Wh-questions

Спеціальне питання

Спеціальне питання починається з питального слова і ставиться з метою отримання більш докладної уточнюючої інформації.


Спеціальні запитання можуть починатися словами:

Who? - хто?
Whom? - кого?
Whose? - чий? What? - що? який?
Which? - який? When? - коли? Where? - де? куди? Why? - чому? How? - як? How much? - скільки? How many? - скільки?
How long? - як довго? скільки часу? How often? - як часто?

Щоб скласти речення зі спеціальним запитанням (окрім запитання до підмета), необхідно:

1. на перше місце поставити when, where або інше питальне слово;
2. Необхідне допоміжне дієслово - am/is/are/do/does/have/has/had/will тощо;
3. Потім I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або множині
. 4. Необхідне смислове дієслово - see, going, made, given тощо;
5. Решта слів.

Зверніть увагу, що питання до підмета не вимагає зміни порядку слів.

. Предложення будують таким чином:

1. На перше місце ставлять Who або What;
2. Дієслово в третій особі: sees, is going, has made тощо;
5. Решта слів.

Приклади використання Wh-questions

 • What's your news? - Які ваші новини?
 • How do you fix this? - Як ви чините це?
 • Why didn't I believe it? - Чому я не повірив цьому?
 • What did you do with them? - Що ви з ними робили?
 • How do you resolve this? - Як ви це вирішуєте?
 • What are we doing tomorrow? - Що ми робимо завтра?
 • How do you avoid this? - Як ви уникаєте цього?
 • What's she angry about? - На що вона сердиться?
 • Why didn't you tell me? - Чому ви мені не сказали?
 • What did they think about him? - Що вони подумали про нього?
 • Who told that story? - Хто розповів історію?
 • Where do I throw this? - Куди мені це викинути?
 • Why do you wear this? - Чому ти це носиш?
 • What did I promise him? - Що я йому обіцяв?
 • How much do you invest? - Скільки вкладаєте?
 • Why didn't they stop them? - Чому вони не зупинили їх?
 • How do we explain this? - Як нам це пояснити?
 • What is their purpose? - Яка їхня мета?
 • Why didn't she love me? - Чому вона мене не любила?
 • What're you buying? - Що ти купуєш?