Adverbs

Прислівники

У цьому реченні використано прислівник. Прислівники використовуються для опису дій і можуть відповідати на запитання Як? Коли? Де? Якою мірою? тощо.
Ще прислівники використовуються для опису прикметників або інших прислівників, а також для опису всього речення в цілому.

Якщо прислівник відноситься до певного слова, він ставиться безпосередньо перед ним;

На початку речення ставляться прислівники, які відіграють роль вступних слів (although, however, finally);

У середині речення ставляться прислівники, які виражають частотність дії, ступінь упевненості або думку (always, never, definitely, expertly);

Прислівники, що виражають час, можуть стояти на початку або наприкінці речення (tomorrow, yesterday).

Прислівники часто утворюються за допомогою додавання суфікса -ly до прикметника.
Деякі прислівники збігаються за формою з прикметниками (hard, fast, high, deep...). Вони змінюють своє значення при додаванні суфікса -ly.

Приклади використання Adverbs

 • My mum nearly won the contest. - Моя мати майже виграла конкурс.
 • She has already graduated from the university. - Вона вже закінчила університет.
 • I will go to New York tomorrow. - Я поїду до Нью-Йорку завтра.
 • You should ask her politely. - Тобі слід попросити її ввічливо.
 • I went jogging last morning. - Я ходив на пробіжку минулого ранку.
 • Jane answered correctly. - Джейн відповіла правильно.
 • I will definitely accept this offer. - Я точно прийму цю пропозицію.
 • My mum will probably meet her friend tonight. - Моя мама, можливо, зустрінеться із подругою сьогодні ввечері.
 • My best friend always helps me. - Мій найкращий друг завжди допомагає мені.
 • Kate is highly gifted. - Кейт дуже талановита.
 • My aunt usually wakes up at seven, but today she has a day off. - Моя тітка зазвичай прокидається о 7-й, але сьогодні у неї вихідний.
 • Could you speak louder, please? - Чи не могли б ви говорити голосніше, будь ласка?
 • I don't cook daily. - Я не готую щодня.
 • I'll go to Australia in a few days. - Я поїду до Австралії за кілька днів.
 • I don't play the piano well. - Я не дуже добре граю на піаніно.
 • The company has to make this report annually. - Компанія має робити цей звіт щороку.
 • My friend always comes to school late. - Мій друг завжди спізнюється до школи.
 • We mostly travel together. - Ми зазвичай мандруємо разом.
 • The church bell rings so loudly. - Церковний дзвін дзвонить так голосно.
 • I saw an eagle flying high in the sky. - Я побачив орла, що літає високо на небі.