Used to

затвердження

Used to вживається, коли йдеться про минулі звички, а також про ситуації, які відбувалися в минулому, але більше не відбуваються.

Щоб побудувати стверджувальні речення з зворотом used to, необхідно:

1. Поставити на перше місце займенник або іменник;
2. used to;
3. Дієслово;
4. решта слів.

На українську мову речення можуть перекладатися за допомогою таких слів: "звично", "бувало", "раніше". Ці слова можна використовувати, якщо зрозуміло з контексту, що дія або стан неактуальний у теперішньому часі.

. Вирази be/get used to doing перекладаються українською мовою словом "звикнути". Цей вираз використовується в теперішньому, минулому і майбутньому часі.

Щоб побудувати стверджувальні речення з be/get used to doing, необхідно:

1. Поставити на перше місце займенник або іменник;
2. be/get в потрібній формі;
3. used to;
3. Дієслово c ing;
4. решта слів.

I'm used to walking. - Я звик(ла) ходити пішки.
You will get used to it. - Ти звикнеш до цього.

Приклади використання Used to

 • I used to feel the same way. - Раніше я почував себе так само.
 • I used to dream about the sea. - Раніше я мріяв про море.
 • You used to be big. - Ти був великим.
 • He'll get used to them. - Він звикне до них.
 • I used to have good friends. - У мене раніше були добрі друзі.
 • They're used to people. - Вони звикли до людей.
 • He used to work for us. - Він раніше працював на нас.
 • You used to be famous. - Ти раніше була знаменитою.
 • He used to work here. - Він раніше працював тут.
 • I used to like to hike. - Я раніше любив ходити у походи.
 • We used to joke about it - Ми раніше жартували про це.
 • It used to be blue. - Воно раніше було синім.
 • He used to work at the gallery. - Він раніше працював у галереї.
 • He'll get used to it. - Він звикне до цього.
 • I used to work for him. - Я раніше працював на нього.
 • She used to sit by the fire. - Раніше вона сиділа біля вогнища.
 • We used to talk sometimes. - Ми бувало розмовляли іноді.
 • You used to think the same thing. - Раніше ви думали так само.
 • We used to be happy. - Ми раніше були щасливі.
 • I'm used to you. - Я звик до тебе.