Thu Mar 02 20234 min

Формальна та неформальна комунікація

від Команда Gramaro
🗣

Ви впевнені, що знаєте формальну комунікацію в англійській мові? 👔

Люди часто плутають стилі комунікації в англійській мові. Тому, щоб допомогти вам зрозуміти різницю, ми підготували статтю, яка розвіє всі ваші сумніви між формальним і неформальним спілкуванням та покаже відмінності на конкретних мовних прикладах.

Формальна та неформальна комунікація

Пропонуємо почати з основи 📖

Спілкування відіграє ключову роль у нашому житті, оскільки під час спілкування люди обмінюються своїми поглядами та думками. Це основний інструмент нашої комунікації та сприйняття. Без спілкування практично неможливо провести нормально жодного дня. Правильно, грамотно, культурно вести діалог під силу не кожному, але і цьому можна навчитись. В англійській мові існують два основні стилі комунікації — формальний та неформальний.

Якщо казати коротко:

Формальна англійська використовується для документів, есе, бізнес розмов та листувань.

Неформальна англійська для розмов із друзями, дітьми та родичами.

У неформальному спілкуванні немає жодних чітких правил та лімітів, а от у формальному — їх немало. Саме тому неформальний стиль під силу кожному, а от з формальним подекуди виникають певні проблеми.

Але, що саме змінюється? Невже просто слова? 🤔 Насправді відрізняються не лише слова, а й структура мовлення. Саме вона є ключем до правильного та коректного формального спілкування. Існує п’ять основних відмінностей між цими стилями:

✍️ Надійність

Формальне спілкування є більш надійною формою, оскільки зазвичай має "паперовий слід", тобто підтвердження сказаного на папері, на відміну від неформального.

🏃 Швидкість

Офіційне спілкування відбувається повільніше, іноді навіть здається нестерпно повільним через кількість бюрократії та, так би мовити, пустих слів. При розмові в цьому стилі абсолютно недопустимо використання сленгів та мовних скорочень, тому про "I'm", "there's", "ain't" та інші приклади можна одразу забути. З іншого боку, неформальне спілкування відбувається дуже швидко, часто миттєво і майже завжди скорочено.

⏱ Часова потреба

Формальне мовлення потребує низки різних процесів, перш ніж весь потік спілкування буде завершено, тобто слід дотримуватись структури правильної подачі інформації, тоді як неформальне спілкування вимагає дуже мало часу.

ℹ️ Інформаційний потік

Інформація через офіційне спілкування надходить лише через заздалегідь визначені канали, тоді як інформація через неформальне спілкування переміщується вільно.

🔐 Секретність

Секретність зберігається саме за допомогою формальностей, тоді як неформальне спілкування ускладнює збереження повної секретності через його залежність від окремих осіб.

Ми розібралися з основними відмінностями, тепер слід подивитись на конкретні приклади у реченнях в цих стилях.

1.
(Inf) She's decided to file a complaint.
(F) She has decided to file a complaint.
(Чому?) Не використовуємо жодних скорочень.

2.
(Inf) The girl I met in Singapore was interested in working in Australia.
(F) The girl whom I met in Singapore was interested in working in Australia.
(Чому?) В неофіційному: вказуємо на відношення без відносного займенника whom
В офіційному: не забуваємо про займенники та сполучники (that, which, whom).

3.
(Inf) Can I suggest you try this new model?
(F) Might I suggest you try this new model?
(Чому?) Might, may та could використовувати набагато ввічливіше.

4.
(Inf) I want that paper ready by tomorrow.
(F) I would like to have the paper in question ready by tomorrow.
(Чому?) Використання "want" не є надто чемним у робочому середовище, краще використовувати довші конструкції як, наприклад "would like to have".
У дуже чемних та формальних обставинах не слід використовувати займенник that, ліпше дати повне ім'я того, про що ви говорите або замінити чемною версією "in question".

5.
(Inf) We need to take a photo of our team.
(F) We should take a photograph of our team.
(Чому?) "Photo" — іменникове скорочення, такі слова також неприпустимі.

6.
(Inf) This is OK.
(F) This is acceptable.
(Чому?) Абревіації та сленг, у більшості випадках, не є частинами справжнього формального стилю. В усному спілкуванні їх слід повністю вилучити.

7.
(Inf) We recommend doing it by the rules.
(F) It is recommended to do this according to the rules.
(Чому?) У формальному спілкуванні досить рідко використовується займенник "we", особливо, якщо мовиться про правила факти, задачі та інше. Тому в таких випадках переводимо речення з Active Voice на Passive Voice.

Як ви бачите, чим формальніша розмова, тим довшим стає речення. Але це далеко не все, на що слід звертати увагу. В англійській мові дуже багато формальних синонімів для звичних слів та конструкцій. Подивимось на кілька з них:

Дієслова:

get — receive
go against — oppose
say sorry — apologise
say hello to — give my regards to
ask for — request

Сполучники:

anyways — nevertheless
plus / also — nevertheless / furthermore
but — however
so — therefore / thus
also — in addition / additionally.

Прислівники:

a lot of / lots of — much / many
tons of — large quantities of
totally — completely / strongly.

І це лише мала частка формального словничка, тому якщо ви хочете дізнатися більше — підписуйтеся на Gramaro та не забувайте переглядати наші пости, де ми завжди ділимося з вами корисною інформацією 🇬🇧

Вам сподобалася ця стаття? Поділись нею!