Минулий час в англійській мові

Часи для вираження минулого

Past Simple використовується

- для вираження подій, що відбулися і закінчилися в минулому (I lost my key yesterday. Tchaikovsky was a great composer. He wrote many pieces of music.)

Слова-помічники: yesterday, last week/month/year, 2 days/weeks/months/years ago

Past Continuous використовується для опису

- процесу або незакінченої дії у певний момент у минулому (Yesterday at 5 o'clock I was reading a book.)

- часто використовується в поєднанні з Past Simple (Jane phoned me while I was having lunch.)

Past Perfect використовується, щоб

- описати дію в минулому, яка відбулася раніше іншої дії в минулому: When John arrived at the party, Kate had already gone home.

Present Perfect використовується, коли

- дія закінчена, а його результат важливий зараз (I can't find the book. I've lost it.)

- дія закінчена, а період часу, про який йдеться, ще триває: I have drunk 2 cups of coffee today. (Today ще не закінчилося); I have been to Canada twice (мається на увазі in my life, і life ще не закінчилася)

Слова-помічники: just, already, yet, recently, so far, in the last few days/months, since breakfast/lunch

Приклади використання Tenses with Past meaning

 • I was having a terrifying dream when the alarm clock rang. - Мені снився жахливий сон, коли продзвонив будильник.
 • I had never seen Joanna laugh before yesterday. - Я ніколи не бачив, щоб Джоанна сміялася, до вчорашнього дня.
 • We did not have time to visit Louvre. - Ми не мали часу відвідати Лувр.
 • Where have I left my phone? - Де я залишив свій телефон?
 • My neighbour asked us if we had seen his dog. - Мій сусід спитав нас, чи не бачили ми його собаку.
 • It was a beautiful day, the sun was shining. - Був чудовий день, світило сонце.
 • I haven't seen Joe today. - Я не бачив Джо сьогодні.
 • I have written three essays already. - Я вже написав три твори.
 • I was working when the accident occurred. - Я працював, коли сталася аварія.
 • I was cooking when Josh called. - Я готував, коли Джош зателефонував.
 • What time did Sarah leave on Tuesday? - Скільки Сара поїхала у вівторок?
 • I didn't call you yesterday because I was busy. - Я не подзвонив тобі вчора, бо був зайнятий.
 • The plane hadn't left by the time I got to the airport. - Літак не відлетів до того моменту, коли я приїхав до аеропорту.
 • Harold had known about their divorce for a while before everyone found out. - Гарольд знав про їхнє розлучення якийсь час до того, як дізналися всі.
 • Tailor has never heard of this book. - Тейлор ніколи не чув про цю книгу.
 • Why has Mike gone already? - Чому Майк уже пішов?
 • By the time Doris got to the office, everyone had already gone. - До того моменту, як Доріс приїхала до офісу, всі вже поїхали.
 • Emily went to China last year. - Емілі їздила до Китаю минулого року.
 • Where did you go shopping yesterday? - Куди ти ходив за покупками вчора?
 • Alexia has lost her purse and now has no money. - Олексія втратила гаманець, і тепер вона не має грошей.