Antrenmanda istediğiniz bir kural seçin

Birlikte doğru 10 bulundu koyun. Yaptığınız daha az hata, daha fazla deneyim puanı elde edersiniz.
Beginner
 • Present Simple

 • Past Simple

 • Future Simple

 • Numerals

 • Present Continuous

 • Ordinal numbers

 • Personal pronouns

 • Articles

 • There is/There are

 • Possessive pronouns

 • Imperative mood

 • To be going to

 • General questions

 • Modal Verbs (Can/Could)

 • Present Simple vs Present Continuous

 • Present Cont. vs. Present Simple vs. Future Simple

Intermediate
 • Past Continuous

 • Present Perfect

 • Past Perfect

 • Future in the Past

 • Passive Voice - Present Simple

 • Present Perfect Continuous

 • Adverbs

 • Passive Voice - Past Simple

 • Past Simple vs. Past Perfect

 • Present Perfect vs. Present Perfect Continuous

 • Present Continuous vs. Present Perfect Continuous

 • Passive Voice - Future Simple

 • Passive Voice - Present Perfect

 • Wh-questions

 • Present Perfect vs Past Simple

 • Past Simple vs. Past Continuous

 • Comparative degree of adjectives

 • Superlative degree of adjectives

 • Used to

 • Modal verbs (Must/Have to)

 • Modal verbs (May/Might)

 • Future perfect

 • Future Continuous

 • Prepositions

 • Verbs with prepositions

 • Phrasal verbs

 • Order of adjectives

 • Indefinite pronouns

Advanced
 • Tenses with Present meaning

 • Participles

 • Infinitive and Gerund

 • Inversion, Ellipsis, Substitution

 • Conditional Clauses

 • Past Perfect Continuous

 • Sequence of tenses

 • Modal Verbs (Shall/Should)

 • Modal verbs (Will/Would)

 • Indirect speech

 • Future Perfect Continuous

 • Fut. Cont. vs. Fut. Perf. Cont.

 • Tenses with Past meaning

 • Tenses with future meaning

 • Past perfect passive

 • Present/Past Continuous Passive

 • Future perfect passive

 • 16 English tenses

XP İlerlemesi

Günlük Hedef: 0/20XP

İlerlemenizi kaydetmek için bir profil oluşturun!

Liderler Sıralaması

XP

  Çizgiler

  günler