Numerals

Числівники

Числівником називається слово, що позначає кількість або порядок предметів за рахунком. Числівники поділяються на кількісні та порядкові.


.

Кількісні числівники в англійській мові позначають кількість предметів та їхній порядок. Числівники можуть бути як кількісними (one, two, three), так і порядковими (first, second, third). Порядкові числівники позначають порядок предметів у ряду (the first book, the second book, the third book), а кількісні - кількість предметів (one book, two books, three books). - Кількісні числівники позначають кількість предметів і відповідають на запитання How many - Скільки?
- Порядкові числівники позначають порядок предметів під час лічби та відповідають на запитання Which? - Який?

. ⇒ За будовою вони поділяються на прості, похідні та складові:

. 1. До простих належать числівники від 1 до 12.
2. Похідними є числівники від 13 до 19. Вони утворюються за допомогою суфікса -teen: six шість - sixteen шістнадцять. До похідних належать також числівники, що позначають десятки. Вони утворюються за допомогою суфікса -ty: six шість - sixty шістдесят.
3. До складених належать числівники, що позначають десятки з одиницями, починаючи з другого десятка. Вони пишуться через дефіс (риску). Наприклад: twenty-two двадцять два.

Приклади використання Numerals

 • I can be there in fifteen minutes. - Я можу бути там за п'ятнадцять хвилин.
 • Thirteen is an unlucky number. - Тринадцять це нещасливе число.
 • This hotel has seven floors. - У цьому готелі сім поверхів.
 • We finish in twenty minutes. - Ми закінчуємо за двадцять хвилин.
 • I see two girls. - Я бачу двох дівчаток.
 • I have two pictures. - У мене є дві фотографії.
 • I can be there in five minutes. - Я можу бути там за п'ять хвилин.
 • I need three hours. - Мені потрібно три години.
 • It lasted seven hours and fifteen days. - Це тривало сім годин та п'ятнадцять днів.
 • You have seven hours. - У вас сім годин.
 • It's ten million miles. - Це 10 мільйонів миль.
 • The building has ten floors. - У будівлі десять поверхів.
 • Every story has two sides. - Кожна історія має дві сторони.
 • I come back in six months. - Я повертаюся за шість місяців.
 • This band has two singers. - У цьому гурті два вокалісти.
 • I have five lessons today. - У мене сьогодні п'ять уроків.
 • The game lasts six minutes. - Гра триває шість хвилин.
 • He wants ten million dollars. - Він хоче 10 мільйонів доларів.
 • There are four airports. - Там чотири аеропорти.
 • The book has two parts. - У книзі дві частини.