Future in the Past

Вживання

Future in the past вживається, коли ми говоримо про дію, яка була майбутнім для певного моменту в минулому.


Future in the Past найчастіше вживається після слів said (that), told (that), thought (that). Здебільшого, коли ви передаєте свої або чужі думки, слова. У таких випадках Future in the Past є заміною Future Simple:

. They will go to France -> I thought they would go to France.
Вони поїдуть до Франції. -> Я думав, що вони поїдуть до Франції.

Щоб скласти стверджувальне речення в Future in the past, необхідно:

1. На перше місце поставити I/we/you/they/he/she/it або іменник в однині або у множині;
2. Додати would або скорочену форму 'd;
3. Дієслово;
4. решту слів.

Приклади використання Future in the Past

 • You believed I would survive it! - Ви вірили, що я це переживу!
 • I was not sure you would remember. - Я не була певна, що ви згадаєте.
 • I thought you'd be here. - Я думав, що ти будеш тут.
 • I didn't think it would be you. - Я не думав, що це ти будеш.
 • She thought it'd be good for us. - Вона гадала, що це буде добре для нас.
 • I thought it would help. - Я думав, що це допоможе.
 • I thought you would be at the show. - Я думав, що ти будеш на виставі.
 • I knew it would upset you. - Я знав, що це засмутить вас.
 • He thought she would argue. - Він думав, що вона буде сперечатися.
 • I knew you would return. - Я знав, що ти повернешся.
 • He knew I would go for a walk. - Він знав, що я піду на прогулянку.
 • I worried I would hurt her. - Я турбувався, що я скривджу її.
 • I thought she'd be older. - Я думав, що вона буде старша.
 • She promised it would work. - Вона обіцяла, що це спрацює.
 • I thought I would join. - Я думав, що приєднаюся.
 • I knew you'd stop me. - Я знала, що ви зупините мене.
 • I thought she would see me. - Я думав, що вона побачить мене.
 • I thought it would work. - Я думав, що це спрацює.
 • I knew it would be easy for you - Я знав, що це буде легко для вас.
 • I didn't think you would agree. - Я не думав, що ти погодишся.