Wed Feb 15 20232 min

Підказки для чистого та правильного англійського

from Команда Gramaro
👨‍🏫

Розповсюджені помилки 👩‍🏫

Всі ми інколи припускаємось помилок у мовленні, це цілком нормально. Але все ж таки краще спілкуватися чистою та грамотною англійською☺️Пропонуємо переглянути часті помилки та дізнатися граматично правильні варіанти з поясненнями.

Підказки для чистого та правильного англійського

🔸do sports — це словосполучення, що просто потрібно запам’ятати. Sports поєднується лише з do;

🔸(nobody / no one) arrived — коли ми кажемо заперечення, займенник завжди має починатися з “no…” (Nobody / no one / nothing / nowhere…). Займенники, що починаються на “any” використовуються для запитань або заперечень разом з часткою “not”;

🔸I didn’t make it — в англійській мові не потрібно використовувати минулий час декілька разів в одній конструкції. Допоміжне дієслово “do”, а у нашому випадку “did” — це вже минулий час, тому, робити make, використовуємо у теперішньому;

🔸an hour — літера “h” не читається, тому вважаємо, що слово починається з голосної “о”;

🔸beautiful person — “beautiful” — прикметник (який?), “beautifully” — прийменник (як?), тому для опису людини кажемо саме a beautiful person.

🔸there isn’t anything — their - їх, there - вказівний займенник, що не має перекладу в українській; Ось і приклад використання “anything” з часткою “not”;

🔸better than — “than” - використовуємо для порівняння якості, як у нашому випадку з “краще ніж…”, а “then” перекладається як “після”

🔸How is it like? — у цьому реченні має бути модальне дієслово “бути - to be”, тому допоміжне “do” — зайве

Сподіваємось, що наше пояснення вам допоможе💙💛

Do you like this article? Share it!