Узгодження часів в англійській мові

Узгодження часів

У складних реченнях часто використовується погодження часів. Якщо головному реченні дієслово стоїть у теперішньому чи майбутньому часу , то додатковому реченні може вживатися будь-який час.


She says she likes strawberry. - Вона каже, вона любить полуницю.
I know that you live alone. – Я знаю, що ти живеш сам.

Якщо в головному реченні дієслово стоїть в одному з минулих часів, то в підрядному використовується також дієслово в минулому часі або майбутнє в минулому.

I thought you were his friend. - Я думав, що ти його друг.
She said she would try to find the right decision. - Вона сказала, що намагатиметься знайти правильне рішення.

Приклади використання Sequence of tenses

 • I thought you wouldn't understand it. - Я думав, що ти цього не зрозумієш.
 • I hope we can trust this guy. - Я сподіваюся, що ми можемо довіряти цьому хлопцю.
 • I knew I couldn't trust you. - Я знав, що не можу довіряти тобі.
 • I thought I had seen you before. - Я думав, що бачив вас раніше.
 • I knew I'd pay for it. - Я знав, що заплачу за це.
 • I knew we'd be together again. - Я знав, що ми знову будемо разом.
 • I knew you wouldn't tell me. - Я знала, що ви мені не скажете.
 • We knew we could rely on you. - Ми знали, що ми можемо покластися на вас.
 • You think you know the answer. - Ви думаєте, знаєте відповідь.
 • I know you read the book. - Я знаю, що ви читаєте книгу.
 • You know that I can stop you. - Ти знаєш, що я можу тебе зупинити.
 • I thought we could watch it here. - Я думав, що ми можемо побачити це тут.
 • We hope you enjoy the book. - Ми сподіваємося, ви насолоджуєтеся книгою.
 • I know that she can help you. - Я знаю, що вона може допомогти тобі.
 • She knew she had taught him well. - Вона знала, що навчила його добре.
 • I knew you could do it alone. - Я знала, що ти можеш це зробити один.
 • I didn't know you played the guitar. - Я не знала, що ти граєш на гітарі.
 • I think I may need a doctor. - Думаю, мені може знадобитися лікар.
 • I thought it might be about me. - Я думав, що це могло бути про мене.
 • I knew we'd be together forever. - Я знала, що ми разом назавжди.
 • I thought I'd see you again - Я думав, що побачу тебе знову.
 • I think I hear the dog. - Я думаю, я чую собаку.
 • I hope you have a plan. - Я сподіваюся, що у вас є план.
 • I think we should add some pepper. - Я думаю, нам слід додати трохи перцю.
 • He knew she would find it soon. - Він знав, що вона це знайде скоро.
 • I believe that I can do it - Я вірю, що можу це зробити.
 • I knew I would see you again. - Я знала, що побачу тебе знову.
 • You knew I wouldn't refuse you. - Ви знали, що я вам не відмовлю.
 • I thought I'd call that guy - Я думав, що я подзвоню тому хлопцю.
 • She thought she was going to win. - Вона думала, що вона виграє.
 • I thought I'd find you here. - Я думав, що знайду вас тут.
 • I know you love the theatre. - Я знаю, що ти любиш театр.
 • I knew he wouldn't believe me. - Я знав, що він мені не повірить.
 • He knew he was going to win. - Він знав, що виграє.
 • I know that you'll like it - Я знаю, що тобі це сподобається.
 • I guess I should meet the boy. - Гадаю, мені слід зустрітися з хлопчиком.
 • I knew you'd forget this. - Я знав, що ти забудеш про це.
 • She said she didn't have a choice. - Вона сказала, що вона не має вибору.
 • I think I know this place. - Я думаю, я знаю це місце.
 • I promised I'd be with him. - Я обіцяв, що буду з ним.
 • I hope you have a car. - Я сподіваюся, що у вас є машина.
 • He thought I couldn't do it. - Він думав, що я не можу це зробити.
 • She knew I was going to ask. - Вона знала, що я збираюся спитати.
 • I think I know the family. - Я гадаю, я знаю сім'ю.
 • I didn't know you had a cat. - Я не знав, що маєш кішку.
 • I think I know the answer. - Я думаю, я знаю відповідь.
 • I thought we could do it together. - Я думав, що ми можемо це зробити разом.
 • You know that you can trust me. - Ти знаєш, що ти можеш мені довіряти.
 • I knew they wouldn't find her. - Я знала, що вони її не знайдуть.
 • I doubt we'll have the time. - Я сумніваюся, що ми матимемо час.