Used to

затвердження

Used to вживається, коли йдеться про минулі звички, а також про ситуації, які відбувалися в минулому, але більше не відбуваються.

Щоб побудувати стверджувальні речення з зворотом used to, необхідно:

1. Поставити на перше місце займенник або іменник;
2. used to;
3. Дієслово;
4. решта слів.

На українську мову речення можуть перекладатися за допомогою таких слів: "звично", "бувало", "раніше". Ці слова можна використовувати, якщо зрозуміло з контексту, що дія або стан неактуальний у теперішньому часі.

. Вирази be/get used to doing перекладаються українською мовою словом "звикнути". Цей вираз використовується в теперішньому, минулому і майбутньому часі.

Щоб побудувати стверджувальні речення з be/get used to doing, необхідно:

1. Поставити на перше місце займенник або іменник;
2. be/get в потрібній формі;
3. used to;
3. Дієслово c ing;
4. решта слів.

I'm used to walking. - Я звик(ла) ходити пішки.
You will get used to it. - Ти звикнеш до цього.

Приклади використання Used to

 • I'm used to the forest. - Я звикла до лісу.
 • I'll get used to it. - Я звикну до цього.
 • You used to remember everything. - Ти раніше пам'ятав усе.
 • I used to love coffee. - Я раніше любила каву.
 • He used to say so. - Він раніше так говорив.
 • I used to understand everything. - Я раніше розуміла все.
 • They used to live in this house. - Вони раніше жили у цьому будинку.
 • They used to be red. - Вони раніше були червоні.
 • You used to work here. - Ти раніше працював тут.
 • I used to look for you. - Я раніше вас шукав.
 • You used to be strong - Ти раніше був сильним.
 • We'll get used to it. - Ми звикнемо до цього.
 • You used to work directly - Ви раніше працювали безпосередньо.
 • I used to live in a car. - Раніше я жив у машині.
 • She used to sing in the shower. - Вона раніше співала у душі.
 • We used to be smart - Ми раніше були розумними.
 • I used to teach at the academy. - Я раніше викладав у академії.
 • They used to meet up - Вони раніше зустрічалися.
 • I used to teach religion. - Я раніше викладав релігію.
 • They used to be simple. - Вони раніше були простими.