Wh-questions

Спеціальне питання

Спеціальне питання починається з питального слова і ставиться з метою отримання більш докладної уточнюючої інформації.


Спеціальні запитання можуть починатися словами:

Who? - хто?
Whom? - кого?
Whose? - чий? What? - що? який?
Which? - який? When? - коли? Where? - де? куди? Why? - чому? How? - як? How much? - скільки? How many? - скільки?
How long? - як довго? скільки часу? How often? - як часто?

Щоб скласти речення зі спеціальним запитанням (окрім запитання до підмета), необхідно:

1. на перше місце поставити when, where або інше питальне слово;
2. Необхідне допоміжне дієслово - am/is/are/do/does/have/has/had/will тощо;
3. Потім I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або множині
. 4. Необхідне смислове дієслово - see, going, made, given тощо;
5. Решта слів.

Зверніть увагу, що питання до підмета не вимагає зміни порядку слів.

. Предложення будують таким чином:

1. На перше місце ставлять Who або What;
2. Дієслово в третій особі: sees, is going, has made тощо;
5. Решта слів.

Приклади використання Wh-questions

 • Who's he afraid of? - Кого він боїться?
 • What is she afraid of? - Чого вона боїться?
 • What's right? - Що вірно?
 • How often do they quarrel? - Як часто вони сваряться?
 • Why didn't you meet us? - Чому ти нас не зустрів?
 • What did they do for us? - Що вони зробили нам?
 • Why didn't you wake me? - Чому ти мене не розбудила?
 • Why didn't they tell you? - Чому вони вам не сказали?
 • Where do you hide that? - Де ви ховаєте щось?
 • Who painted that picture? - Хто намалював ту картину?
 • What happened to the sun? - Що сталося із сонцем?
 • What is their purpose? - Яка їхня мета?
 • How do you resolve this? - Як ви це вирішуєте?
 • Why do you offer this? - Чому ви це пропонуєте?
 • How do you avoid this? - Як ви уникаєте цього?
 • Who's your son? - Хто ваш син?
 • What's he ready for? - До чого він готовий?
 • When do you do this? - Коли ви це робите?
 • Who pays these people? - Хто платить цим людям?
 • Who's your client? - Хто ваш клієнт?