Порядкові числівники в англійській (Ordinal numbers)

Порядкові числівники

Порядкові числові (Ordinal Numbers) визначають номер предмета за рахунку та відповідають на запитання Який? (Which?).

Більшість порядкових числівників утворюються згідно з правилом від відповідних кількісних за допомогою суфікса -th.

 • Six – sixth (шість – шостий)

This is my sixth car. – Це моя шоста машина.

 • Eleven – eleventh (одинадцять – одинадцятий)

He is in the eleventh grade. – Він у одинадцятому класі.

Винятки становлять такі числівники:

 • First – перший

This is my first school. Це моя перша школа.

 • Second – другий

She is my second wife. Вона моя друга дружина.

 • Third – третій

This is your third chance! Це твій третій шанс!

 • Fifth – п'ятий

My sister is in the fifth grade. Моя сестра у п'ятому класі.

 • Ninth – дев'ятий

It's my ninth trip to London. Це моя дев'ята подорож до Лондона.

 • Twelfth – дванадцятий

It's my twelfth time here. Це мій дванадцятий раз тут.

У складових порядкових числівників суфікс додається до останнього слова, а всі інші слова залишаються без змін. Складові числівники від 21 до 100 пишуться через дефіс:

 • Fifty-fourth (п'ятдесят четвертий)

I live on the fifty-fourth floor. Я живу на п'ятдесят четвертому поверсі.

 • Seventy-eighth (сімдесят-восьмий)

Today is her seventy-eighth birthday. Сьогодні її сімдесят восьмий день народження.

У складових числівників, що складаються більш ніж з двох компонентів, через дефіс писатимуться лише десятки та одиниці. Між сотнями та десятками необхідно ставити слово and:

 • Two hundred and fourth (двісті четвертий)

Це є два гори і чотири кілометри. – Це двісті четвертий кілометр.

 • Four hundred thirty-fifth (чотириста тридцять п'ятий)

This is the four hundred thirty-fifth episode. - Це чотириста тридцять п'ятий епізод.

У словах, що позначають десятки, закінчення -y замінюється на i:

 • Fortieth (сороковий)

Yesterday був його fortieth birthday. Вчора був його сороковий день народження.

 • Twentieth (двадцятий)

This is his twentieth trip to Moscow. Це його двадцята подорож до Москви.

Перед порядковими числами ставиться певний артикль the!

Ми вживаємо числівники не тільки в усній, а й у письмовій мові, тому важливо знати, як вони пишуться.

Якщо ми позначаємо порядкове число, до неї потрібно додати правильне закінчення:

 • First = 1st
 • Second = 2nd
 • Third = 3rd
 • Fourth = 4th

При написанні дат певний артикль the перед чисельним і прийменник of перед назвою місяця зазвичай опускають:

 • The fifth of May = 5th May

Twenty-second of August = 22nd August

Приклади використання Ordinal numbers

 • He doesn't have the fourth lesson today. - Він не має четвертого уроку сьогодні.
 • Do you like my third appartment? - Тобі подобається моя третя квартира?
 • It's her second day here. - Це її другий день тут.
 • What is the third day of the week? - Який третій день тижня?
 • You tell her this for the second time! - Ти розповідаєш їй це вдруге!
 • Yesterday was the seventeenth of July. - Вчора було сімнадцяте липня.
 • You go to Italy on the fourteenth of July. - Ти їдеш до Італії чотирнадцятого липня.
 • We go to New York on the sixteenth of January - Ми їдемо до Нью-Йорка шістнадцятого січня.
 • This is his thirteenth message. - Це його тринадцяте повідомлення.
 • She took the thirty-sixth place. - Вона зайняла тридцять шосте місце.
 • He cooks this cake for the ninth time. - Він готує цей торт вдев'яте.
 • Yesterday was her seventy-third birthday. - Вчора був її сімдесят третій день народження.
 • Kate is her third daughter. - Кейт – її третя дочка.
 • It's their fourth week here. - Це їхній четвертий тиждень тут.
 • Is this the eightieth floor? - Це вісімдесятий поверх?
 • Is this your twentieth time in India? - Це ваш двадцятий раз в Індії?
 • John is my first love. - Джон – моє перше кохання.
 • Do you like the twelfth video? - Тобі подобається дванадцяте відео?
 • This is my first pet. - Це моя перша домашня тварина.
 • Thursday is the fourth day of the week. - Четвер – четвертий день тижня.