Tue May 23 20234 min

Фундамент мови — Частини Мови в Англійській.

from Команда Gramaro

Частина мови — це категорія, яка описує роль слова в реченні. Розуміння різних частин мови може допомогти вам проаналізувати, як слова функціонують у реченні та покращити свої навички у їх створенні 🤩

В англійській граматиці існує вісім основних частин мови англійської мови: іменники, займенники, дієслова, прикметники, прислівники, прийменники, сполучники та вставні слова.

У цій статті ми дуже коротко та зрозуміло пояснимо різниці між ними, що неодмінно допоможе вам краще зрозуміти граматику англійської, зробивши навчання простішим!

Фундамент мови — Частини Мови в Англійській.

💖👉 ІМЕННИКИ — NOUNS

Запитання: хто? що?

Іменник — це слово, яке вказує на особу, поняття, місце чи річ. Іменники можуть виступати як підмет речення (тобто особа чи предмет, що виконує дію) або як об’єкт дієслова (тобто особа чи предмет, на які впливає дія).

 • I’ve read that book.
 • Janet lives in France.
 • The band played only new songs.

👉 ЗАЙМЕННИКИ — PRONOUNS

Запитання: хто? що? (але не називають конкретно)

Займенник — це слово, яке вживається замість іменника. Як і іменники, займенники можуть вказувати на людей, місця, поняття та речі, але не називають їх конкретно. Наприклад: я, вона, хто, скільки й т.д.

 • I don’t really know her.
 • That is a horrible painting!
 • Who owns this business?

👉 ДІЄСЛОВА — VERBS

Запитання: хто / що робить?

Дієслово — це слово, яке описує дію (наприклад, «стрибнути»), подію (наприклад, «стати») або стан буття (наприклад, «існувати»). Дієслова вказують на те, що робить суб’єкт речення. Кожне повне речення англійської має містити хоча б одне дієслово.

Дієслова можуть змінювати форму залежно від підмета (наприклад, перша особа однини), часу (наприклад, минулого простого часу), способу (наприклад, питальний) і способу (наприклад, пасивний стан).

 • Will you check if this item is in stock?
 • I’ve already went twice.
 • I heard that you used to teach.
 • I sang in a band for 10 years.

👉 ПРИКМЕТНИКИ — ADJECTIVES

Запитання: який? яка? яке? які?

Прикметник — це слово, що описує іменник або займенник. Прикметники можуть бути атрибутивними, стоячи перед іменником (наприклад, «red hat»), або предикативними, з’являючись після іменника з використанням дієслова-зв’язку (наприклад, «the hat is red»).

 • The dog is bigger than the cat.
 • He is the funniest person I know.

👉 ПРИСЛІВНИКИ — ADVERBS

Запитання: як? яким чином?

Прислівник — це слово, яке може змінювати дієслово, прикметник, прислівник або речення. Прислівники часто утворюються шляхом додавання «-ly» до кінця прикметника (наприклад, «slow» стає «slowly»), хоча не всі прислівники мають це закінчення, і не всі слова з таким закінченням є прислівниками.

Існує багато типів прислівників, у тому числі прислівники способу (використовуються для опису того, як щось відбувається), прислівники ступеня (використовуються для позначення обсягу або ступеня) і прислівники місця (використовуються для опису місця дії чи події).

 • Ray acted nicely.
 • Talia writes quite quickly.
 • Let’s go outside!

👉 ПРИЙМЕННИКИ — PREPOSITIONS

Запитання: (не мають свого конкретного, але у поєднанні з іншими частинами мови відповідають на запитання: де? коли? куди? звідки? наскільки?)

Прийменник — це слово (наприклад, «with») або фраза (наприклад, «at the top»), яке використовується для вказівки зв’язку між різними частинами речення. Прийменники можна використовувати для позначення таких аспектів, як час, місце та напрямок.

 • Hasan is coming for dinner at 6 p.m.
 • I left the cup on the kitchen counter.
 • Carey walked to the shop.

👉 СПОЛУЧНИКИ — CONJUCTIONS

Запитання: (не мають, бо це допоміжна частина мови)

Сполучник — це слово, яке використовується для зв’язку між різними частинами речення (наприклад, словами, фразами чи реченнями).

Основними видами сполучників є сполучники підрядності (використовуються для зв’язку предметів, граматично рівноправних), сполучники підрядності (використовуються для введення залежного речення) і співвідносні сполучники (використовуються попарно для з’єднання граматично рівноправних частин речення).

 • Andy likes swimming and hiking.
 • You can choose what movie we watch because I chose the last time.
 • We can either go out for dinner or go to the cinema.

👉 ВСТАВНІ СЛОВА — INTERJECTIONS

Запитання: (не мають, бо це допоміжна частина мови)

Вставне слово – це слово або фраза, яка використовується для вираження почуття, наказу чи привітання. Вставні слова є граматично самостійною частиною мови, тому їх часто можна виключити з речення, не впливаючи на зміст.

Типи вставних слів включають вольові вставні слова (використовуються для висунення вимоги чи прохання), емоційні вставні слова (використовуються для вираження почуттів або реакції), когнітивні вставні слова (використовуються для вказівки думок), а також вітальні та напутні слова (використовуються на початку та в кінці слова).

 • Psst. What time is it?
 • Ouch! I hurt my arm.
 • I’m, um, not sure.
 • Hey! How are you doing?

Тепер, коли ви знаєте цю важливу теорію, слід докласти її до практики. Переходьте до Gramaro та спробуйте розібрати речення з граматичних вправ за частинами мови. А потім змінюйте слова з них на інші за цим самим принципом.

Таким чином ви чудово зрозумієте конструкцію речень і з часом з легкістю зможете створювати свої речення!

Hope you to have a great studying time! 🍀

Do you like this article? Share it!