Phrasal verbs

Дієслово + прийменник

Фразові дієслова складаються з дієслова та прийменника. Ця група дієслів має одну особливість. Між дієсловом і прийменником не можна нічого поставити. Вони не діляться.

Зверніть увагу на приклад:
Could you look after my cat while I'm away? - Чи не міг би ти доглянути за моїм котом, поки мене не буде вдома? (Look - дієслово, after - прийменник.)

. ⇒ Як відрізнити цю конструкцію від інших типів фразових дієслів?

У цій конструкції за прийменником обов'язково має слідувати іменник або займенник і відповідати на питання "кого?", "що?" .

Дієслово + прислівник

Розглянемо ще один вид фразових дієслів.

Конструкція "дієслово + прислівник" може вживатися як самостійно, так і з іменником або займенником.

. Зверніть увагу на приклад:
I asked around but nobody has seen my wallet. - Я порозпитував у людей, але ніхто не бачив мого гаманця. (Тут дієслово "ask around" вживається самостійно, тобто після нього немає нічого.)

. ⇒ Якщо після конструкції "дієслово + прислівник" стоїть іменник, то ми можемо поставити іменник як усередині цієї конструкції, так і після неї. He turned down my offer. = He turned my offer down. - Він відхилив мою пропозицію.

. ⇒ Що стосується займенника, то він завжди ставиться в цьому випадку між дієсловом і прислівником.
He turned it down. - Він відхилив його.

Щоб дізнатися, чи можливо розділяти дієслово та прислівник, чи ні, потрібно подивитися в словнику. Якщо в словнику написано "look (something) up", то його можна розділяти, і ви можете написати як "look something up", так і "look up something". Якщо в словнику написано run into (something or someone), то дієслово розділяти не можна.

Приклади використання Phrasal verbs

 • She smiled and picked up her napkin. - Вона посміхнулася і підняла свою серветку.
 • Can you print out another copy? - Чи можете роздрукувати іншу копію?
 • I woke him up. - Я розбудив його.
 • I picked up the book. - Я підняв книгу.
 • Can I take this tie off? - Чи можу я зняти цю краватку?
 • He calmed me down. - Він заспокоїв мене.
 • You scared him off! - Ви відлякали його!
 • My mother brought me up. - Моя мати виховала мене.
 • Can you turn on the TV? - Чи можеш увімкнути телевізор?
 • You'll catch up. - Ти наздоженеш.
 • My daughter found it out. - Моя дочка дізналася про це.
 • I washed it off. - Я відмив це.
 • I'll check it out for you. - Я перевірю це для вас.
 • He took off the shirt. - Він зняв сорочку.
 • I think it'll work out. - Я гадаю, що це спрацює.
 • You helped me out - Ти врятував мене.
 • You turned it off. - Ви вимкнули це.
 • He picked me up at school. - Він забрав мене зі школи.
 • I don't want to stand out. - Я не хочу виділятись.
 • He picked up a fork. - Він підняв вилку.