Минулий час в англійській мові

Часи для вираження минулого

Past Simple використовується

- для вираження подій, що відбулися і закінчилися в минулому (I lost my key yesterday. Tchaikovsky was a great composer. He wrote many pieces of music.)

Слова-помічники: yesterday, last week/month/year, 2 days/weeks/months/years ago

Past Continuous використовується для опису

- процесу або незакінченої дії у певний момент у минулому (Yesterday at 5 o'clock I was reading a book.)

- часто використовується в поєднанні з Past Simple (Jane phoned me while I was having lunch.)

Past Perfect використовується, щоб

- описати дію в минулому, яка відбулася раніше іншої дії в минулому: When John arrived at the party, Kate had already gone home.

Present Perfect використовується, коли

- дія закінчена, а його результат важливий зараз (I can't find the book. I've lost it.)

- дія закінчена, а період часу, про який йдеться, ще триває: I have drunk 2 cups of coffee today. (Today ще не закінчилося); I have been to Canada twice (мається на увазі in my life, і life ще не закінчилася)

Слова-помічники: just, already, yet, recently, so far, in the last few days/months, since breakfast/lunch

Приклади використання Tenses with Past meaning

 • I have seen Anna twice in my life. - Я бачив Ганну двічі у житті.
 • Had you studied Italian before you moved to Milan? - Ти вивчав італійську до того, як ти переїхав до Мілана?
 • Emily went to China last year. - Емілі їздила до Китаю минулого року.
 • My parents came to visit me last September. - Мої батьки приїхали відвідати мене минулого вересня.
 • I had never seen Joanna laugh before yesterday. - Я ніколи не бачив, щоб Джоанна сміялася, до вчорашнього дня.
 • Have you ever seen Paul cry? - Ти колись бачив, щоб Пол плакав?
 • It was a beautiful day, the sun was shining. - Був чудовий день, світило сонце.
 • We wish you moved to Los Angeles. - Хотілося б нам, щоб ти переїхав до Лос-Анджелеса.
 • Matt says he liked that museum a lot. - Метт каже, що йому дуже сподобався той музей.
 • My husband was always talking about his friends from college. - Мій чоловік завжди говорив про його друзів із коледжу.
 • I was wondering if you could help me with the project. - Я хотів запитати, чи ти не допоможеш мені з проектом.
 • I didn't go anywhere because it was raining. - Я нікуди не пішов, бо йшов дощ.
 • By the time Doris got to the office, everyone had already gone. - До того моменту, як Доріс приїхала до офісу, всі вже поїхали.
 • I was dancing when Matthew walked in. - Я танцював, коли Меттью увійшов.
 • Mary announced that she had found a new job. - Мері оголосила, що знайшла нову роботу.
 • What time did Sarah leave on Tuesday? - Скільки Сара поїхала у вівторок?
 • Alexia has lost her purse and now has no money. - Алексія втратила гаманець, і тепер вона не має грошей.
 • I sold my house two months ago. - Я продав свій будинок два місяці тому.
 • Mary hasn't graduated from the university yet. - Мері ще не закінчила університету.
 • I haven't seen Joe today. - Я не бачив Джо сьогодні.