Future in the Past

Вживання

Future in the past вживається, коли ми говоримо про дію, яка була майбутнім для певного моменту в минулому.


Future in the Past найчастіше вживається після слів said (that), told (that), thought (that). Здебільшого, коли ви передаєте свої або чужі думки, слова. У таких випадках Future in the Past є заміною Future Simple:

. They will go to France -> I thought they would go to France.
Вони поїдуть до Франції. -> Я думав, що вони поїдуть до Франції.

Щоб скласти стверджувальне речення в Future in the past, необхідно:

1. На перше місце поставити I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або у множині;
2. Додати would або скорочену форму 'd;
3. Дієслово;
4. решту слів.

Приклади використання Future in the Past

 • I was not sure you would remember me. - Я не був певен, що ви згадаєте мене.
 • I knew he'd call back. - Я знав, що він передзвонить.
 • He didn't say when he would return. - Він не сказав, коли він повернеться.
 • She did not doubt he would do it. - Вона не сумнівалася, що він це зробить.
 • He decided he would take them. - Він вирішив, що візьме їх.
 • I knew you would be here. - Я знала, що ви тут будете.
 • He knew it would end badly. - Він знав, що це скінчиться погано.
 • She knew it would protect us. - Вона знала, що це захистить нас.
 • I knew you would return. - Я знав, що ти повернешся.
 • I always hoped I would see him. - Я завжди сподівався, що побачу його.
 • I thought it would spoil everything. - Я думала, що це зіпсує все.
 • We knew it would happen. - Ми знали, що це станеться.
 • I didn't think you'd leave it. - Я не думав, що ти залишиш це.
 • I knew you would return! - Я знав, що ви повернетесь!
 • We knew you'd understand. - Ми знали, що ви зрозумієте.
 • I thought he would write. - Я гадав, що він напише.
 • I didn't think it would be you. - Я не думав, що це ти будеш.
 • I knew you would be at that party. - Я знав, що ти будеш на тій вечірці.
 • He knew it would hurt. - Він знав, що це буде боляче.
 • I knew we'd become friends. - Я знав, що ми станемо друзями.