before. - Я зрозумів, що бачив її раніше.
 • You know that you can trust me. - Ти знаєш, що ти можеш мені довіряти.
 • I think that I can show you - Я думаю, що я можу вам показати.
 • I knew we couldn't trust you. - Я знав, що ми не можемо довіряти тобі.
 • I knew I wouldn't forget you - Я знав, що я тебе не забуду.
 • I believe that I can do it - Я вірю, що можу це зробити.
 • I knew the crisis had passed. - Я знав, що криза минула.