Imperative mood

Нахил

Наказовий спосіб висловлює спонукання до скоєння дії, прохання чи наказ.


Щоб поставити дієслово у форму наказового способу, потрібно його використовувати без частки to.
Give me this document! – Дай мені цей документ!

Щоб висловити заборону, необхідно перед дієсловом поставити Do not або скорочену форму Don't.
Don't listen to her! – Не слухайте її!

Щоб підсилити наказ, перед дієсловом ставлять Do.
Do stay home! - Та залишись же вдома!

Щоб пом'якшити наказ, необхідно на початку або в кінці речення поставити слово please.
Open the window, please. - Відчиніть вікно, будь ласка.

Щоб висловити спонукання до дії, необхідно використовувати вираз Let, один із займенників (me, her, him, them) та дієслово.
Let me buy this present. – Дай мені купити цей подарунок.

Поєднання let та займенник us означають спонукання до спільної дії.
Let's (=Let us) join them! - Давайте приєднаємось до них!

Коли хочуть висловити своє роздратування стосовно будь-кого, то займенник you ставлять на перше місце.
You stop talking on the phone! - Ану, перестань говорити по телефону!

Якщо у наказовому способі вживається 2 дієслова, то між ними ставлять and.
Go and buy some food! - Піди купи трохи їжі!

-⇒ Прислівники always і never ставляться перед дієсловом.
Never talk to strangers! - Ніколи не розмовляй із незнайомими людьми!

Приклади використання Imperative mood

 • Let's leave. - Давайте підемо.
 • Let me pay! - Дозволь мені заплатити!
 • Be polite! - Будьте ввічливі!
 • Let me choose. - Дозвольте мені вибрати.
 • Close the first door. - Закрийте перші двері.
 • Assess the results. - Оцініть результати.
 • Read an inspirational book. - Прочитайте книгу, що надихає.
 • Stop those children! - Зупиніть тих дітей!
 • Take the children. - Візьми дітей.
 • Sign the papers. - Підпишіть документи.
 • Let him win. - Дозволь йому виграти.
 • Let him continue. - Дозволь йому продовжити.
 • Be curious. - Будь допитливим.
 • Let's listen! - Давайте слухати!
 • Try this new dish. - Спробуй це нове блюдо.
 • Let's decide. - Давай вирішимо.
 • Let's explain. - Давай пояснимо.
 • Be successful. - Будьте успішними.
 • Let them eat. - Дозволь їм поїсти.
 • Be original - Будь оригінальним.