Possessive pronouns

Вживання

Присвійні займенники вказують на належність і відповідають на питання whose? - Чий?

Існує дві форми присвійних займенників. Основна форма ставиться перед іменниками.

my (моє, моє, моє, мої)
his (його)
her (її)
its (його, її)
our (наш, наша, наша, наша)
your (твій, твоя, твоя, твої, ваші, ваші, ваші, ваші)
their (їх)

Друга форма присвійних займенників використовується без іменника.

mine (моє, моє, моє, мої)
yours (твій, твоя, твоя, твої, ваші, ваші, ваші, ваші)
his (його)
hers (її)
its (його, її)
ours (наш, наша, наші)
theirs (їх)

Вказівні займенники

Займенники this (these) використовуються при вказівці на предмети (особи) що знаходяться поблизу того, хто говорить, а займенники that (those) служать для вказівки на предмети (особи) більш віддалені від нього. В українськом з цього приводу немає строгого правила і український займенник цей (ця, ці) може відноситися і до більш віддалених предметів, або моментів часу.


Перекладаються вони таким чином:
this (these) - цей (ці) that (those) - той (ті) Поєднання that's може перекладатися українською мовою словом ось :
That's my grandson! - Ось мій онук!

Приклади використання Possessive pronouns

 • This is his sister. - Це його сестра.
 • That's my grandson! - Ось мій онук!
 • My tests are simple. - Мої випробування прості.
 • She's your daughter. - Вона — ваша дочка.
 • My eyes are green. - Мої очі зелені.
 • He loves his daughter. - Він любить свою дочку.
 • It's my son! - Це мій син!
 • My hands are clean. - Мої руки чисті.
 • My shorts are red. - Мої шорти червоні.
 • My hands are dirty. - Мої руки брудні.
 • He's your driver. - Він ваш водій.
 • Her hands are soft. - Її руки м'які.
 • It is his job. - Це його робота.
 • She helps their children. - Вона допомагає їхнім дітям.
 • That's my lunch. - Ось мій обід.
 • It is your life. - Це ваше життя.
 • You're not my friend! - Ти не мій друг!
 • This is her mother. - Це її мати.
 • My fingers are clean. - Мої чисті пальці.
 • This is her task. - Це її завдання.