Sequence of tenses Узгодження часів в англійській мові

Узгодження часів в англійській мові – це певна система залежності граматичного часу дієслова в підрядному реченні від граматичного часу, яке вживається в головній частині складнопідрядного речення.

Правила узгодження часів часто використовуються для утворення непрямої мови. В українській мові правила узгодження часів відсутні, тому такі англійській речення перекладаються за нормами української мови (часто без збереження узгодження). 

Головне правило узгодження часів полягає у тому, що якщо в складнопідрядному реченні в головній частині дієслово вживається в формі одного з минулих часів (часто це Past Simple), то й дієслово підрядного речення повинно стояти у формі одного з минулих часів або ж у часі Future in the Past.

 • I thought you knew him. – Я думав, що ти знаєш його.
 • Chris said he couldn’t find you. – Кріс сказав, що він не може знайти тебе.
 • He didn’t know whether Ann would come or not. – Він не знав, Енн прийде чи ні.

Модальні дієслова can, may, will при узгодженні часів вживаються у формах минулого часу could, might та would, must часто замінюється на had to, а модальні дієслова сould, might, ought to, should, would не змінюються.

 • Mike said he could help us. – Майк сказав, що він може допомогти нам.
 • I thought I had to do everything by myself. – Я думав, що я повинен робити все сам.
 • The teacher said you might come in. – Вчитель сказав, що ти можеш увійти.
 • I didn’t know what I should do. – Я не знав, що мені робити.

Одночасні дії

Якщо дія в підрядному реченні відбувалася одночасно з минулою дією в головному реченні, то в підрядній частині використовується час Past Simple або ж Past Continuous (якщо дія була тривалою).

 • I was sure Kate was busy that day. – Я був впевнений, що Кейт (була) зайнятою в той день.
 • Jane knew Matt didn’t want to go there. – Джейн знала, що Метт не хотів (не хоче) туди йти.
 • I came to the stadium and saw that my friends were playing rugby. – Я прийшов на стадіон та побачив, що мої друзі грають в регбі.
 • Janice understood that the guys behind her were talking about her friend. – Дженіс зрозуміла, що хлопці позаду неї розмовляють про її друга.

Дія, що передує іншій дії

Якщо дія підрядного речення передує минулій дії в головній частині, що в підрядній частині використовується час Past Perfect.

 • I thought you had finished your work already. – Я думав, що ти вже закінчив працювати.
 • Jack knew that Kate had not had time to write him a letter. – Джек знав, що у Кейт не було (до цього) часу написати йому листа.

Тривала дія, що передує іншій дії у минулому

Якщо дія підрядного речення, що передує дії головного речення, тривала певний проміжок часу, то в підрядній частині використовується час Past Perfect Continuous.

 • She said she had been playing the guitar all day long. – Вона сказала, що грала на гітарі весь день.
 • Matt knew his mom had been cooking from the early morning. – Метт знав, що його мати готувала на кухні з самого ранку.

В такому випадку (при тривалій дії, що передує іншій дії у минулому) в підрядному реченні може також використовуватися час Past Perfect з дієсловами, що не можуть бути використані в часах групи Continuous: to be (бути), to belong (належати), to believe (вірити), to know (знати), to feel (відчувати), to love (любити), to want (хотіти) тощо або ж з неграничними дієсловами (такими, що не передбачають закінчення свого протікання): to work (працювати), to live (жити), to study (вчитися), to teach (вчити, навчати, викладати), to travel (мандрувати), to last (продовжуватися).

 • Kate said she had wanted to become a teacher in her childhood. – Кейт сказала, що в дитинстві хотіла стати вчителем.
 • We learnt that our parents had lived in this city for the last 50 years. – Ми дізналися, що наші батьки жили в цьому місті останні 50 років.

Дії, що відбуваються після інших дій

Якщо дія в підрядному реченні відбувається після дії в головній частині (тобто мається на увазі дія у майбутньому), то в підрядній частині використовується один з часів групи Future in the Past в залежності від характеру дії.

 • I felt you would say this to me. – Я відчував, що ти скажеш мені це.
 • You said you would be waiting for me. – Ти сказав, що будеш чекати на мене.
 • We didn’t expect we would have finished this project by the end of the week. – Ми не очікували, що закінчимо цей проект до кінця тижня.

