Past Perfect Continuous

Питання

Запитання в Past Perfect Continuous утворюється за допомогою had.


. 1. Поставте на перше місце had (якщо запитання починається з питального слова, то had йде після нього);
2. Потім I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або у множині;
3. been;
4. До дієслова додати закінчення -ing;
5. Решта слів.

Затвердження

Past Perfect Continuous вказує на дію, що розпочалася в минулому, тривала протягом деякого часу і або закінчилася безпосередньо перед якимось моментом у минулому, або все ще не закінчилася на певний момент у минулому


. ⇒ Щоб скласти стверджувальне речення, необхідно:

1. поставити на перше місце I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або множині;
2. had;
3. been;
4. До дієслова додати закінчення -ing;
5. Решта слів.

Заперечення

Для заперечення в Past Perfect Continuous використовують had not (hadn't).


Щоб скласти заперечувальне речення, необхідно:

1. поставити на перше місце I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або множині;
2. had not/hadn't;
3. been;
4. До дієслова додати закінчення -ing;
5. Решта слів.

Приклади використання Past Perfect Continuous

 • I had been waiting so long. - Я чекала так довго.
 • She'd been dreaming. - Вона мріяла.
 • I had been writing. - Я писав.
 • She had been reading the book. - Вона читала книгу.
 • What had you been doing? - Що ви робили?
 • He'd been working on it. - Він працював над цим.
 • He'd been warning her. - Він попереджав її.
 • They had been waiting. - Вони чекали.
 • Charles had not been attending. - Чарльз не був присутнім.
 • Arthur had been waiting for him. - Артур чекав на нього.
 • I hadn't been listening. - Я не слухав.
 • What had she been saying? - Що вона казала?
 • Had he been sleeping? - Він спав?
 • They had been complaining for some time - Вони скаржилися протягом якогось часу.
 • It had been protecting me. - Воно захищало мене.
 • He had been joking. - Він жартував.
 • He had been looking at me. - Він дивився на мене.
 • He had been living with us - Він жив із нами.
 • Harry had been sitting on the floor. - Гаррі сидів на підлозі.
 • She had been running . - Вона бігала.