Used to

Конструкція used to використовується для вираження повторюваних дій або звичок у минулому. Used to має тільки одну форму минулого часу та не використовується в інших часових формах. Значення конструкції used to можна передати словами « раніше », « колись », « раніше звичайно » тощо.

Стверджувальне речення утворюється за допомогою конструкції used to після підмета та форми простого інфінітиву (першої форми) смислового дієслова.

 • I used to get up at 6 a.m. when I was 20. – Раніше я прокидався о 6-й ранку, коли мені було 20.
 • Kate used to go to school by bike. – Кейт звично їздила до школи на велосипеді.
 • They used to have dinner at this restaurant every Friday. – Раніше вони обідали в цьому ресторані кожної п'ятниці.

Використання конструкції used to в заперечних та питальних реченнях не характерно та небажано для англійської мови, однак в розмовному мовленні такі речення інколи можуть зустрічатися.

Заперечне речення утворюється за допомогою допоміжного дієслова did (форма минулого часу від do ), після якого використовується use to у першій формі та простий інфінітив смислового дієслова.

 • I didn’t use to learn French. – Раніше я не вчив французьку.
 • Ann didn’t use to attend this place. – Енн раніше не бувала тут.
 • We didn’t use to go to Italy every summer. – Ми не їздили в Італію кожного літа.

Питальне речення з used to утворюється за допомогою допоміжного дієслова did (форма минулого часу від do ), що ставиться на початок речення перед підметом. Після підмета використовується use to в першій формі та інфінітив смислового дієслова.

 • Did you use to ride a bike? – Ти раніше їздив на велосипеді?
 • Did he use to do sports? – Він раніше займався спортом?
 • Did Matt use to eat meat? – Метт раніше їв м'ясо?

Використання used to

Повторювані дії, звички

Конструкція used to використовується для вираження чиїхось звичок, дій, що часто відбувалися або повторювалися в минулому, однак зараз вони не відбуваються зовсім.

 • I used to take a taxi to my work. – Раніше я часто їздив на роботу на таксі. (зараз не їжджу)
 • They used to sell lemonade every summer. – Колись давно кожного літа вони продавали лимонад. (зараз вже не продають)
 • He used to do judo but now he can’t. – Раніше він займався дзюдо, але зараз він не може робити цього.

Факти, загальна інформація про минуле

Конструкція used to також використовується для вираження фактів, загальної інформації, що були вірні у минулому, але зараз не відповідають дійсності.

 • I used to like this movie but now I don’t. – Раніше мені подобався цей фільм, але зараз (вже) ні.
 • There used to be a good restaurant but now there is a shop. – Колись там був хороший ресторан, але зараз там магазин.
 • Mark used to be very slim and sportive in the high school. – Марк був дуже струнким та підтягнутим у старшій школі. (але не зараз)

To be used to / To get used to

Конструкцію used to , що вказує на повторювані дії у минулому, не слід плутати з конструкціями to be used to та to get used to .

To be used to з іменником або з герундієм вказує на дію, що вважається нормальною або звичною для когось. Ця конструкція може використовуватися як в теперішньому, так і в минулому та майбутньому часах.

 • I’ m used to working on Saturday, don’t worry. – Не переймайся, я звик працювати по суботам.
 • He told me he was used to the cold weather. – Він сказав, що він звик до холодної погоди.
 • I’ll never be used to living in this city. – Я ніколи не звикну до життя в цьому місті.

To get used to з іменником або герундієм передає значення « звикати », « звикнути » до чогось, що раніше було незвичним.

 • Don’t worry, you will get used to your new school soon. – Не переймайся, ти скоро звикнеш до своєї нової школи.
 • Scottish accent was hard for understanding but I got used to it. – Шотландський акцент було складно розуміти, але я звик до нього.
 • It’s a bit hard but I’ m getting used to driving on the left. – Це трохи складно, але я (поступово) звикаю керувати машиною за лівостороннім рухом.

Приклади використання Used to

 • I used to work for him. - Я раніше працював на нього.
 • We used to wait for it - Ми раніше чекали на це.
 • She used to be a good agent. - Раніше вона була добрим агентом.
 • I used to work with this man. - Раніше я працював із цією людиною.
 • You get used to the smell. - Ти звикаєш до запаху.
 • Luke used to use it. - Раніше Люк користувався цим.
 • It used to be about the music. - Воно раніше було про музику.
 • I am used to waiting. - Я звик чекати.
 • We used to play together. - Ми раніше грали разом.
 • He used to be a great boxer. - Він був великим боксером.
 • She used to be beautiful. - Вона раніше була гарною.
 • We used to tease him terribly. - Ми раніше дражнили його жахливо.
 • We'll get used to it. - Ми звикнемо до цього.
 • He used to love to read. - Він раніше любив читати.
 • I used to sleep like a baby. - Я раніше спав, як дитина.
 • We used to get along. - Ми раніше ладнали.
 • I used to drink brandy. - Я раніше пив бренді.
 • I used to work here. - Я раніше працював тут.
 • I used to work in a shop. - Я раніше працювала у магазині.
 • I get used to the language. - Я звикаю до мови.