Tenses with Past meaning

Часи для вираження минулого

Past Simple вживається 

- для вираження подій, що сталися та закінчилися в минулому (I lost my key yesterday. Чайковський був великим композитором. Він написав багато музичних творів.)

>Слова-помічники: yesterday, last week/month/year, two days/weeks/months/years ago 

> Past Continuous використовується для опису 

 - процесу або незавершеної дії в певний момент у минулому (Yesterday at 5 o'clock I was reading a book.) 

 - часто використовується в поєднанні з Past Simple (Jane phoned me while I was having lunch.) 

Past Perfect

Past Perfect

- описати дію в минулому, що сталася раніше за іншу дію в минулому: When John arrived at the party, Kate had already gone home.

Present Perfect вживається, коли

-  дія закінчена, а її результат важливий зараз (I can't find the book. I've lost it.)

- дія закінчена, а період часу, про який ідеться, ще триває: I have drunk 2 cups of coffee today. (Today ще не закінчилося); I have been to Canada twice (мається на увазі in my life, і life ще не закінчилася);

Слова-помічники:  just, already, yet, recently, so far, in the last few days/months, since breakfast/lunch

Приклади використання Tenses with Past meaning

 • My uncle was always telling us stories about our parents. - Мій дядько завжди розповідав нам історії про наших батьків.
 • We did not have time to visit Louvre. - Ми не мали часу відвідати Лувр.
 • Had you studied Italian before you moved to Milan? - Ти вивчав італійську до того, як ти переїхав до Мілана?
 • Where have I left my phone? - Де я залишив свій телефон?
 • I had never seen Joanna laugh before yesterday. - Я ніколи не бачив, щоб Джоанна сміялася, до вчорашнього дня.
 • I have written three essays already. - Я вже написав три твори.
 • I sold my house two months ago. - Я продав свій будинок два місяці тому.
 • By the time I met Mia again, she had already found a new boyfriend. - На той момент, коли я зустрів Мію знову, вона вже знайшла нового бойфренда.
 • I was dancing when Matthew walked in. - Я танцював, коли Меттью увійшов.
 • I wasn't sleeping when someone broke into my house. - Я не спав, коли хтось вдерся в мій будинок.
 • Dick was cutting the grass when the snake appeared. - Дік підстригав траву, коли з'явилася змія.
 • Have you ever tried sushi? - Ти колись пробував суші?
 • I didn't call you yesterday because I was busy. - Я не подзвонив тобі вчора, бо був зайнятий.
 • I found Elisa's diary when she had already moved out. - Я знайшов щоденник Елізи, коли вона переїхала.
 • My mother has just bought a new car! - Моя мама щойно купила нову машину!
 • I was wondering if you could help me with the project. - Я хотів запитати, чи ти не допоможеш мені з проектом.
 • I was working when the accident occurred. - Я працював, коли сталася аварія.
 • I was having a terrifying dream when the alarm clock rang. - Мені снився жахливий сон, коли продзвонив будильник.
 • Frank was making pizza while Ale was cooking salad. - Френк робив піцу, поки Але готувала салат.
 • We wish you moved to Los Angeles. - Хотілося б нам, щоб ти переїхав до Лос-Анджелеса.