Декілька підрядних речень

Якщо в одному складнопідрядному реченні є підрядні речення, що залежать від іншого підрядного речення в минулому часі, то вони також узгоджуються за часами.

 • She knows you said that you would never be together again. – Вона знає, що ти сказав, що ви ніколи знову не будете разом.
 • Kate thinks you didn’t know she had spent all your money. – Кейт вважає, що ти не знав, що вона витратила всі твої гроші.

Відсутність узгодження

Теперішній та майбутній часи

Якщо в складнопідрядному реченні у головній частині вживається одне з теперішніх або майбутніх часів, що в підрядній частині дієслово може вживатися в будь-якому часі, і часові форми не узгоджуються між собою

 • I don’t think it will rain tomorrow. – Я не думаю, що завтра буде дощ.
 • Ann knows you are a nice guy. – Енн знає, що ти хороший хлопець.
 • She says she went shopping yesterday. – Вона каже, що вона пішла вчора по магазинам.
 • I have heard Jane will be at the party. – Я чув, що Джейн буде на вечірці.

Особливі підрядні речення

Узгодження часів не відбувається, якщо в складнопідрядному реченні використовуються означальні підрядні речення, або підрядні речення причини, результату, порівняння.

 • Yesterday i bought a book which is believed to be a bestseller. – Вчора я придбав книгу, що вважається бестселером. (означення)
 • Paul didn’t go to the party last night because he will have exams in two days. – Пол не пішов на вечірку минулого вечора, тому що через два дні у нього будуть екзамени. (причина)
 • He studied so much last week that he still has a headache. – Він так багато вчився минулого тижня, що в нього до сих під болить голова. (результат)
 • Charles traveled more last year than he does this year. – Чарльз мандрував минулого року більше, ніж в цьому році. (порівняння)

Загальновідома інформація

Узгодження часів не відбувається, якщо в складнопідрядному реченні виражається певна загальновідома інформація, певні факти або закони природи. Також узгодження не відбувається, коли зображується часто повторювана дія, чиїсь звички, характеристика або ж в політичній мові.

 • The students knew that water consists of oxygen and hydrogen. – Студенти знали, що вода складається з кисню та водню.
 • The delegate said that people want peace. – Делегат сказав, що люди хочуть миру.
 • I asked when the first train usually leaves. – Я спитав, коли звичайно відправляється перший потяг.
 • We didn’t know hummingbirds can fly backwards. – Ми не знали, що колібрі можуть літати назад.

Приклади використання Sequence of tenses

 • I know that she will do it. - Я знаю, що вона це зробить.
 • I doubt we'll have the time. - Я сумніваюся, що ми матимемо час.
 • I knew we'd be together forever. - Я знала, що ми будемо разом назавжди.
 • I thought you should see this. - Я думала, що ви маєте побачити це.
 • You promised you would stay in bed. - Ти обіцяв, що ти залишишся в ліжку.
 • I hope you have a plan. - Я сподіваюся, що у вас є план.
 • I think I'll have a cappuccino. - Я думаю, я візьму капучіно.
 • I knew I would see you again. - Я знала, що побачу тебе знову.
 • I knew you could do it alone. - Я знала, що ти можеш це зробити один.
 • I knew she wouldn't open it. - Я знав, що вона це не відкриє.
 • I knew we couldn't trust you. - Я знав, що ми не можемо довіряти тобі.
 • I promise I'll write every day. - Я обіцяю, я писатиму щодня.
 • I thought you were going on holiday. - Я думав, що ви збираєтесь у відпустку.
 • I knew he wouldn't believe me. - Я знав, що він мені не повірить.
 • I knew you wouldn't do it. - Я знав, що ви цього не зробите.
 • I guess I'll call a cab. - Я вважаю, я викличу таксі.
 • I thought I'd find you here. - Я думав, що знайду вас тут.
 • I think you'll like the apartment. - Гадаю, вам сподобається квартира.
 • I know you read the book. - Я знаю, що ви читаєте книгу.
 • I knew I wouldn't forget you - Я знав, що я тебе не забуду.